פטור מבחינה לעיסוק ברפואת שיניים עבור רופאים מוסמכים בחו"ל