Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תביעות ייצוגיות (קבוצתיות)

Adam Lee Rosenfeld

דנה פלד

יהושוע מיקצועי , מטפל ללא דיחוי ואדיב . תודה רבה על הטיפול!

תביעות ייצוגיות (קבוצתיות) מוסדרות במסגרת חוק התביעות הייצוגיות, 2006, שמקל על הליכי התדיינות בתביעות בהן נתבעת קבוצה גדולה של אנשים, ואשר הסוגיות המשפטיות והעובדות הנטענות בהם דומות. סוג זה של תביעה מיועד להפחית את הזמן והמאמץ הנדרשים כדי להכריע בתיקים. והחוק בתורו כולל את היסודות להתארגנות והגשת הבקשה.

אנו במשרד מספקים פתרונות ייעוץ משפטי בכל הנוגע לאפשרות להגיש תביעות קבוצתיות.

תביעות ייצוגיות

מהן תביעות ייצוגיות (קבוצתיות)?

מדובר סוג תביעה בו מספר קטן של אנשים – לעיתים קרובות יחיד – מייצג את האינטרס של נפגעים רבים בשל התנהגות דומה מצד צד מסוים. האנשים שמנהלים את התיק נקראים נציגי הקבוצה או התובעים הראשיים. היחידים שאינם נקובים בתביעה ואשר זכאים לפיצוי הפוטנציאלי נקראים חברי הקבוצה התובעת.

בדרך כלל מוגשות תביעות ייצוגיות כדי לפתור סוגיות משפטיות כאשר אדם אינו יכול לשאת בשכ"ט עו"ד, בהוצאות התיק והעלויות הנדרשות לקיום ההליך בהצלחה. ניתן להגיש סוג תביעה זה להפחתת הנטל הכספי או כאשר כל יחיד סובל מנזקים פחותים או שונים, אך נגרמו על ידי אותו צד.

הפעולה הקבוצתית מאפשרת גביית שכר טרחה והוצאות מכלל התובעים בתביעה, ולכן מתקבל פיצוי המכסה את עלויות התיק בעתיד.

התחומים שניתן להגיש בהם תביעות ייצוגיות (קבוצתיות)

התחומים כוללים אך אינם מוגבלים ל:

  • טיפול במפגע סביביתי.
  • דיני עבודה, כגון שכר ושעות (במסגרת מסוימת ובתנאים מסוימים).
  • זכויות צרכנים בהיבטים רבים, כגון מוצרים פגומים.
  • ליקויים בבנייה ופעולות העירייה.
  • הונאת אינטרנט והתחזות.
  • אפליה: אפליה מתרחשת כאשר מטפלים באדם או מתייחסים אליו בצורה שונה על בסיס גורמים כמו צבע עור, לאום, דת, נטייה מינית, מין או גיל. אפליה עשויה להיות ישירה או עקיפה, כאשר היא מכוונת לתכונותיו הגופניות והאישיות של הפרט.

ארגון התביעות הייצוגיות (הקבוצתיות) בישראל

מערכת המשפט בישראל נתנה תשומת לב מיוחדת לנושא ארגון התביעות הקבוצתיות, באמצעות חוק התביעות הייצוגיות, 2006, ובאמצעות תיקוניו המיוחדים ואופן הגשת הבקשה לאישור התביעה.

כך שנבדקות בקשות קודמות שהוגשו למנוע חזרה על אותו מקרה באותו הקשר, והדבר נעשה באמצעות מרשם התביעות הייצוגיות במשרד המשפטים, הרישום מכיל מידע שהתקבל בעניין תביעות שהוגשו, בקשות אישור שאושרו על ידי בתי המשפט, הסדרי פשרה ופסקי הדין.

בנוסף, הוקמה קרן מימון בבנק ישראל בהתאם לחוק הנ"ל בהתבסס על סעיף 27 לחוק התביעות הייצוגיות, במטרה לסייע במימון תביעות קבוצתיות, שיש בהם חשיבות ציבורית וקהילתית בהגשתם וניהולם.

צרו איתנו קשר:

במקרים רבים, למספר יחידים יש את הזכות לפיצוי או לשינוי מצב קיים המוביל לפגיעה באיכות החיים, אך הם נמנעים מכך מסיבות חברתיות או כספיות.

במשרד עורכי הדין שלנו נותנים פתרונות ייעוץ משפטי בכל הנוגע לאפשרות להגיש תביעות קבוצתיות ואפשרות לקבל זכאות בהליך משפטי וכל ההליכים הנלווים בעניין זה.

תביעות ייצוגיות

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/[email protected]

צרו קשר

Scroll To Top