Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אכיפת פסק דין ישראלי בארצות הברית

אודליה משולמי

סיגל וקס

ממליצה בחום על שירותי המשרד. פנינו לעזרה בתרגום מסמכים רשמיים וחתימה נוטריונית וקיבלנו מענה מהיר, אדיב ומקצועי משפחה קישור. תודה!!

אם ניתן לטובתכם פסק דין, אך החייב נמצא בארצות הברית, ואתם לא יכולים לגבות ממנו את החוב, אל תתייאשו – לא חייבים לוותר ולשכוח מהחוב. אכיפת פסק דין ישראלי בארה"ב אפשרית. התייעצו עם עורך דין ממשרדנו שיסביר לכם מה ניתן לעשות.

מה עושים כשחייב בורח מישראל?

לעתים אנו נתקלים במצבים שבהם אדם שחייב כספים בורח לחו"ל, או שהוא נמצא שם כבר תקופה מסיבות אחרות, ובשל כך שאינו נמצא בארץ, קשה לגבות ממנו את החוב. ובאופן יותר ספציפי: מה קורה אם חייב שוהה בארצות הברית ויש נגדו פסק דין ישראלי? האם ניתן יהיה לאכוף פסק דין מבית המשפט בישראל בארצות הברית?

כאשר הנושה מבקש לנהל הליכים משפטיים במדינה זרה, צפוי שייתקל בקשיים – מעבר לקשיי השפה והמרחק, ישנם קשיים בהבנת הדין הזר, יישומו, חיפוש ומציאת עורך דין מקומי שיטפל בתיק, ניהול תקשורת מול עורך הדין ועוד.

בייחוד הדבר מסובך בעת אכיפת פסק דין ישראלי בארצות הברית, בה בכל מדינה יש את החוקים שלה. עורך דין ישראלי, שבקי בגביית חובות ובמשפט בינלאומי פרטי, יוכל לסייע לנושה וללוות אותו בהליכים, כולל איתור עורך דין מקומי ותיווך מולו. הליווי כולל מתן ייעוץ וסיוע בהוצאה לפועל של פסקי דין ישראליים בארצות הברית.

פסק דין ישראלי בארה"ב

טענות של החייב

אכיפת פסקי דין ישראליים בארצות הברית תלווה לרוב בניסיונות של החייבים לסכל את האכיפה על-ידי העלאת טענות שונות במטרה להתחיל את כל ההליך המשפטי מההתחלה, במדינה הזרה, ובשאיפה שתוצאת ההליך תהיה שונה. לא מן הנמנע שהוצאה אכן תהיה אחרת, שכן הדינים במדינות השונות אינם זהים.

כך למשל, בהמשך להחלטה שניתנה בתא"ק 14941-05-13 אופק רחל בע"מ ואח' נ' בן ציון, החייב ניסה להעלות טענות בנוגע לפסק דין ישראלי שניתן בקשר לסכסוך לגבי בעלות בנכסי נדל"ן בארצות הברית. בית המשפט בישראל קבע כי הנתבע צריך לשלם לזוכים 16 מיליון שקלים. החייב נסה לטעון כנגד אכיפת הפסק הישראלי, אך בית המשפט בניו יורק דחה את כל טענותיו.

טענותיו העיקריות של החייב היו כי פסק הדין הישראלי הושג במרמה וכן כי אכיפתו סותרת את תקנת הציבור. כאמור, בית המשפט בניו יורק דחה טענות אלו, וקבע כי הפסק הישראלי הוא סופי, מוחלט ואכיפתו לא סותרת את תקנת הציבור של מדינת ניו יורק.

עורך דינו של הנושה אמור לדאוג להתנגד להעלאת טענות כגון אלו, שכן המשפט כבר התנהל, ניתן פסק ואין לנהל אותו מחדש כאילו לא התקיים.

האם פסק הדין ניתן כדין?

עם זאת, יש מצבים שבהם ניתן יהיה לטעון כי פסק הדין שניתן במדינה המקורית, ניתן שלא כדין, שכן נפלה טעות מהותית או פרוצדורלית. אם התובע הצליח לקבל פסק דין כ'מחטף', בזמן שהנתבע לא היה בארץ, ולא נעשה ניסיון כן לאתר אותו – ייתכן שניצול המצב והשגת יתרון דיוני ישמשו לו לרועץ בסופו של דבר.

החייב יוכל לטעון במדינה הזרה, כי הפסק ניתן שלא בצדק ועל כן אין לאכוף אותו. מובן שבית המשפט יבחן את הטענות לעומק ויכריע בנושא בהתאם לראיות שבפניו.

ליווי של עו"ד לאכיפת הפסק הישראלי

עורך דין שמכיר את הדינים של שתי המדינות, הן של ישראל והן של המדינה הרלוונטית בארצות הברית, יידע לסייע ללקוח בתביעה לאכיפת הפסק הישראלי או בהתנגדות לאכיפתו. המטרה של עורך הדין היא לוודא שהזוכה יוכל לממש את זכויותיו על-פי פסק הדין, ומאידך במקרים שבהם ניתן פסק דין תוך ניצול ההליכים המשפטיים לרעה, להגן על הנתבע.

עורכי הדין במשרדנו נותנים ייעוץ וליווי משפטי כולל ללקוחות ישראליים שמעוניינים לנהל הליכים משפטיים בארצות הברית ולגבות חוב שמגיע להם מחייב על פי פסק דין ישראלי שניתן בבית המשפט. עורכי הדין במשרדנו יצרו עבורכם קשר עם עורכי דין מקומיים, ויעבדו בתיאום ובשיתוף עימם, ככל הנדרש, במטרה לשמור על זכויותיכם ולאפשר לכם לקבל את מה שמגיע לכם.

פסק דין ישראלי בארה"ב

:03-3724722

        055-9781688

 :[email protected]

צרו קשר

Scroll To Top