Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

זכאות לאזרחות צרפתית באמצעות קשר דם עם אח או אחות

Rachel Amselem Aouate

טניה ידוב

אני רוצה להודות לעו''ד ענת לוי על טיפול מקצועי בתיק שלנו. עורכת דין מסורה ואכפתית שנותנת את הלב והנשמה.
בהחלט ראויה להערכה!

תודה רבה לך!

הקוד האזרחי הצרפתי מעניק אפשרות לרכוש אזרחות צרפתית לא רק מקשר דם עם אב או אם, אלא גם אזרחות צרפתית לפי אח או אחות.

זכאות לאזרחות צרפתית באמצעות קשר דם עם אח או אחות

אזרחות צרפתית על ידי אח או אחות שהם כבר צרפתים

מאמר זה עוסק בתנאים לקבלת אזרחות צרפתית באמצעות אח או אחות צרפתיים. קבלת אזרחות צרפתית זו אינה אוטומטית, יש לנקוט בהליכי חובה ולהכין תיק מסמכים המעידים על מספר קריטריונים.

כדי לתבוע אזרחות צרפתית כשאח או אחות הם בעלי אזרחות צרפתית, יש לבדוק האם מתקיימים כל התנאים הנדרשים. במקרה זה הקריטריונים חלים הן על מי שמבקש אזרחות צרפתית והן על האדם (אח או אחות) שכבר קיבל אזרחות צרפתית.

על המבקש לקבל אזרחות צרפתית באמצעות אח או אחות לענות על מספר קריטריונים המפורטים להלן:

  • להתגורר בדרך כלל בצרפת החל מגיל 6
  • להתגורר בצרפת על בסיס קבוע (לבעלי מסמך זמני או אישור שהייה)
  • לסיים לימודי חובה בצרפת במוסד חינוכי שחתם על הסכם עם המדינה
  • להיות בעל תיק ללא הרשעות פליליות או צוו גירוש או איסור שהייה בשטחה של צרפת.

הקריטריונים בעבור אח או אחות שבזכותם רשאי המבקש לקבל אזרחות צרפתית הם:

  • מקום לידה – צרפת
  • רכישת אזרחות צרפתית

ייתכן כי האזרחות הצרפתית של האח או האחות נרכשה כשהיו בגיל בגירות או כשהיו קטינים עקב מגוריהם הקבועים בצרפת במשך מספר שנים. המועדים לקבלת האזרחות שונים בהתאם למועד הבקשה.

משרד עורכי הדין שלנו עומד לשירותכם כדי לעזור לכם להשלים את ההליכים לקבלת אזרחות צרפתית באמצעות אח או אחות – עריכת התיק, הגשת המסמכים וכל צעד הכרחי אחר בלי שתתייגעו בהליכים הבירוקרטיים. נשמח לשתף אתכם בניסיוננו ובמומחיותנו. צרו איתנו קשר – נוכל להיפגש במשרדינו בירושלים או בתל אביב על פי העדפותיכם או להעניק ייעוץ טלפוני \ בסקייפ \ באמצעות זום.

אזרחות צרפתית ע”י אח או אחות

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

 

 

צרו קשר

Scroll To Top