Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אזרחות צרפתית לתוניסאים ואלג'ירים

Law office
Law office

Romy Bar-David

נעזרנו בשירותיו של יהושע והיינו מרוצים מאוד! יהושע אדיב, אמין ועובד במהירות. אנחנו ממליצים עליו בחום!

כפי שהוסבר במאמר 'מי זכאי לקבל אזרחות צרפתית', אדם יכול לקבל אזרחות צרפתית מכוח לידה בצרפת (דין הקרקע) או מכוח מוצא מאזרחים צרפתים (דין הדם). אבל מה לגבי ילדיהם של אזרחים צרפתים, שנולדו במושבות לשעבר בתוניסיה ואלג'יריה? במאמר זה, רחל אמסלם מסבירה על קבלת אזרחות צרפתית לתוניסאים ולאלג'ירים.

תוניסיה

האוטונומיה הפנימית באלג'יריה, שחלה משנת 1955 עד 1972, קבעה תנאים מסוימים לקבלת אזרחות צרפתית עבור אזרחים תוניסאים. ההשפעה של אמנה זו נמשכת גם היום על יחידים וצאצאיהם. אזרחים צרפתים שבחרו לקבל אזרחות תוניסאית איבדו את אזרחותם הצרפתית. עם זאת, צאצאיהם יכולים להשיג אזרחות צרפתית אם הם נולדו לפני שהוריהם הצרפתים קיבלו אזרחות תוניסאית, מכיוון שההסכם לא קבע שהחלטת ההורים תחול גם על ילדים קטינים. ילדים שנולדו לאחר שהוריהם ויתרו על אזרחותם הצרפתית אינם יכולים עוד לבקש אזרחות צרפתית.

אם סיימתם לימודים בצרפתית וכיום יש בידכם תעודה שהונפקה במדינה דוברת צרפתית, כולל תוניסיה, תוכלו להציג את תעודת הדיפלומה, בתוספת תעודה המאשרת שלימודיו נערכו בצרפתית, בתמיכה לבקשה לאזרחות צרפתית המבוססת על נישואים לאזרח צרפתי.

אזרחות צרפתית לתוניסאים ולאלג'ירים

אזרחים צרפתים באלג'יריה

בעקבות הסכמי אוויאן בשנת 1962, ניתנה לאזרחים צרפתים שנה (שהוארכה עד 1967) לבחור להישאר צרפתים או להפוך לאלג'ירים. מי שלא הצהירו על רצונם להישאר צרפתים וויתרו למעשה על לאום זה, לרבות ילדיהם הקטינים כתוצאה מתחולה קולקטיבית.

ילדים אלג'ירים שנולדו לפני 1 בינואר 1963, ללא קשר למקום הולדתם, הולכים בעקבות הוריהם. אם אחד ההורים בחר באזרחות צרפתית, הילדים הם צרפתים. עם זאת, אם אף אחד מההורים לא בחר להשאיר את הלאום הצרפתי, הילדים הפכו לאלג'ירים יחד עם הוריהם.

לאנשים שנולדו בצרפת לפני 1 בינואר 1963 להורים שנולדו באלג'יריה הצרפתית, יש כמה אפשרויות לרכוש אזרחות צרפתית.

ראשית, הם יכולים להגיש בקשה להחזרת אזרחות צרפתית, בתנאי שהם תושבי צרפת בזמן בקשתם. הגיל או משך המגורים בצרפת אינם משפיעים על הבקשה.

הם יכולים גם לרכוש אזרחות צרפתית על פי הצהרה בשני מקרים. הורים לילדים צרפתים רשאים לתבוע אזרחות צרפתית אם הם מעל גיל 65 והתגוררו באופן קבע בצרפת במשך 25 שנים לפחות. אנשים שחיים בצרפת מגיל 6 ולמדו שם בבית ספר יכולים לתבוע אזרחות צרפתית אם יש להם אח שהפך לצרפתי בגיל 18, כל עוד האח נולד בצרפת והתגורר בה מאז גיל 11 שנים.

אזרחים אלג'ירים

עד הכרזת העצמאות של אלג'יריה ב-5 ביולי 1962, כל האלג'ירים נחשבו לאזרחים צרפתים. עם זאת, מעמדם המשפטי היה שונה מזה של אזרחים צרפתים, למעט אלה שהפכו לצרפתים בצו בית משפט.

לאחר הכרזת העצמאות, רק בעלי לאום צרפתי יכלו לשמור על אזרחותם הצרפתית. בעלי מעמד אזרחי באלג'יריה איבדו את אזרחותם הצרפתית באופן אוטומטי, אלא אם כן חתמו על הצהרת אזרחות צרפתית לפני 1967.

לפיכך, אזרח אלג'ירי המעוניין לקבל אזרחות על בסיס מוצא חייב להוכיח את הבאים:

  • לפחות אחד מהוריו היה אזרח צרפתי במועד העצמאות.
  • לפחות אחד מהוריו חתם על ההצהרה לפני 1967.

ילדים שנולדו בצרפת להורים בעלי אזרחות אלג'ירית הם צרפתים לפי "חוק האדמה הכפול" (double droit du sol), כל עוד הילד נולד בצרפת לאחר 1 בינואר 1963 להורה שנולד באלג'יריה לפני 3 ביולי 1962.

עם זאת, ילד שנולד בצרפת לפני ה-1 בינואר 1963 להורים בעלי מעמד אזרחי לפי החוק המקומי, שמקורם באלג'יריה, איבד את האזרחות הצרפתית בתאריך זה, אם הוא או הוריו לא חתמו על ההכרזה על הכרה באזרחות צרפתית.

אדם זה יכול לקבל אזרחות צרפתית בתנאי אחד, שהוא נולד לפני ה-1 בינואר 1963. במועד הגשת הבקשה לאזרחות יש להוכיח שמקום מגוריו העיקרי הוא בצרפת.

  • בעלי "סטטוס אזרחי על פי המשפט המקובל": מי שהוא או צאצאיו נחשבים צרפתים על סמך פסק דין או צו. לעיתים הצאצאים מגלים את קיומו של פסק דין או צו לאחר בדיקת תעודת הלידה של הוריהם, שעליה מופיעות המילים "הכרה באזרחות הצרפתית בפסק דין של xxx". יש להמציא עותק של פסק הדין כדי להוכיח את המצב המשפטי.
  • מי שחתמו על הצהרת הכרה באזרחות הצרפתית לפני ה-22 במרץ 1967. לא הרבה אלג'ירים נקטו בצעד זה, וזאת למרבה הצער עבור ילדיהם ונכדיהם שהיו רוצים לקבל אזרחות צרפתית.

אזרחות על ידי התאזרחות או נישואין

לבסוף, תמיד קיימת האפשרות לבקש התאזרחות על פי צו או על בסיס נישואין, אך בקשה זו תוגש להערכת המנהל שיש לו סמכות רחבה מאוד האם לקבל את הבקשה או לסרב לה.

לסיכום, בהחלט יתכן שמי שמוצאו מתוניסיה ואלג'יריה זכאי לקבל אזרחות צרפתית. אם אתם מתאימים לאחד מהקריטריונים המפורטים לעיל, פנו אלינו לקבלת סיוע וייעוץ משפטי.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top