Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אשרת (ויזת) עובדי סיעוד זרים בישראל – עדכון לחודש יולי 2021

Michael Decker

Oksana Troshin

צוות מעולה , יעיל, אמין ומסור.
עונים לכל שאלה בפירוט עוזרים בכל שלב מתלווים ללקוח בכל פניה למשרד הפנים .
עזרו לי לקבל עליה אחרי גיור כשמשרד הפנים התנגד.
ממליצה בחום

המדיניות בכל הנוגע לאשרת (ויזת) עובדי סיעוד זרים בישראל יוצרת לא מעט חוסר ודאות. בייחוד בימים אלה, בהם משבר הקורונה מביא לשינויים תכופים בהחלטות הממשלה, לא מעט עובדי סיעוד זרים מצאו עצמם תחת איום ממשי מפני גירושם מהארץ. חוק חדש שעבר בחודש יולי 2021 מאפשר חלון הזדמנויות צר בו ניתן לפתור את המצב עבור אלפי עובדי סיעוד זרים, וכן עבור המטופלים הסיעודיים התלויים בהם. מה קובע החוק החדש ועבור מי הוא רלוונטי? על כך יסביר להלן עורך דין מומחה לדיני עבודה ודיני הגירה לישראל ממשרדנו.

עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני עבודה ובדיני הגירה לישראל, וזמינים לכל שאלה או סיוע בתחומים אלה. משרדנו מעניק מענה וליווי משפטי עבור עובדי סיעוד זרים, מטופלים סיעודיים ומעסיקים בנושאים כגון טיפול באשרות (ויזות), אישורי עבודה, שמירה על זכויות עובדים וכיו״ב.

עובדי סיעוד זרים, מטופלים סיעודיים ובני משפחותיהם – תמונת מצב נכון לחודש יולי 2021

כידוע, בעקבות נגיף הקורונה הוטלו הגבלות משמעותיות על כניסה לישראל של אזרחים זרים ויציאה ממנה. ההנחיות בנושא מתעדכנות באופן שוטף, ויוצרות לא מעט הגבלות על אזרחים זרים השוהים בישראל לצרכי עבודה. האוכלוסייה הפגיעה ביותר כתוצאה מההגבלות הנ״ל היא אוכלוסיית עובדי הסיעוד הזרים, המהווה חלק עיקרי מתוך כלל העובדים הזרים בישראל, לפי נתוני משרד הפנים

עבור רבים מעובדי הסיעוד הזרים אשר שוהים בישראל תקופה ממושכת, אושרה עד כה הארכה זמנית בלבד של הוויזה שברשותם. פתרון זמני זה לא סיפק ודאות לגבי יכולתם להישאר בישראל בטווח הארוך. מצב בעייתי זה משפיע לא רק על עובדי הסיעוד הזרים, אלא גם (ואולי בעיקר) על המטופלים הסיעודיים. כתוצאה מחוסר הוודאות לגבי המשך השהות של המטפלים הסיעודיים בישראל, כמו גם ההגבלות על כניסת עובדי סיעוד חדשים, נוצר קושי אדיר עבור עשרות אלפי מטופלים ובני משפחותיהם. קושי זה הגיע לשיאו בסוף חודש יוני 2021, לאור החלטה קודמת של משרד הפנים אשר קבעה כי על העובדים לצאת ממדינת ישראל עד ליום 30.6.2021.

ויזת עובדי סיעוד זרים

החוק אשר צפוי לספק פתרונות לבעיות הקיימות

הממשלה חדשה שקמה בישראל החליטה למצוא פתרון מיידי למצוקת עובדי הסיעוד הזרים, המטופלים ובני משפחותיהם התלויים בהם. השרה לשוויון חברתי ושרת הפנים הנכנסות הודיעו לאחרונה על החלטה משותפת, אשר צפויה לאפשר הארכה של ויזות עבודה עבור רוב עובדי הסיעוד הזרים ששהו עם מטופליהם במשך למעלה מחצי שנה. בהחלטה נקבע כי בשלב זה תוארך באופן מיידי ויזת עובדי סיעוד זרים השוהים עם אותם מטופלים לפחות במשך חצי שנה. 

לאחר מתן ההחלטה, תוקן בהוראת שעה חוק הכניסה לישראל. התיקון לחוק פותח פתח צר וחד פעמי לאפשרות של הארכה ויזות עבור עובדי סיעוד זרים אשר מועסקים בישראל ופג תוקף הוויזה בה הם מחזיקים. לצורך כך, החוק קובע כי על העובדים להגיש בתוך 3 חודשים מיום פרסום החוק חוות מגורם מוסמך אשר נפגש עם המטופלים הסיעודיים וקבע כי הפסקת העסקת העובדים עלולה לגרום לפגיעה קשה במטופליהם, וכי מתקיימים התנאים להארכת הוויזה אשר נקבעו בחוק. 

למרות ההחלטה, עדיין יש לא מעט חוסר ודאות משפטית

החקיקה החדשה הנ״ל מספקת פתרון עבור עובדי סיעוד זרים רבים, אך היא חלה רק על חלק מעובדי הסיעוד הזרים, וחשוב לעמוד בתנאים אשר נקבעו בחוק לצורך אישור הארכת הוויזות עבורם. כמו כן, רשות האוכלוסין, האחראית על מתן רישיונות לעובדי סיעוד, מוצפת בפניות ולכן לא פעם הטיפול בנושא עשוי להתעכב. בהתאם לכך, המלצתנו היא לפנות מבעוד מועד לעורך דין מנוסה בעל מומחיות בדיני הגירה ודיני עבודה, על מנת לטפל בהארכת הוויזה והיתר ההעסקה, באופן שיבטיח את השארת העובדים בישראל. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לתחום עובדי הסיעוד הזרים בישראל

במאמר זה הסברנו על הפתרון הקיים בנושא אשרת עובדי סיעוד זרים בתקופת הקורונה, נכון לחודש יולי 2021. אם אתם זקוקים לסיוע או ייעוץ בנוגע להארכת ויזות עובדי סיעוד זרים בישראל או בכל עניין הנוגע להעסקת עובדי סיעוד, נשמח לעזור. משרדנו מתמחה בטיפול בוויזות עבור עובדי סיעוד, הסדרת מעמדם החוקי ומתן מענה משפטי עבורם, כמו גם עבור מטופלים סיעודיים ובני משפחותיהם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top