נוהל מזורז לקבלת אשרת עובד מומחה זר לתקופות קצרות.