חופשת מחלה ודמי הבראה בישראל: כהן, דקר, פקס וברוש – עו"ד.