Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

איך מגישים תביעה ייצוגית? (מידע משפטי)

Michael Decker

Romy Bar-David

נעזרנו בשירותיו של יהושע והיינו מרוצים מאוד! יהושע אדיב, אמין ועובד במהירות. אנחנו ממליצים עליו בחום!

איך מגישים תביעה ייצוגית ומה נדרש לשם כך? כמו כל תביעה אחרת, גם תביעה ייצוגית מוגשת באמצעות כתב תביעה לבית המשפט המוסמך. לכתב התביעה נדרש לצרף בקשה לאישור התביעה כייצוגית. עוד קודם להגשת התביעה יש לברר האם הוגשה קודם לכן תביעה דומה הממתינה להכרעה. אם קיימת תביעה כזו, חובה על התובעים לציין זאת בבקשה לאישור התביעה הייצוגית. במאמר זה יסביר עו״ד מיכאל דקר, שותף ומומחה לתביעות ייצוגיות ממשרדנו, כיצד פועל ההליך מבחינה פרוצדוראלית.

איך מגישים תביעה ייצוגית? (מידע משפטי)

תביעות ייצוגיות – הסבר כללי

תביעה ייצוגית היא הליך משפטי ייחודי, במסגרתו קבוצה גדולה של תובעים מגישה תביעה בגין בעיה משפטית כלשהי המשותפת לכלל חברי הקבוצה. קיימת קשת רחבה של מקרים בהם ניתן להגיש תביעה ייצוגית. בכלל זה תביעות בענייני צרכנות (כגון מקרים של מכירת מוצרים פגומים, הטעיית צרכנים, מחירים מופרזים של מוצרים ואפליית צרכנים), תביעות בענייני עבודה (ובעיקר מקרים של פגיעה רוחבית בזכויות עובדים), תביעות בגין מפגעים סביבתיים (כגון זיהום אוויר), תביעות נגד רשויות (עיריות ומשרדי ממשלה) וכיו״ב. המשותף לכלל הסוגיות המשפטיות הנדונות במסגרת תביעות ייצוגיות הוא שהן עוסקות לרוב במקרים בהם לאף אחד מהתובעים אין אינטרס להגיש תביעה אישית, לאור היעדר כדאיות מבחינת גובה הנזק ליחיד. איחוד התביעות לתובענה ייצוגית אחת מוביל לכך שהערכת הנזק באופן משוקלל עשויה להגיע לסכומים של מאות אלפי ואף מיליוני שקלים. עולה השאלה איך מגישים תביעה ייצוגית בפועל? כלומר, כיצד אוספים את כלל התובעים לקבוצה אחת, איך מוגשת התביעה לבית המשפט וכיצד בית המשפט בוחן את התביעה. על כך ועוד נפרט להלן.

ההכנות הנדרשות לקראת תביעה ייצוגית

בכל נושא אשר מוגשת בגינו תביעה ייצוגית נדרש כי יהיה לתובעים המייצגים עילת תביעה אישית נגד הצד הנתבע. אם קיים יותר מנתבע מייצג אחד, יש להראות כי קיימת עילת תביעה אישית של התובעים המייצגים כלפי כל אחד מהנתבעים. לאחר מכן, חשוב לוודא כי עילת התביעה היא אכן כזו אשר ניתן להגיש בגינה תביעה ייצוגית. בחוק תובענות ייצוגיות מפורטת רשימה סגורה של מקרים אשר ניתן לתבוע בגינם בהליך של תביעה ייצוגית. על מנת להבין האם ניתן לתבוע ייצוגית בנושא מסוים, יש להכיר הן את החוק בנושא והן את קביעת בתי המשפט והפרשנות הניתנת לחוק.

לאחר כל אלה, יש לוודא כי מגישי התביעה עומדים בתנאי החוק על מנת לשמש כתובעים. רשאים לתבוע אדם פרטי שניזוק מעילת התביעה, כאשר עילת התביעה משותפת לכלל הקבוצה; רשויות ציבוריות (כגון הרשות להגנת הצרכן); וארגונים העוסקים בקידום מטרות ציבוריות (בנושא העולה בקנה אחד עם מטרות אלה ובשם קבוצת אנשים שנפגעו מהמעשה נושא התביעה – אך רק אם בית המשפט ישתכנע כי קיים קושי בהגשת התביעה על-ידי אדם פרטי).

כיצד מוגשת התביעה בפועל?

בדומה לכל תביעה אחרת, יש להגיש כתב תביעה בפני בית המשפט המוסמך לדון בתביעה (מבחינת סמכות מקומית וסמכות עניינית). ואולם, לכתב התביעה יש לצרף בקשה לאישור התביעה הייצוגית. זאת משום שבשונה מתביעות אחרות, תביעה ייצוגית מתחלקת לשני שלבים מרכזיים: בשלב הראשון, על בית המשפט לאשר את התביעה כייצוגית. רק אם בית המשפט יקבל את הבקשה, התביעה תעבור לשלב השני, שבו ידון בה בית המשפט לגופה. בטרם הגשת הבקשה, יש לברר האם קיימת תביעה ייצוגית דומה הממתינה להכרעה בבית המשפט במקביל. לצורך כך, יש לעיין בפנקס שבו מופיעה רשימת התביעות הייצוגיות הממתינות לאישור והתביעות שאושרו והן תלויות ועומדות בבית המשפט. ככל שנמצא כי קיימת תביעה כזו, נדרש לציין זאת בבקשה לאישור התביעה הייצוגית טרם הגשתה.

בירור התביעה בבית המשפט

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט יידרש לדון בבקשה ולהכריע האם יש לאשר את התביעה בתור תביעה ייצוגית. כמו כן, יכריע בית המשפט האם לאשר את מגיש התביעה בתור התובע המייצג את הקבוצה. במקרים רבים בית המשפט עשוי לפסול את התובעים מייצוג הקבוצה, ואז יעלה צורך לאתר תובעים חלופיים שייכנסו בנעליהם. לכן כה חשוב לוודא כי התובעים המגישים את התביעה אכן עומדים בתנאים שציינו לעיל.

במסגרת הדיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית, יכריע בית המשפט האם מתקיימים התנאים הבסיסיים הקבועים בחוק לשם כך. בכלל זה, יש להוכיח לבית המשפט כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות אשר משותפות לכל חברי קבוצת התובעים; כי קיים סיכוי סביר כי בית המשפט יכריע בשאלות אלה לטובת קבות התובעים; כי הדרך היעילה וההוגנת לניהול התביעה היא באמצעות תביעה ייצוגית; וכן כי קיימת סבירות כי התביעה תנוהל על-ידי התובע ובאי כוחו בדרך הולמת ובתום לב כלפי כלל חברי הקבוצה.

ככל שהתובעים יעמדו במשוכה זו, התביעה תאושר ובית המשפט ידון בה. במקרים רבים הצדדים עשויים להגיע להסדר פשרה ביניהם במהלך ניהול התביעה. כל הסדר פשרה שכזה יחייב אישור של בית המשפט. בנוסף, בתביעות ייצוגיות ייפסק ככלל גמול לתובעים אשר ייצגו את עניינם כלל חברי הקבוצה, מעבר לפיצוי הקולקטיבי שייפסק. גמול זה עשוי להיות משמעותי ולהגיע לסכומים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים. על הכרעת בית המשפט בתביעות ייצוגיות ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי (אם התביעה הוגשה בבית משפט השלום) או בפני בית המשפט העליון (אם התביעה הוגשה בבית המשפט המחוזי).

הגשת תביעה ייצוגית – צרו קשר עם עורך דין מומחה בתחום התביעות הייצוגיות

לעיל הסברנו על קצה המזלג איך מגישים תביעה ייצוגית וכיצד הליכי תביעה ייצוגית פועלים מבחינת הפרוצדורה המורכבת המקיפה אותם. אם יש לכם כל שאלה או צורך בייעוץ פרטני בנושא, ניתן לפנות אל משרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בתחום התביעות הייצוגיות, ומנוסה בייצוג לקוחות במגוון תחומים, כגון דיני צרכנות, דיני עבודה, דיני נזיקין (אפליה) ומשפט מינהלי. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה לנושא במשרדינו, בירושלים ובתל אביב.

בעיית העברת כסף מחו''ל לבנק בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top