Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

קביעת אחריות לפגיעת גוף ורכוש במסגרת תאונת דרכים (מידע משפטי)

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

אהרון

דרך המשרד של מיכאל דקר זימנו עובדים זרים מומחים לביצוע עבודה מסויימת ממש מהר.

כיצד נקבעת אחריות לנזק במסגרת תאונת דרכים? הכללים לגבי אחריות לגרימת נזקים במסגרת תאונת דרכים בתביעות אזרחיות הם ייחודיים ומורכבים: לעניין נזקי גוף בתאונות דרכים, החוק קובע כלל של אחריות מוחלטת של הנהג הפוגע. להבדיל מכך, לגבי סוגיית הנזק לרכוש, מידת האחריות/אשם משתנה בהתאם לנסיבות המקרה. במאמר זה תפרט על נושא מורכב זה עורכת הדין נירית פליישמן, מומחית לדיני נזיקין ממשרדנו.

תאונות דרכים בישראל – מי אחראי?

תאונות הדרכים במדינת ישראל מהוות מכת מדינה של ממש. מספר תאונות הדרכים הקטלניות בישראל גבוה למדי, ולצערנו נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות (על פי הדיווחים והנתונים הרשמיים). אך לצד תאונות קטלניות, חשוב לזכור כי המספר של תאונות דרכים המערבות נזקי גוף ורכוש גבוה הרבה יותר. כולנו עדים לסכנות הרבות בכבישי ישראל, הנובעות מהתנהגות לא אחראית של נהגים רבים ומתנאי דרך בעייתיים בחלק ניכר מהכבישים בישראל. הדבר מעלה, מטבע הדברים, שאלות שונות בדבר הטלת אחריות במקרים המצערים בהם מתרחשות תאונות דרכים בפועל. לעניין זה, חשוב לדעת כי קיימת הבחנה חשובה בין אחריות לנזקי גוף ובין אחריות לנזקי רכוש במסגרת תאונות דרכים, לאור כללים משפטיים שונים החלים בכל אחד מהמקרים. להלן נסביר על כך בהרחבה.

אחריות לנזקי גוף במסגרת תאונת דרכים – מהו כלל האחריות המוחלטת?

החוק בישראל בנושא תביעות אזרחיות בגין תאונות דרכים (הנקרא חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים או בקיצור ״חוק הפלת״ד״) קובע כלל של אחריות מוחלטת של הנהג הפוגע לתאונת דרכים. משמעותו של כלל זה היא כי ללא תלות בשאלת האשמה, מי שנפגעו בתאונת דרכים יהיו זכאים לפיצוי. התנאי לכך הוא כי קיים ביטוח חובה בתוקף לרכב. מדובר בכלל ייחודי לגבי תאונות דרכים, שכן בדרך כלל בתביעות נזיקיות נדרש להוכיח אחריות לגרימת הנזק על-ידי הנתבע. הסיבה לכך שנבחר כלל שונה לגבי נזקי גוף בתאונות דרכים היא רצון למנוע עיסוק משפטי בסוגיית האשם אשר עלול להימשך לעיתים שנים ארוכות, במהלכן מי שנגרם להם נזק גוף לא יהיו זכאים למלוא הפיצוי בגין הנזקים שסבלו.

בהתאם לאמור, הנתבעות במקרים של נזקי גוף בתאונות דרכים הן ככלל חברות הביטוח של הנהגים הפוגעים. במידה ואין לרכב הפוגע ביטוח חובה, או שלא ניתן לאתר את בעלי הרכב (״תאונת פגע וברח״), התביעה תוגש לקרן הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרנית). קרן זו הוקמה על מנת למנוע מקרים בהם נפגעי תאונות דרכים יאלצו לעמוד מול שוקת שבורה, במובן זה שלא יהיה להם את מי לתבוע. על מנת לעמוד ברף ההוכחה הדרוש בתביעות בגין נזקי גוף, יש להוכיח כי כל האלמנטים הבאים מתקיימים: (1) אירעה במסגרת תאונת הדרכים פגיעה גופנית (כלומר, נגרם נזק פיזי או נפשי); (2) קיים קשר סיבתי בין תאונת הדרכים ובין הנזק הגופני; (3) התאונה נגרמה על-ידי רכב מנועי (לפי ההגדרה של רכב מנועי בחוק הפלת״ד); ו-(4) השימוש שנעשה ברכב הפוגע היה מיועד למטרות תחבורה (כלומר, התאונה לא אירעה במסגרת שימוש ברכב למטרות שאינן תחבורתיות).

ככל שהאלמנטים הנ״ל מתקיימים, ניתן יהיה להחיל את כלל האחריות המוחלטת, וכתוצאה מכך נפגעי התאונה יהיו זכאים לפיצוי ללא תלות בשאלת האחריות של הנהגים הפוגעים. להבדיל מכך, במקרים הנדירים יותר בהם חוק הפלת״ד אינו חל, יהיה צורך להוכיח את אחריות הנהג הפוגע לנזק שנגרם. מקרים כאלה יכולים להתקיים, למשל, כאשר הפגיעה נגרמה מכלי אשר אינו עונה על ההגדרה של רכב מנועי (דוגמת אופניים חשמליים) או, לחלופין, כאשר מדובר בכלי רכב מנועי, אך התאונה לא נגרמה בעקבות שימוש ברכב למטרות תחבורה. אך כאמור, מקרים אלה נדירים יותר ובדרך כלל ניתן יהיה לתבוע פיצויים בגין תאונות דרכים ישירות מחברות הביטוח.קביעת אחריות לפגיעת גוף ורכוש במסגרת תאונת דרכים (מידע משפטי)

אחריות לנזקי רכוש במסגרת תאונת דרכים – נבחנת על פי הנסיבות

החוק בישראל מפריד בין אחריות לנזקי גוף ובין אחריות לנזקי רכוש במסגרת תאונת דרכים. הסיבה לכך היא שכפי שציינו לעיל, המטרה של כלל האחריות המוחלטת לנזקי גוף (לרבות נזקים נפשיים) היא להעניק פיצוי מהיר ככל הניתן למי שנפגעו במסגרת תאונת הדרכים. ההנחה היא כי קבלת פיצויים בגין נזקי רכוש היא אינה בעלת אותה מידה של דחיפות, ולכן ההוראות הייחודיות של חוק הפלת״ד אינן חלות עליה. בהתאם לכך, במסגרת תביעות נזקי רכוש (הנקראות גם נזקי פח) התביעה תעסוק בשאלת האשם, או האחריות לגרימת הנזק.

השאלה מי הגורם שישלם את הפיצוי בפועל תלויה מאוד בכיסוי הביטוחי של הרכב שגרם לתאונה ושל הרכב הנפגע. אם הרכב הפוגע מבוטח בביטוח לכיסוי נזקים שנגרמו לרכבים אחרים (״ביטוח צד ג׳״), ניתן יהיה לתבוע את מי שנהגו ברכב הפוגע והחברה המבטחת. להבדיל מכך, אם הרכב הנפגע מבוטח בביטוח מקיף, בעלי הרכב הנפגע יוכלו לתבוע את הפיצוי ישירות מחברת הביטוח שלהם. לאחר מכן, חברת הביטוח תגיש תביעה נגד חברת הביטוח או הבעלים של הרכב הפוגע, לכיסוי הפיצויים ששילמה. תביעות אלה מכונות תביעות שיבוב. במסגרת תביעות אלה ייערך דיון בשאלת האחריות של הרכב הפוגע לנזקים שנגרמו לרכב הנפגע במסגרת התאונה. ואולם, התביעה להפעלת הכיסוי הביטוחי במסגרת הביטוח המקיף קודם לכן לא תעסוק באחריות לתאונה.

מה קורה כאשר התשובה לשאלת האחריות לנזקי רכוש אינה חד משמעית?

חשוב לציין כי לא תמיד הדברים הם כה ברורים בכל הנוגע לאחריות לנזקי רכוש, וקביעת האחריות אינה תמיד חד משמעית. לא פעם עשויות לעלות טענות לאחריות משני הצדדים. הדבר נפוץ, למשל, במקרים של תאונות שאירעו בעת יציאה מחנייה, במהלך עקיפה בכביש או בתאונות שמערבות יותר משני רכבים (״תאונות שרשרת״). בכל אותם מקרים בהם שאלת האחריות מורכבת וכל הצדדים המעורבים טוענים לחלוקת אחריות, יהיה על בית המשפט להכריע בסוגיה. בפסק דין שניתן בבית המשפט העליון בשנת 2018, הדגיש בית המשפט עד כמה שאלת האשם תוכרע בהתאם לנסיבות המקרה, וכי לא פעם עשוי להיקבע כי גם רכב שנפגע בתאונה תרם לה במידת מה. אחריות תורמת זו, הנקראת בשפה המשפטית ״אשם תורם״, משמעותה כי יופחתו מסכום הפיצוי האחוזים בגין התרומה לאחריות של הרכב הנפגע.

ההכרעה תלויה מאוד בראיות שיוגשו על-ידי הצדדים במסגרת התביעה, ובכלל זה בגרסת הנהגים שנמסרה במסגרת טופסי הדיווח על התאונה שמוגשים לחברות הביטוח (ככל שהרכבים אכן מבוטחים), בעדויות של עדי ראייה שהיו מעורבים בתאונה או עדים להתרחשות, תיעוד מצולם של מקום התאונה (ככל שקיים) וחוות דעת מקצועיות. מכאן נובעת החשיבות הרבה באיסוף ראיות לגבי הנזק שנגרם בסמוך ככל הניתן להתרחשות התאונה, ולייצוג של עורך דין המתמחה בדיני נזיקין ותאונות דרכים במסגרת התביעה.

קביעת אחריות במסגרת תאונת דרכים – צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני נזיקין ותאונות דרכים

במאמר זה הסברנו בהרחבה על סוגיית האשם, או אחריות נזיקית, הן לגרימת נזקי גוף והן לגרימת נזקי רכוש במסגרת תאונת דרכים. לכל שאלה נוספת או צורך בייעוץ וסיוע במקרים פרטניים, ניתן לפנות אל משרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם. עורכי הדין ממשרדנו מתמחים בדיני נזיקין ובייצוג בתביעות בגין תאונות דרכים, מול חברות הביטוח ובכל הערכאות המשפטיות. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה בתחום ממשרדנו, בירושלים או בתל אביב.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top