השיטה האדברסרית במשפט הישראלי

מהי שיטת המשפט הנהוגה בישראל? שאלה זו חשובה כדי שנבין גם את מערכת המשפט בישראל ודרך עבודתה וכיצד מתנהלים משפטים ודיונים בין כותלי בית המשפט. עם קום המדינה ירשנו מהבריטים את "המשפט המקובל", בו משמש השופט כ"מכריע פאסיבי" על פי עובדות וטיעונים וראיות ועדים המובאים בפניו על ידי בעלי הדין. המובן של "מכריע פאסיבי" הוא…

קרא עוד

הנגשת אתר אינטרנט עבור בעלי מוגבלויות (מידע משפטי)

כיצד יש לבצע הנגשת אתר אינטרנט עבור בעלי מוגבלויות? החוק בישראל מחייב ביצוע התאמות נגישות באתרים ושירותים אינטרנטיים (כגון אפליקציות, מסמכים מקוונים, סרטוני וידאו ועוד). חובה זו חלה על באופן נרחב על גופים ציבוריים ופרטיים, למעט במקרים נקודתיים בהם ניתן פטור מביצוע התאמות על פי החוק. ההנגשה נעשית לפי תקן ישראלי מחייב, והיא כוללת חובה…

קרא עוד

מה חשוב לדעת על ייפוי כוח בישראל?

ייפוי כוח נדרש כשאדם אחד מרשה לאחר לעשות בשבילו ובמקומו כל פעולה משפטית. במקרה זה, בין הצדדים יש מערכת יחסים של אמון, ומבחינה משפטית, פעולות בעל ייפוי הכוח מחייבות את זה אשר נתן לו את הייפוי. ללא קבלת יפוי כוח חתום ורשמי, אין לכל אדם בישראל, בין אם עו"ד או אזרח מן השורה, זכות לפעול…

קרא עוד

רבקה מרדכי

רבקה מרדכי בוגרת לימודי משפטים LL.B  – המכללה למשפטים ועסקים, רמן גן. במסגרת לימודיה סיימה רבקה מגוון קורסים בדיני חוזים, משפט מסחרי, דיני האיחוד האירופי, דיני פטנטים ודיני משפחה גלובליים. במהלך התואר היא התמקדה במשפט הבינלאומי. רבקה בעלת ניסיון של למעלה מ- 7 שנים של עבודה במשרד עורכי דין המתמחה בתחום ההגירה לארצות הברית. במסגרת…

קרא עוד

העדות הדתיות המוכרות בישראל

מהן העדות הדתיות המוכרות בישראל, והאם ניתן להכיר בעדות חדשות? בישראל קיים מגוון של עדות דתיות וזרמים שונים של הדתות הנפוצות (יהדות, אסלאם ונצרות). אף שמדובר במשימה מורכבת, הדין בישראל מאפשר להכיר בעדות דתיות נוספות, ככל שמוצגות הוכחות לכך שהדבר עומד במבחנים שנקבעו על-ידי בית המשפט העליון בנושא. במאמר זה יסביר על כך עורך הדין…

קרא עוד

עתירת אסיר – חופשה

כיצד ניתן להגיש עתירת אסיר בגין מניעת חופשה? אסירים רבים בישראל זכאים ליציאה לחופשה מדי עת. במידה וזכות זו נפגעה או לא מומשה במלואה, ניתן להגיש בגין כך עתירה בפני בית המשפט לעניינים מינהליים. בית המשפט מוסמך להתערב בהחלטת הגורמים הרלוונטיים בבית הסוהר בנושא, ולבטלה או לשנותה. במאמר זה יסביר על כך בהרחבה עורך הדין…

קרא עוד

עתירת אסיר – מניעת טיפול רפואי או נפשי

כיצד ניתן להגיש עתירת אסיר במקרים של מניעת טיפול רפואי או נפשי? כאשר נמנעת מאסירים או עצורים הזכות לטיפול רפואי או נפשי הולם, הנדרש לשם ניהול שגרת חייהם, ניתן להגיש בגין כך עתירה בפני בית המשפט לעניינים מינהליים. עתירות אלה נדונות בדרך כלל באופן מהיר, ולעיתים אף בתחום בית הסוהר שבו שוהים האסירים או העצורים.…

קרא עוד

עתירת אסיר – מניעת התייחדות (מידע משפטי)

כיצד ניתן להגיש עתירת אסיר בגין מניעת התייחדות? הזכות להתייחדות ולמפגשים עם בני או בנות זוג היא חלק מזכויותיהם של אסירים (כגון הזכות לחופשה, הזכות לטיפול רפואי וכיו״ב). במקרים בהם הזכות נשללת או נמנעת, ניתן להגיש על כך עתירה בפני בית המשפט לעניינים מינהליים, אשר עשוי להורות על שינוי ההחלטה או בחינתה מחדש. במאמר זה…

קרא עוד

עתירת אסיר נגד ועדת השחרורים

כיצד מוגשת עתירת אסיר נגד ועדת השחרורים? החוק מאפשר לאסירים לערער על סירוב לבקשה לשחרור מוקדם ממאסר (לרבות מטעמים רפואיים), כמו גם על תנאי שחרור או סירוב לגלות מידע חסוי המתקשר לבקשת השחרור ממאסר. על מנת לעשות זאת, יש להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי הנמצא במחוז השיפוט של בית הכלא בו שוהים האסירים. מומלץ להיעזר…

קרא עוד

ביטול פסק דין – מתי זה אפשרי?

האם ומתי ניתן לבקש ביטול פסק דין? מדובר בסוגיה מורכבת, אשר רלוונטית במיוחד במקרים בהם פסקי דין ניתנו בהיעדר הגנה משפטית, וכן במקרים בהם לא ניתן לערער עוד על פסק הדין, אך מתעוררות נסיבות המצריכות את שינוי התוצאה המשפטית. החוק בישראל קובע כללים לביטול פסק דין בהיעדר הגנה, וכן קיימים פסקי דין בהם נקבע כי…

קרא עוד