Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

השתתפות המדינה בתקצוב מוסדות חינוך פרטיים

Michael Decker

KitePride International

ממליצים בחום ! שירות וחם ומקצועי אמין ומהיר. תודה שאתם עומדים לצידינו 🙏

בשנים האחרונות קיימת מגמה של פתיחת מוסדות חינוך פרטיים על-ידי יזמים ועמותות הורים. מלבד התנאים להקמתם ולקבלת רישיון להפעלתם, חשוב להכיר גם את הכללים הקבועים בחוק להשתתפות המדינה בתקצובם. במאמר זה נפרט על הכללים הנ״ל לתקצוב בתי ספר וגנים פרטיים וכן על קביעות חשובות של בתי המשפט לגביהם.

משרד עורכי הדין שלנו עוסק בייצוג יזמים, מוסדות חינוך, הורים ועובדי הוראה בפני משרד החינוך, לרבות כל הערכאות המשפטיות והמינהליות הרלבנטיות. המשרד מתמחה בדיני חינוך ומשפט מינהלי. 

הקמת בית ספר פרטי בישראל אינה עניין של מה בכך. מרבית בתי הספר בישראל הם ציבוריים (רשמיים) ומתוקצבים במלואם על-ידי משרד החינוך (בשיעור של 100%). על מנת לקבל הכרה ורישיון לפעול, בתי ספר פרטיים נדרשים לעמוד בתנאים שונים שנקבעו בחוק וביניהם להציג בסיס כספי לקיומם. עם זאת, אין משמעות הדבר שהם לא יתוקצבו כלל. למען האמת, בתי ספר פרטיים רבים בישראל מתוקצבים על-ידי משרד החינוך בשיעורים משתנים.

תקצוב בתי ספר וגנים פרטיים

שיעור ההשתתפות בתקציב והתנאים לכך

השתתפות משרד החינוך בתקצוב בתי ספר פרטיים בישראל אינה נעשית על-ידי הזרמת כספים ישירה, אלא באמצעות שעות לימוד. תקנות חינוך ממלכתי בנושא מתמקדות בחינוך עד לכיתה ט׳ וקובעות כי השתתפות המדינה המקסימלית בתקציבי בתי ספר פרטיים (מוכרים שאינם רשמיים) תהיה בשיעור של 75%. על מנת לקבל את ההשתתפות התקציבית המקסימלית, על תכנית הלימודים שקובע משרד החינוך להוות רוב משמעותי מתכנית הלימודים בבית הספר. בנוסף לכך, התקנות קובעות תנאים נוספים שיש לעמוד בהם על מנת להנות מהתקציב המקסימלי, וביניהם שילוב תלמידים מרקעים שונים ומשכבות חברתיות-כלכליות שונות. ככל שבית הספר נוקט במדיניות שונה מזו, תקציבו עשוי לפחות. 

בקשת תמיכה תקציבית

משרד החינוך קובע נהלים אשר מתחדשים מדי שנה ביחס למתן התקציבים שיינתנו על-ידו ובתנאים להענקתם. ניתן להגיש בקשה לתמיכה תקציבית על-ידי המשרד גם עבור בתי ספר פרטיים, וזו תיבחן בהתאם לתקנות שציינו לעיל ולכללים הקבועים בחוק יסודות התקציב בנוגע לתמיכה במוסדות ציבור. ההחלטות בבקשות התמיכה העסיקו לא מעט את בתי המשפט בשנים האחרונות. הגם שההכרה בבית ספר אינה מביאה בהכרח להענקת תקציבים, ניתן למצוא בפסיקה מקרים בהם פסק בית המשפט כי על משרד החינוך להעביר תקציבים למוסדות חינוך פרטיים. כך למשל, במקרה של גן ילדים פרטי בצפון הארץ המהווה מוסד מוכר, הורה בית המשפט בעכו למשרד החינוך להעביר לגן תקציבים של למעלה מ-150 אלף ש״ח, שסירב להעביר אליו.

סוגיית תקצוב בתי ספר וגנים פרטיים על-ידי משרד החינוך עשויה להיות קריטית להמשך קיומם של המוסדות הנ״ל. אין להקל ראש בחשיבות שבהכרת התנאים הרבים שמציב משרד החינוך לשם כך, והעמידה בהם. מומלץ מאוד להיעזר בייעוץ וסיוע משפטיים בכל בעיה שמתעוררת בהקשר זה.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני חינוך ומשפט מינהלי

אם הנכם זקוקים לסיוע משפטי בנושא תקצוב בתי ספר וגנים פרטיים או בכלל בתחום דיני החינוך, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים או בתל אביב, לקבלת ייעוץ וליווי משפטיים. עורכי הדין במשרדנו מתמחים במתן מענה משפטי עבור מוסדות חינוך, עובדי הוראה והורים וייצוגם בפני הערכאות המשפטיות השונות.

marque déposée

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

 

צרו קשר

Scroll To Top