Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אשרת איש דת בישראל

Joshua Pex

Oksana Troshin

צוות מעולה , יעיל, אמין ומסור.
עונים לכל שאלה בפירוט עוזרים בכל שלב מתלווים ללקוח בכל פניה למשרד הפנים .
עזרו לי לקבל עליה אחרי גיור כשמשרד הפנים התנגד.
ממליצה בחום

כיצד מקבלים אשרת כניסה לישראל עבור אנשי דת?

אשרת איש דת בישראל מאפשרת לנציגי דתות העולם לעבוד בישראל בשליחות דתית. ארץ הקודש היא מרכז רוחני עבור הדתות המונוטאיסטיות המרכזיות – יהדות, נצרות, איסלאם. כמו כן, ישראל נחשבת קדושה עבור דתות אחרות, כגון הבאהים. למעשה ישראל נחשבת לבית הרוחני של מיליוני מאמינים של דתות שונות ברחבי העולם. במאמר זה יסביר יהושע פקס, עורך דין לנושאי הגירה לישראל ממשרדנו, את התנאים בהם משרד הפנים הישראלי מעניק אשרה / ויזה לישראל המאפשרת כניסה ושהייה חוקית בישראל בשליחות דתית לארץ הקודש.

ארץ הקודש, המרכז הרוחני של דתות רבות

מדינת ישראל המודרנית, שנוסדה ב -1948, מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית. כ -80% מאזרחי ישראל הם יהודים, אבל חופש הדת למיעוטים הדתיים מעוגן בחוקי ישראל והכרזת העצמאות. חופש זה מאפשר לנציגי כל הדתות לשהות ולעבוד בישראל. מאז הקמתה של ישראל, ועוד יותר משנת 1967 (השנה בה ירושלים, כולל העיר העתיקה, אוחדה), ישראל מקפידה להבטיח את חופש הדת בארץ הקודש לבני כל הדתות. יהודים, נוצרים ומוסלמים כולם רואים את ישראל בכלל ואת ירושלים בפרט כמקום קדוש. ישראל נחשבת כקדושה גם לדתות אחרות, כגון האמונה הבהאית, ששמה את מרכז העולם בחיפה.

אשרת איש דת בישראל

התהליך לקבלת אשרת איש דת בישראל

שהייה בישראל עבור אזרחים זרים מבוססת על חוק הכניסה לישראל ונוהלי משרד הפנים.  התהליך והתנאים למתן כל סוג אשרה מבוססים על ההליכים הספציפיים של משרד הפנים, מחלקת ההגירה, ששואבים את סמכותם מחוק הכניסה לישראל. משרד הפנים פרסם נוהל מתן ויזה לישראל עבור איש דת, לפיכך הנפקת אשרת א/3 עבור אנשי דת מתבצעת בהתאם לנוהל.

כיצד מקבלים אשרת כניסה לישראל עבור אנשי דת?

אשרת איש דת בישראל נקראת אשרת א3. כדי לקבל אשרת א3, מוסד דתי בישראל חייב להזמין את איש הדת לישראל, בעוד איש הדת עצמו מחכה לקבלת האשרה מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

המוסד הדתי בישראל חייב קודם כל ליצור קשר עם המחלקה לענייני דתות כדי לקבל המלצה האומרת שאיש הדת מתבקש לעבוד בישראל בארגון דתי מוכר. המלצה זו בעלת שני שלבים:

ראשית, על המוסד הדתי לספק הסבר על הצורך שלהם בעובד;

שנית, איש הדת יצטרך לספק אישורים כי הוא יכול לעבוד בשליחות דתית, כגון הסמכה כאיש דת או תעודות ממוסד לימודים דתי.

לאחר קבלת המלצה זו, יוכל נציג הארגון הדתי לבקש אשרת איש דת בישראל ממשרד הפנים, עם כל המסמכים הדרושים ותשלום האגרה על בקשת ויזה. יש לציין כי במקרים מסוימים ניתן להגיש את הבקשה כאשר העובד הדתי נמצא בישראל. בקשות כאלה יוגשו למטה משרד הפנים בירושלים.

אישור אשרת איש דת בישראל

אם תתקבל הבקשה, יקבל הארגון הדתי הודעה ממשרד הפנים. לאחר קבלת האשרה, רשאי איש הדת להיכנס לישראל כעובד דת מוסמך בעל אשרת א3. חשוב לציין כי בת הזוג והילדים הקטינים של עובד דתי בישראל זכאים לקבל אשרת כניסה לישראל כנלווים על פי אשרת א3.

תוקף אשרת א/3 היא שנה אחת בלבד. נדרש לדש את האשרה מדי שנה, ותוקפה הכולל הוא עד חמש שנים. עם זאת, מסגרת זמן זו עשויה להיות מוארכת. אם הארגון הדתי אשר הזמין את אישר הדת לישראל יצליח לשכנע את משרד הפנים בחשיבותו של העובד הדתי עבור הארגון, ניתן להאריך את האשרה, גם לאחר תקופה של חמש שנים.

מה יקרה אם הבקשה נדחית?

אם הבקשה לאשרת איש דת נדחתה על ידי משרד הפנים, על הפקיד המטפל בבקשת האשרה לשלוח מכתב סירוב המסביר את הסיבות לדחיית הבקשה לנציג הארגון.

כמו בכל החלטות משרד הפנים בעניין אשרות בישראל, ניתן לערער על החלטה זו. הערר מוגש בכתב לפקיד בכיר במחלקת ההגירה. סיכויי ההצלחה בתהליך הערעור תלויים בסיבת הדחייה. אם דחיית הוויזה מבוססת על טעות, מידע מוטעה, או שמדובר בהחלטה לא סבירה, הסיכויים להצלחת הערר גבוהים יותר.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאשרת איש דת בישראל, כל סוג אחר של אשרת כניסה לישראל או הגירה לישראל, צור קשר עם משרדנו בתל אביב וירושלים.


 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top