Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ארגונים ללא כוונת רווח ותרומות בישראל

Joshua Pex
Joshua Pex

Omri Levin

תודה רבה לענת ולריבה,
על הטיפול המסור והמקצועי.
100/100

מאמר זה עוסק בנושא תרומות לעמותות לתורמים בישראל ובחו"ל, כולל תיעוד ורישום נכון, ותורמים שעליהם יש לדווח לציבור או לרשם העמותות.

סדרת פרסומים זו

עורכי הדין שלנו במשרד מתמחים דיני מלכ"רים ועמותות. מאמר זה עוסק במה שחשוב לדעת על מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים), עמותות וארגוני צדקה בישראל. סדרת הפרסומים שלנו סוקרת את החוקים והנהלים השונים לניהול תקין של מוסדות ללא כוונת רווח בישראל, כדי לסייע לקוראים במשימה זו.

למידע נוסף על רשות התאגידים הישראלית, המפקחת על מוסדות לא כוונת רווח בישראל, ניתן לעיין באתר הממשלתי. לפרסומים נוספים מאת עורכי דין ולמידע משפטי בנושאים המופיעים במאמר זה מתחום המלכ"רים, ניתן לעיין במאמרים שלנו על רישום ותיעוד, אישור ניהול תקין, וסוגיות הקשורות למזומנים, המחאות וכרטיסי אשראי.

תרומות לעמותות

רקע כללי

על מנת להבטיח ניהול תקין של מוסד ישראלי ללא כוונות רווח, ישנם כללים ברורים לגבי תורמים ותרומות.

רישום ותיעוד של תורמים ותרומות בישראל

כל המוסדות ללא כוונת רווח בישראל נדרשים לשמור תיעוד פנימי של התורמים שלהם, ורישום של כל סכום כסף או נכס שנמסר לעמותה, כתרומה או כמתנה. התיעוד הפנימי חייב לכלול את הפרטים הבאים:

  1. שם התורם
  2. תיאור של המתנה, התרומה או הנכס שנמסר לעמותה
  3. תאריך הקבלה

תורמים אנונימיים

במקרה שבו תורם מבקש להישאר אנונימי, שמו לא חייב להיות מתועד, כל עוד גובה התרומה אינו עולה על 20,000 ש"ח בשנה. אם גובה התרומה עולה על 20,000 ש"ח בשנה, והתורם מבקש להישאר אנונימי בדוחות הכספיים, העמותה יכולה לפנות במכתב לרשם העמותות ולמסור את המידע הרלוונטי, כולל זהות התורם, כתובתו, גובה התרומה והסבר לבקשתו להישאר אנונימי. במקרה שבו מדינה זרה העניקה תרומה בגובה העולה על 20,000 ש"ח בשנה הרלוונטית, המלכ"ר אינו רשאי לבקש אנונימיות של התורם.

הזכות לעיין ברשומות

על מנת להבטיח שקיפות, כל המסמכים הפנימיים גלויים בפני הוועד המנהל, מס הכנסה, נציגי רשם העמותות שעשויים לבחון את מערך הרישום הפנימי, או גורמים אחרים בעלי זכות חוקית לעיין במסמכים.

קבלת תרומות ממדינות זרות

אם מחזור הכספים של עמותה ישראלית מסוימת עולה על 300,000 ש"ח, היא נדרשת לדווח האם יש בין תרומותיה כאלה אשר עולות על 20,000 ש"ח בשנה ומגיעות ממדינה זרה. במקרה כזה, יש לרשום את שם התורם, את גובה התרומה, את המטרה או הפרויקט שלשמם מיועדת התרומה ושאר התנאים החלים עליה. את המידע יש לפרסם באתר האינטרנט של העמותה, ואם לא קיים אתר, על העמותה לדווח לרשם העמותות על התרומה, כך שלאחר מכן פרטי התורם וגובה התרומה יפורסמו באתר של משרד המשפטים הישראלי.

באפשרות תורמים בישראל ובחו"ל לקבל החזר מס על תרומתם.

הגדרתה של תרומה ממדינה זרה

ישות ממדינה זרה כוללת כל איחוד או ארגון של מדינות, כל ארגון או קבוצה המייצגים מדינה זרה, רשויות מקומיות או ממשלתיות של מדינה זרה, או כל קבוצה אחרת של גורמים זרים. יש לציין שהרשות הפלסטינית גם היא נחשבת למדינה זרה מבחינת ישראל. כמו כן, מדינה זרה כוללת גם כל גוף תאגידי שהוקם על ידי אחד הגורמים הנ"ל, או מוחזק בידיו בשיעור של 50% ומעלה.

המטרה של בירור התרומות ממדינות זרות, היא לבדוק האם ממשלה זרה מפעילה בעקיפין השפעה על ענייני פנים. מומלץ להסתייע בייעוץ משפטי בכל מקרה של ספק בשאלה האם תורם נחשב לישות זרה.

צרו קשר

לכל שאלה בנושא תורמים או תרומות למלכ"רים בישראל, צרו עמנו קשר. עו"ד יהושע פקס העוסק בחוק העמותות ובמוסדות ללא כוונת רווח, ישמח לדון עמכם בצורכי הארגון שלכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top