פינוי דייר סרבן מדירה – תביעה לפינוי שוכר – מידע מועיל