Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אישור אזרחות ישראלית משרד הפנים

Joshua Pex
Joshua Pex

Sharon Helbrecht

תודה השירות היה מאוד מקצועי, יותר מחמש כוכבים

תעודה המעידה על אזרחות ישראלית ממשרד הפנים

תעודה המעידה על אזרחות ישראלית ממשרד הפנים נדרשת במצבים שונים, למשל כאשר אזרחי ישראל מבקשים להגר מישראל לחו"ל, ברילוקיישן, הם נדרשים להציג בפני רשויות ההגירה בחו"ל תעודה המעידה על אזרחותם הישראלית. כמו כן, תעודה המעידה על אזרחות ישראל נדרשת לעיתים לצורך עניינים הקשורים לדיני משפחה בין ארצות שונות, וכדומה. עבור ישראלים מדובר בהליך בירוקראטי מול מרשם האוכלוסין במשרד הפנים. הליך הנפקת התעודה הוא פשוט למדי שאינו כרוך בהוצאות גבוהות או במורכבות גדולה. הליך הטכני של הנפקת תעודת אזרחות אפשרי רק עבור אלו אשר כבר מוכרים כאזרחי ישראל. יודגש כי כאן לא מדובר על בקשת אזרחות ישראלית עבור מי שאינם תושבי קבע או עומדים בתנאי חוק השבות. בשורות הבאות נתייחס אם כן אל קבלת אישור אזרחות ישראלית ממשרד הפנים עבור הזכאים לכך.

דברו איתנו

03-3724722phone
במיילpencil

כיצד מוציאים את האישור?

 

לשכת רשות האוכלוסין וההגירה היא חלק ממשרד הפנים, אשר אליו יש לפנות לצורך הוצאת תעודת אזרחות ישראלית ממשרד הפנים. כמו כן, במידה שמגישים את הבקשה כאשר נמצאים בחו"ל יש לפנות אל הנציגות הישראלית במדינה בה שוהים. את האישור יכולים לקבל אנשים מכל הגילאים, ואולם מי שגילו נמוך משמונה עשרה שנים צריך להגיע אל רשות האוכלוסין וההגירה עם אחד ההורים, או שיש להמציא ייפוי כוח נוטריוני וכן תעודת זהות. לשכות של רשות ההגירה והאוכלוסין נמצאות בכל רחבי הארץ ומי שרוצה לאתרן יכול להיעזר ברשימת המופיעות ברשת האינטרנט.

 

הפונים להוצאת תעודת אזרחות ישראלית ממשרד הפנים יכולים לקבל את התעודה כשהיא כתובה בשפה העברית, או בשפות העברית והאנגלית ביחד. כמו כן, אפשר לקבל את התעודה כאשר מצוין או לא מצוין בה תאריך קבלת האזרחות הישראלית. מעבר לכך, הפונים למשרד הפנים יכולים לקבל תעודה שבה מצוינים סוג האזרחות והתאריך שבו התקבלה, או תעודה שבה הפרטים האלו אינם כתובים.

 

היבטים טכניים של הבקשה לקבלת תעודה המעידה על אזרחות

 

כאמור, אזרחות ישראלית ממשרד הפנים אפשר לקבל באחת מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בשעות הפעילות. כאשר מגישים את הבקשה יש להביא תעודת זהות, או לחילופין דרכון אם הבקשה מוגשת בנציגות ישראלית בחו"ל. מעבר לכך, ישנה אגרה בסך 90 ₪ (נכון לשנת 2019) אותה יש לשלם על מנת לקבל את האישור, כאשר הסכום עשוי להשתנות מעט משנה לשנה. עוד לפני שמגיעים אל הלשכה, יש להוריד דרך האינטרנט את הטופס הרלוונטי של בקשה המעידה על תעודת אזרחות ישראלית באתר של רשות האוכלוסין וההגירה. לאחר מכן יש למלא את כל סעיפי הטופס בכתב ידכם, ועם הטופס להגיע כאמור אל הלשכה או הנציגות בחו"ל.

 

יש לחזור ולציין כי ניתן להגיש את הבקשה עבור אחרים, אך אם המבקש איננו בן משפחה מדרגה ראשונה יהיה עליו להציג ייפוי כוח נוטריוני. מעבר לכך, אם אין קרובים מדרגה ראשונה יש אפשר לבקש על ידי קרובים מדרגה שנייה, ויכולים גם להגיש אותו יורשים בהתאם לצו ירושה. בכל מקרה אחר, נדרש צו של בית המשפט.

 

לפרטים נוספים בנושא הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפונים 03-3724722 או 055-9781688.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top