Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תיק איחוד משפחות במשרד הפנים – הסדרת מעמד חוקי בישראל עבור בני זוג זרים

Joshua Pex

איתן ברנס

אחרי שלוש וחצי שנים ושני משרדי עורכי דין שלא הצליחו לעזור בסכומים מטורפים שהשקעתי ולשווא. הגעתי אל המשרד של עורך דין מיכאל דקר, ותוך חודשים ספורים הצלחנו יחד להגיע לכך שיש לבן שלי מעמד במדינת ישראל. ועוד לקחו על עצמם לעזור בדברים נוספים. תודה ענקית לכל המשרד ובמיוחד לנטעלי שעזרה והסבירה על כל דבר עם המון המון סבלנות!

מאמר זה עוסק בהסדרת מעמד חוקי בישראל עבור בני זוג זרים של ישראלים, הליך פתיחת תיק איחוד משפחות במשרד הפנים. משרדי עורכי הדין שלנו בעלי ניסיון בליווי משפטי של לקוחות בהליך קבלת אשרת שהייה חוקית בישראל דרך קשר זוגי, נישואין או חיים משותפים כידועים בציבור.

האהבה אינה יודעת גבולות כידוע, לכן הגיוני כי גם חוקי ההגירה לישראל מאפשרים לבני זוג זרים של ישראלים את הזכות לחיות לצד בני זוגם הישראלים בארץ. החוק הוא השתקפות של מציאות החיים, לפיכך חוקי ההגירה ברוב מדינות העולם מעניקות את האפשרות לקבל ויזת נישואין ואשרת שהייה חוקית במדינה עבור זרים החפצים לחיות תחת קורת גג אחת עם בחיר לבם בארצו.

יחד עם זאת, מדינות מערביות אשר מקדמות מדיניות הגירה נוקשה, חוששות לעתים בצדק כי פרצה זו בחוקי ההגירה תנוצל לרעה לשהייה של זרים אשר יהוו עול על שירותי הרווחה במדינה. מדינת ישראל אינה שונה בנקודה זו, לפיכך משרד הפנים מפקח על הליך הענקת מעמד חוקי בישראל עבור בני זוג זרים של ישראלים. השלב הראשון של הליך הסדרת מעמד עבור בן או בת זוג זרים הוא פתיחת תיק חיים משותפים במשרד הפנים.

איחוד משפחות במשרד הפנים

הזכות להשתקעות חוקית בישראל של בני זוג זרים של ישראלים

נוהל משרד הפנים בישראל למתן מעמד חוקי בישראל עבור בן/בת זוג, אזרחי מדינה זרה, של אזרח/ית ישראלי/ת קובע את ההליך המשפטי להענקת אפשרות שהייה חוקית בישראל עבור כל אותם אזרחי מדינות זרות אשר נשואים או מצויים בקשר זוגי עם ישראלים.

חוק האזרחות – 1952 קובע כי בעל ואשתו שאחד מהם אזרח ישראלי יכול בן זוגו לקבל אזרחות ישראלית באמצעות התאזרחות. יש לציין כי זכות זו להתאזרחות עבור בני זוג זרים של אזרחי ישראל, אשר תחילה הוענק לבני זוג נשואים, הורחב גם בעבור בני זוג ידועים בציבור, אשר נמצאים בקשר זוגי מחייב ומנהלים משק בית משותף. זאת ועוד, הזכות להעניק מעמד חוקי בישראל עבור בני זוג, ניתן לא רק לאזרחי ישראל, אלא גם לתושבי קבע בישראל אשר נמצאים בקשר זוגי עם אזרחים זרים.

ההליך המדורג – נוהל משרד הפנים למתן מעמד חוקי בישראל עבור זרים המצויים בקשר זוגי עם ישראלי/ת

לאחר פתיחת תיק חיים משותפים במשרד הפנים, ההליך למתן מעמד בישראל עבור בני הזוג הזרים של הישראלים קרוי ההליך המדורג, זאת מפני שהמעמד החוקי בישראל מוענק באופן הדרגתי, בשלושה שלבים;
א.  תחילה מקבל האזרח הזר רישיון עבודה בישראל (ויזה מסוג ב/1 המעניק אפשרות לעבוד באופן חוקי בארץ).
ב. בשלב השני מוענק לאזרח הזר, בן הזוג של הישראלי מעמד בישראל מסוג תושבות ארעית (אשרה לשהייה ארעית בישראל מסוג א/5). זוהי תעודת זהות המוענקת כל פעם לתקופה מוגבלת של שנה בדרך כלל.
ג. בשלב הסופי מקבל בן הזוג הזר מעמד קבע בישראל, כלומר: תושבות קבע או אפשרות לקבל אזרחות ישראלית.

מה הוא משך הזמן של ההליך המדורג?

אורך ההליך המדורג עבור בני זוג נשואים הוא כ- 5 שנים, בעוד משך ההליך המדורג עבור בני זוג הנמצאים בקשר זוגי כידועים בציבור הוא כ- 7 שנים. יש לציין כי הנוהל מעניק לפקידי משרד הפנים שיקול דעת להאריך את אורך הנוהל, באם סבורים פקידי משרד הפנים, על פי שיקול דעתם, כי קיים צורך להמשיך לבחון את כנות הקשר. זאת ועוד, לעתים חולף זמן עד שבני הזוג מצליחים לפתוח תיק איחוד משפחות במשרד הפנים, אולם התקופה שחלפה עד לפתיחת התיק וקבלת אשרת העבודה, לא תיחשב. מצד שני, יש לציין כי לפקידי משרד הפנים הסמכות החוקית לקצר את משך תקופת ההליך המדורג, זאת בהתאם לנוהל משרד הפנים. יחד עם זאת, קיצור משך ההליך המדורג יתבצע במקרים נדירים בלבד, על בסיס בקשה בנסיבות מיוחדות.

מה הסיבה שמשרד הפנים פועל באמצעות ההליך המדורג למתן מעמד חוקי בישראל?

הרציונל העומד בבסיס ההליך המדורג הוא ברור והגיוני, המטרה של משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה, זה לתת לפקידי משרד הפנים פרק זמן סביר לבחון את כנות הקשר הזוגי. החשש של מדינת ישראל זה שאזרחים זרים מציגים מצג שווא של קשר זוגי עם ישראלי, על מנת לקבל מעמד חוקי בארץ. ישנם מקרים של נישואים פיקטיביים ממש, שכל מטרתם אשרת שהייה חוקית בישראל. פקידי משרד הפנים בוחנים את כנות הקשר במשך מספר שנים, שנה אחר שנה, אשר רק לאחריהם מוענק לאזרח הזר מעמד קבע בישראל.

הסדרת מעמד עבור בן זוג זר

כיצד בוחנים את כנות הקשר?

האמצעי העיקרי לבחינת הקשר הזוגי על ידי פקידי משרד הפנים הוא בדיקה של מסמכים המוגשים אל לשכת רשות האוכלוסין וההגירה שם מנוהל תיק חיים משותפים. כמו כן, פקידי משרד הפנים עורכים ראיון אישי עבור כל אחד מבני הזוג לגבי טיב ומהות הקשר הזוגי ביניהם. השוואת התשובות של בני הזוג מלמד האם מדובר בקשר כנה ואמיתי, או לא. יש לציין כי פקידי משרד הפנים עשויים לשגות בהערכתם את הקשר הזוגי, ולהחליט שלא לאשר מעמד חוקי בישראל עבור בן הזוג הזר, למרות שמדובר בקשר כנה ואמיתי. במקרים אילו ניתן לערער כנגד ההחלטה לסגור את תיק איחוד משפחות במשרד הפנים. באם הערעור לא מתקבל, פתוחה האפשרות עבור בני הזוג לפנות אל ערכאות משפטיות, בכדי להוכיח כי הקשר ביניהם אמיתי וזכותם לחיות יחד בישראל.

מה הם המסמכים הדרושים?

המסמכים הדרושים לשם פתיחת תיק איחוד משפחות במשרד הפנים הם מסמכים להוכחת טיב וכנות הקשר, כאשר הדגש הוא על מסמכים המוכיחים חיים משותפים וניהול משק בית משותף. מסמכים להוכחת חיים משותפים כוללים; הסכם שכירות משותף, חשבון בנק אחד, היסטוריה של התכתבויות באמצעות מכתבים או רשתות חברתיות, תדפיסי שיחות טלפון או סקייפ, תמונות משותפות, קבלות המעידות על בילויים משותפים, ומכתבי תמיכה מחברים ומשפחה. למעשה, כל מסמך המוכיח קשר זוגי קביל להגיש אל משרד הפנים.

כמו כן, על מנת לקבל אישור פתיחת תיק חיים משותפים במשרד הפנים בן או בת הזוג הזר/ה נדרשים להביא תעודת לידה מקורית מחו"ל מתורגמת ומאומתת כדין על ידי נציגי הקונסוליה הישראלית במדינת המוצא, או על ידי אפוסטיל. תעודה המעידה על מעמד אישי: רווק, אלמן, גרוש, ותעודה המעידה על היעדר עבר פלילי. כל התעודות והמסמכים הרשמיים אשר מקורם מחוץ לישראל נדרשים לעבור אימות כדין, ותרגום בהתאם.

מה קורה אם חסרים מסמכים בעת פתיחת תיק איחוד משפחות במשרד הפנים?

אם לאחר הגשת המסמכים לפתיחת תיק איחוד משפחות במשרד הפנים מתגלה כי חסרים מסמכים, בני הזוג מקבלים פרק זמן של 45 יום להשלמת המסמכים החסרים. באם לא מגישים את המסמכים החסרים תוך פרק הזמן הזה, התיק ייסגר. בני הזוג יקבלו אפשרות לפתוח את התיק איחוד משפחות במשרד הפנים רק לאחר השגת המסמכים החסרים.

האם צריכים ליווי משפטי של עורך דין הגירה לישראל?

ליווי משפטי של עורך דין הגירה לישראל בהליך פתיחת תיק חיים משותפים במשרד הפנים מומלץ, על מנת לסייע במילוי המסמכים כנדרש, בדיקת המסמכים טרם הגשתם למשרד הפנים וליווי בהתנהלות בני הזוג מול משרד הפנים. עורך דין הבקיא בהליך פתיחת תיק איחוד משפחות במשרד הפנים, יסייע לבני הזוג לעבור את התהליך בצורה המהירה וקלה ביותר. יש לציין כי חלק מהתצהירים של משרד הפנים דורשים חתימה מול עורך דין.

 עורכי דין הגירה לישראל – איחוד משפחות במשרד הפנים

משרדנו בעל ניסיון בהליכי הגירה לישראל, לרבות פתיחת תיק איחוד משפחות מול משרד הפנים. נשמח לסייע לבני זוג אשר מבקשים להסדיר מעמד חוקי עבור בן הזוג הזר בישראל בכל שלבי ההליך מול רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.

לקבלת ייעוץ משפטי בכל הנוגע למשרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, תיק איחוד משפחות במשרד הפנים, בבקשה צרו קשר:
איחוד משפחות במשרד הפנים - כהן, דקר, פקס, ברוש - משרד עו"ד בפתח תקווה

: 03-3724722

          055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top