Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

זכאות לאזרחות צרפתית באמצעות קשר דם עם אח או אחות

Law office

Jacqueline Marie

תודה על אמינות ונאמנות וחיפוש הצדק והטוב בעולם!

הקוד האזרחי הצרפתי מעניק אפשרות לרכוש אזרחות צרפתית לא רק מקשר דם עם אב או אם, אלא גם אזרחות צרפתית לפי אח או אחות.

זכאות לאזרחות צרפתית באמצעות קשר דם עם אח או אחות

אזרחות צרפתית על ידי אח או אחות שהם כבר צרפתים

מאמר זה עוסק בתנאים לקבלת אזרחות צרפתית באמצעות אח או אחות צרפתיים. קבלת אזרחות צרפתית זו אינה אוטומטית, יש לנקוט בהליכי חובה ולהכין תיק מסמכים המעידים על מספר קריטריונים.

כדי לתבוע אזרחות צרפתית כשאח או אחות הם בעלי אזרחות צרפתית, יש לבדוק האם מתקיימים כל התנאים הנדרשים. במקרה זה הקריטריונים חלים הן על מי שמבקש אזרחות צרפתית והן על האדם (אח או אחות) שכבר קיבל אזרחות צרפתית.

על המבקש לקבל אזרחות צרפתית באמצעות אח או אחות לענות על מספר קריטריונים המפורטים להלן:

  • להתגורר בדרך כלל בצרפת החל מגיל 6
  • להתגורר בצרפת על בסיס קבוע (לבעלי מסמך זמני או אישור שהייה)
  • לסיים לימודי חובה בצרפת במוסד חינוכי שחתם על הסכם עם המדינה
  • להיות בעל תיק ללא הרשעות פליליות או צוו גירוש או איסור שהייה בשטחה של צרפת.

הקריטריונים בעבור אח או אחות שבזכותם רשאי המבקש לקבל אזרחות צרפתית הם:

  • מקום לידה – צרפת
  • רכישת אזרחות צרפתית

ייתכן כי האזרחות הצרפתית של האח או האחות נרכשה כשהיו בגיל בגירות או כשהיו קטינים עקב מגוריהם הקבועים בצרפת במשך מספר שנים. המועדים לקבלת האזרחות שונים בהתאם למועד הבקשה.

משרד עורכי הדין שלנו עומד לשירותכם כדי לעזור לכם להשלים את ההליכים לקבלת אזרחות צרפתית באמצעות אח או אחות – עריכת התיק, הגשת המסמכים וכל צעד הכרחי אחר בלי שתתייגעו בהליכים הבירוקרטיים. נשמח לשתף אתכם בניסיוננו ובמומחיותנו. צרו איתנו קשר – נוכל להיפגש במשרדינו בירושלים או בתל אביב על פי העדפותיכם או להעניק ייעוץ טלפוני בסקייפ באמצעות זום.

 :  :
03-3724722
055-9781688

 

 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top