מהו מסמך אישור עבודה בארצות הברית (EAD)?

מסמך הרשאה לתעסוקה או אישור עבודה בארצות הברית (Employment Authorization Document – EAD) הוא מסמך אשר כל מעסיק בארה"ב חייב להבטיח לעובדים שלו. אם אתה לא תושב קבע בעל גרין קארד, מסמך הרשאה לתעסוקה הוא הדרך הקלה ביותר להוכיח שאתה רשאי לעבוד בארה"ב. מאמר זה, של עו"ד אלכס ברוש, ממשרד עורכי דין בפתח תקוה וירושלים המתמחה בהגירה לארה"ב, יסביר כיצד להשיג מסמך אישור עבודה בארה"ב.

כיצד לקבל מסמך אישור עבודה בארצות הברית?

מסמך הרשאה לתעסוקה בארה"ב.

כדי לבקש EAD, אזרח זר אשר אינו אמריקאי או בעל גרין קארד, צריך להגיש טופס I-765, בקשה לאישור עבודהעלייך לקבל אישור עבודה בארצות הברית במידה ואתה:

פליט, תושב ארעי, או כל מהגר אחר לארה"ב המורשה לעבוד בארצות הברית אך הגיע ללא ויזת עבודה. במקרה זה, עליך לקבל EAD כראיה שיש לך זכות לעבוד באrה"ב.
כל זר אשר מתגורר בארה"ב נדרש לקבל אישור על זכותו לעבוד, ולכן זקוק למסמך הרשאה לתעסוקה לכשעצמו. תהיה זקוק לאישור עבודה במידה ו:

  • הגשת טופס I-485, בקשה להירשם כתושב קבע (לקבל גרין קארד) או שינוי סטטוס.
  • הגשת טופס I-589, בקשה לקבלת מקלט \ עיקוב גירוש.
  • אתה תושב ארעי בארה"ב שאינו מהגר, מעמד המאפשר לך להתגורר אבל לא לעבוד בארה"ב (לדוגמא,F-1 או M-1 סטודנט). כדי לעבוד בארצות הברית, תצטרך לבקש הרשאה לתעסוקה מ USCIS (רשות האזרחות והגירה של ארה"ב).

למי אין צורך באישור עבודה בארה"ב?

אינך צריך EAD במידה ויש לך יש לך גרין קארד – זאת מהסיבה שאתה מסווג כתושב קבע. כרטיס תושב קבע, הידוע גם בתור גרין קארד, הוא האישור שלך לעבוד בארה"ב.

אם הויזה שלך מסמיכה אותך לעבוד עבור מעסיק מסוים (לדוגמה, אשרת H-1B, L-1B, O, או P), אינך צריך מסמך הרשאה לתעסוקה בארה"ב בנוסף לכך.

חידוש אישור עבודה בארה"ב:

אם פג תוקפו של מסמך הרשאה לתעסוקה או שתוקפו עומד לפוג, יש להגיש בקשה לחידוש EAD על ידי הגשת טופס I-765 חדש וכן עמלת תיוק (במידה ונדרשת מהמגיש עמלת תיוק). ניתן לבקש ויתור על דמי תיוק במקרה זה, ובכל מקרה במאמר זה המזכיר דמי תיוק. ההגשה מותנית בכך שהמגיש עדיין זכאי לאישור התעסוקה בארה"ב. אין להגיש בקשה לחידוש אישור עבודה בארה"ב יותר מ180 יום לפני שהEAD עומד לפוג.

קבלת מסמך אישור עבודה חלופי:

אם ה- EAD שלך נאבד, נגנב, או נהרס, שלח טופס I-765 חדש לקבלת תחליף. אם לא תקבל את ההרשאה לתעסוקה תוך 120 יום, תוכל לשלוח בקשה למשלוח חוזר. נדרשת עמלת תיוק.

אין להגיש בקשה לקבלת מסמך הרשאה לתעסוקה במידה והמגיש אינו זכאי לאישור התעסוקה. המגיש בכל מקרה, יקבל הודעה כי אין בסיס לבקשה, ולא יקבל את המסמך.

 עמלת החלפת מסמך הרשאה לתעסוקה בארה"ב מתבטלת אוטומטית עבור עובדים של ממשלות זרות מסוימות, ארגונים בינלאומיים ואנשי נאט"ו.

תיקון מידע שגוי על אישור עבודה בארה"ב:

אם על הEAD שלך יש מידע שגוי מסיבות אחרות מאשר שגיאת רשויות ההגירה של ארה"ב, עליך להגיש:

  • טופס I-765 חדש
  • עמלת תיוק
  • כל המסמכים הנדרשים על פי הוראות ההגשה
  • את המסמך עם המידע השגוי

אם המסמך הרשאה לתעסוקה כולל מידע שגוי עקב שגיאת של רשויות ההגירה לארה"ב, התיקון הוא חינם. במקרה זה, אין צורך בהגשת טופס I-765 חדש. במקום זאת, יש להגיש:

  • את הכרטיס עם המידע השגוי עליו
  • הסבר מפורט בדבר המידע השגוי
  • מסמכים המאמתים את המידע הנכון

שלח את המידע לאותו מרכז שירות או למרכז הטבות לאומי שאישר את טופס הI-765 הקודם.

מי זכאי לקבלת מסמך הרשאה לתעסוקה / טופס I-765?

הזכאים כוללים, אך אינם מוגבלים ל: פליטים, קטגוריות מסוימות של סטודנטים זרים, עובדי ממשלות זרות וחברי משפחתם, ואחרים. בטופס I-765 ובקוד התקנות הפדראלי יש רשימה מפורטת של קטגוריות הזכאים.

צור קשר עם כהן, דקר, פקס, ברוש, משרד עורכי דין ישראלי עם משרדים בפתח תקוה ובירושלים, המתמחה בהגירה לארה"ב, לקבלת מידע נוסף על מסמך הרשאה לתעסוקה ואשרות עבודה בארה"ב.

אישור עבודה בארצות הברית

 : 053-7471900

          03-6979486

   : office@lawoffice.org.il