Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אימות פסק דין שניתן בחו״ל

Michael Decker

Sorina Aronovich

פניתי לחברה בייאוש גדול אחרי 6 חודשים בהם ניסיתי ללא הצלחה להשיג אפוסטיל ע"ג תעודת פטירה מחו"ל.
וממש נס!!! תוך פרק זמן קצר מהמתוכנן קיבלתי את מבקושי ביעילות מירבית ובשרות יוצא מן הכלל!
כן יירבו כמוהם💯

אימות פסק דין שניתן בחו״ל, וכן עריכת תרגום מאושר של פסק הדין, נדרש במקרים של צורך באכיפת פסקי דין זרים בישראל. אי עמידה בכללים הנוקשים שנקבעו בנושא עלולה להוביל לכך שבקשה לאכיפת פסק דין זר בישראל תידחה. לצערנו, לא פעם בקשות מעין אלה אכן נדחות, בשל כך שהן מוגשות בניגוד לכללים. במאמר זה עו״ד מיכאל דקר, נוטריון ושותף במשרדנו המתמחה בנושא אכיפת פסקי דין זרים, יסביר כיצד יש לפעול במקרים אלה.

משרדנו, הממוקם בירושלים ובתל אביב, מעניק ללקוחותיו בארץ ובחו״ל שירותי נוטריון מקיפים, וכן שירותים משפטיים בכל ענפי המשפט האזרחי. למשרדנו ניסיון רב בטיפול במגוון הליכים המצריכים שירותים נוטריוניים. שירותי הנוטריון במשרד כוללים, בין היתר, אימות נוטריוני, תרגום מסמכים רשמיים, אימות מסמכים זרים, שירותי אפוסטיל ועוד. 

אימות פסק דין שניתן בחו״ל

אכיפת פסק דין חוץ בישראל

לא פעם מתעורר צורך לאכוף פסק דין זר בישראל. הדבר נפוץ, למשל, כאשר האדם שנגדו ניתן פסק הדין הוא אזרח ישראלי שפעל מעבר לים, אך שב לישראל על מנת לחמוק מביצוע פסק הדין. דוגמאות שכיחות הן מקרים בהם בני זוג ממדינות מוצא שונות מנהלים ביניהם סכסוכי גירושין או משמורת, סכסוכים עסקיים בין חברות ממדינות שונות, וכן דרישות חוב של גופי ממשל זרים.

מי שמעוניינים לאכוף פסק דין זר בישראל יגלו כי מדובר במשימה מורכבת למדי. ככלל, מערכות משפט במדינות שונות אינן כפופות זו לזו. כלומר, העובדה שפסק דין ניתן במדינה מסוימת, אינה אומרת בהכרח כי ניתן יהיה להכיר בו ולהוציאו לפועל במדינה אחרת. 

הפתרון המשפטי לצורך הוצאה לפועל של פסק דין זר בישראל הוא קיום הליך משפטי המאפשר הכרה בפסק הדין שניתן בחו״ל (ומכונה בשפה המשפטית ״פסק חוץ״) ואכיפתו. ההליך נעשה בהתאם לחוק אכיפת פסקי חוץ, הקובע כללים נוקשים וקפדניים בנושא. המורכבות של הליכים מסוג זה מצריכה ניסיון ומיומנות משפטית ייחודית, ולכן מומלץ ביותר לפנות לעורך דין ונוטריון המתמחה בנושא עוד לפני שיוצאים לדרך. 

אחת מהדרישות הקריטיות ביותר לצורך אכיפת פסק דין זר היא עריכת אימות של פסק הדין. למרבה הצער, לא פעם בקשה לאכיפת פסקי דין זרים עלולה להידחות בשל אימות שנעשה בניגוד לכללים. לדוגמה, החלטה בנושא של בית משפט השלום בחיפה משנת 2014 קבעה כי אין מקום להכריע בבקשה לאכיפת פסק דין זר שניתן בגרמניה, מאחר שהיא הוגשה ללא עריכת אימות ותרגום של פסק דין הזר כנדרש. האמור מדגיש את החשיבות שבהגשת הבקשה בכפוף לדרישות החוק, עליהן נסביר להלן.

כיצד פועל התהליך לאכיפת פסק חוץ?

ראשית, חשוב להבין כי החוק קובע תנאים נוקשים לצורך הכרה באפשרות לאכוף פסק דין זר, כאילו ניתן בישראל. בין היתר, נדרש להוכיח כי פסק הדין ניתן על-ידי ערכאה משפטית זרה שהייתה מוסמכת לתתו, וכי לא ניתן לערער עליו עוד במדינה הזרה. בנוסף, על פסק הדין להיות בר אכיפה במדינה הזרה, וכזה שאינו סותר את החוק או את הנורמות (תקנת הציבור) בישראל. כמו כן, אם פסק הדין ניתן במדינה שחוקיה אינם מאפשרים אכיפה של פסקי דין ישראלים, נדרשת הגשת בקשה של היועץ המשפטי לממשלה לצורך אכיפת פסק הדין.

לצד כללים נוקשים אלה ודרישות נוספות, קיימות מספר הגנות נגד אכיפת פסק דין זר. דוגמה לכך היא מקרה בו פסק הדין ניתן במרמה, או ללא מתן אפשרות סבירה להגשת הגנה עליו מצד בית המשפט. דוגמה נוספת היא מקרה בו פסק הדין הזר ניתן על-ידי ערכאה משפטית שאינה מוסמכת לכך על-ידי כללי המשפט הבינלאומי. קיימים מספר מקרים נוספים בהם ניתן לטעון כי פסק הדין הזר אינו בר אכיפה בישראל. תוכלו לקרוא הסבר מורחב בנושא במאמר נוסף שהתפרסם על-ידי משרדנו.

אימות ותרגום נוטריוני של פסק הדין – כיצד הדבר מתבצע?

מלבד הכללים הנוקשים עליהם הסברנו לעיל, התקנות קובעות כללים לעניין אימות ותרגום של פסק דין שניתן בחו״ל. כללים אלה מורכבים ולא תמיד קיימת מספיק בהירות לגביהם. ראשית, לעניין אימות פסק הדין הזר, יש להשיג עותק מאושר שלו מהמדינה בה הוא ניתן. לעיתים מדובר במשימה מורכבת כשלעצמה, מסיבות ביורוקרטיות או בשל היעדר יחסים תקינים בין ישראל ובין המדינה הזרה. 

אם לא די בכך, לרוב בית המשפט ידרוש הגשה של תרגום מאושר של פסק הדין. למה הכוונה במושג ״תרגום מאושר״? התקנות בנושא קובעות כי ניתן להגיש תרגום שאושר על-ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל הפועל במדינה בה ניתן פסק הדין הזר. לחלופין, ניתן להגיש תרגום שאושר על-ידי נציג של המדינה הזרה בישראל. אפשרות נוספת שנקבעה בתקנות היא הגשה של תרגום אשר אושר בדרך אחרת, להנחת דעת בית המשפט. את התרגום יש להגיש ביחד עם חוות דעת של מומחה לדין הזר, המאשרת את קיום התנאים לאכיפת פסק הדין או הכרה בו לפי חוק אכיפת פסקי חוץ.

בפסק דין שניתן על-ידי בית משפט השלום בהרצליה נקבע כי תרגום פסק דין זר שניתן במדינת ניו-יורק בארצות הברית יכול שייערך על-ידי נוטריון בעל מומחיות לדין הזר. ואולם, חשוב לציין כי באותו מקרה פסק הדין הזר ניתן בשפה האנגלית, אשר בית המשפט שולט בה. כלומר, אישור התרגום תלוי מאוד בנסיבות המקרה הספציפיות. לכן ולאור חוסר הבהירות אשר קיים לא פעם בנושא, ראוי להיעזר בעורך דין מומחה לאכיפת פסקי דין זרים גם לצורך אימות ותרגום פסק הדין הזר, בטרם הגשת הבקשה לאכיפתו. 

אימות ותרגום נוטריוני של פסק דין שניתן בחו״ל – צרו קשר לשאלות וסיוע בנושא

לעיל הסברנו על התהליך של אימות פסק דין זר. לכל שאלה או ייעוץ בנושא, ניתן לפנות לעורך דין ונוטריון מוסמך ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב. משרדנו מעניק מגוון שירותי נוטריון, לרבות אימות נוטריוני, תרגום פסקי דין זרים, אישורי תרגום וכן שירותי אפוסטיל. ליצירת קשר עמנו, ניתן לפנות באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה. 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top