Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אחריות מעסיקים בגין מעשי עובדים וכפופים להם

Joshua Pex

Eli Matias

משרד עו"ד דקר,פקס,ושות', זה אחד המשרדים הטובים שאני מכיר בישראל תודה לעו'ד נחמה על הטיפול הקודש שעשתה עבורי

האם יתכן שתוטל אחריות על מעסיקים בגין מעשי עובדים וכפופים להם? התשובה היא כי הדבר בהחלט יתכן. במשפט הישראלית קיימת אחריות מסוג אחריות שילוחית, המאפשרת להכיר במעסיק במקרים מסוימים כאחראי ישיר או עקיף למעשים שביצעו עובדיו. מתי מעסיקים עלולים למצוא עצמם אחראים למעשי עובדים וכפופים להם ומה ניתן לעשות בנדון? על כך יסביר עו״ד יהושע פקס, מומחה לדיני עבודה ממשרדנו.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני עבודה. המשרד מספק מענה משפטי מקיף עבור מקומות עבודה ועובדים, בנושאים כגון חוזי עבודה, פיצויי פיטורים, יישוב סכסוכי עבודה ועוד.

האם ידעתם כי מעסיקים עלולים למצוא עצמם אחראים למעשי עובדיהם?

במסגרת יחסי עבודה עלולים לעלות מגוון סוגיות משפטיות. מעסיקים נוטים להכיר בעיקר את הנושא של זכויות עובדים בהקשר זה. מדובר בתחום נרחב בפני עצמו, הנוגע בין היתר לתנאי עבודה, הכשרות מקצועיות, זכויות עובדות בהריון, הזכות לפרטיות במקום העבודה וכן הלאה. ואולם, נראה כי מעסיקים מודעים הרבה פחות לנושא של אחריות אשר ניתן להטיל עליהם בגין מעשים שביצעו עובדים וכפופים להם כלפי צד שלישי. גם מעסיקים המכירים את הנושא, אינם תמיד יודעים עד כמה הוא נרחב ומורכב.

אחריות מעסיקים בגין מעשי עובדים וכפופים להם

ההגדרה המשפטית הרחבה של אחריות מעסיקים למעשי עובדיהם וכפופים להם

פקודת הנזיקין, החוק המרכזי בישראל בנושא עוולות אזרחיות, עוסקת במקרה ייחודי של אחריות שילוחית, שעניינו יחסי עובד-מעסיק. הפירוש של המושגים ״מעסיק״ ו-״עובד״

לעניין ספציפי זה היא נרחבת יותר מהשאלה האם קיימים יחסי עבודה באופן פורמלי. מכאן שגם מקרים מסוימים בהם אין יחסי עבודה פורמליים או שלא ברור אם הם קיימים לעניין המקרה הספציפי (למשל, אירוע שקרה מחוץ לשעות העבודה הרשמיות או מחוץ למקום העבודה) עשויים להיכלל תחת סוגיות של אחריות שילוחית.

יתרה מכך, גם מי שעבד למשל כעצמאי/פרילנסר או כעובד במיקור חוץ, וביצע עבודה עבור עסק מסוים, עשוי להיחשב כעובד מול אותו מעסיק לגבי העניין הספציפי של אחריות שילוחית. כך למשל, במקרה שבו פרילנסר הפר זכויות קניין רוחני במהלך עבודתו עבור עסק מסוים, המעסיק עשוי לשאת באחריות שילוחית למעשים אלה. יתרה מכך, האחריות עשויה לחול גם על מחדלים (הימנעות מביצוע מעשים) של העובדים והכפופים. למשל, כאשר נגרמו נזקים לצדדים שלישיים בגין אי ביצוע עבודה שעובד או פרילנסר שפעלו תחת המעסיקים היו אמורים לבצע.

שיקולים לבחינת אחריות מעסיקים בגין מעשי עובדים וכפופים להם

לאור היותה של ההגדרה המשפטית לאחריות מעסיקים כה רחבה, קשה להעריך מראש מתי בית המשפט יטיל אחריות על מעסיקים בגין מעשים שביצעו עובדים וכפופים להם. כל מקרה נבחן על פי נסיבותיו. בין היתר, בוחנים מה המעשה או המחדל שבוצע והאם הוא עונה על ההגדרה המשפטית של עוולה. בנוסף, בוחנים האם המעשה או המחדל בוצע תוך כדי עבודתם של העובדים, וכן האם הדבר נעשה למען מעסיקיהם. 

תמיד ייבחנו שיקולים שונים כדי להכריע האם יש להטיל אחריות על המעסיק. בין היתר, נבחנים שיקולי צדק שונים, על מנת להכריע האם צודק בנסיבות המקרה להטיל את האשמה על המעסיק. כן נבחנים שיקולים הנוגעים למעסיקים, כגון האם המעשים נעשו למענם או למען העסק, ומידת משליטה על המעשים ויכולת למנוע את הנזק. בנוסף, נבחנים שיקולים חיצוניים למעסיקים, כגון שיקולי יעילות והצורך לעודד חיי מסחר תקינים. 

מה ניתן לעשות על מנת למנוע מקרים של הטלת אחריות על מעסיקים?

לצד השיקולים שציינו, קיימים שיקולים נוספים, על מנת להכריע בכל מקרה באופן ספציפי. ניתן ללמוד מכך שבית המשפט בוחן את הדברים בכובד ראש בטרם תוטל אחריות שילוחית על מעסיקים בגין מעשי עובדיהם וגורמים נוספים הכפופים להם. 

מומלץ לשקול לגבש מדיניות פנימית בעסק המונעת ככל הניתן מקרים בהם עובדים וכפופים פועלים בניגוד לנהלים, באופן שעלול להוביל להטלת אחריות על העסק. עורך דין מומחה לדיני תאגידים ומשפט אזרחי יכול לסייע בגיבוש מדיניות כזו, וכמובן בייעוץ וליווי משפטי במקרים של חשש מפני הטלת אחריות על מעסיקים.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה

לסיכום, ניתן בהחלט להטיל אחריות על מעסיקים בגין מעשי עובדים וכפופים להם. עם זאת, כל מקרה נבחן לגופו והדבר תלוי במגוון גורמים ושיקולים. עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרד עורכי הדין שלנו ישמח לסייע לכם במענה לכל סוגיה פרטנית בנושא. מעניק ייעוץ וליווי משפטי לעובדים ולמקומות עבודה במגוון רחב של עניינים.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top