Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

שכר טרחת עו״ד לנפגעי תאונות ונזקי גוף

Moti Orange
Moti Orange

Dan Kash

טיפול מהיר ויעיל בבקשות שהגשתי כל זאת תוך סבר פנים יפות ואוירה נעימה.

מהו שכר טרחת עו״ד לנפגעי תאונות ונזקי גוף? שכר הטרחה לצורך ייצוג עורך דין בתיקי תביעות פיצויים ונזקי גוף משתנה בהתאם לסוג ההליך והכללים המשפטיים החלים לגביו. בתיקים העוסקים בפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קיים תעריף מקסימלי מחייב של 13% לייצוג בתביעות, אשר נקבע על פי כללי לשכת עורכי הדין. בתיקים העוסקים בתאונות אישיות או ברשלנות רפואית קיים תעריף מינימאלי מומלץ בלבד, ובהתאם גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות המקרה. במאמר זה יסביר על כך מומחה לדיני נזיקין ופיצויים לנפגעי תאונות דרכים ממשרדנו.

ידוע כי תביעות פיצויים בגין נזקי גוף הן תביעות מורכבות, אשר מצריכות במרבית המקרים מומחיות משפטית לצורך ייצוג מיטבי של הזכויות והאינטרסים של הנפגעים. בין כאשר מדובר בתביעה לפיצוי בגין נזקי גוף עקב תאונת דרכים, תביעת פיצויים בגין תאונות אישיות (כגון תאונות עבודה, תאונות מדרכה וכיו״ב) או כאשר נזקי הגוף נגרמו כתוצאה מרשלנות רפואית או טיפול רפואי לקוי – בכל אותם מקרים קיימת חשיבות מכרעת לייצוג המשפטי בתיק. מה שלא תמיד ידוע הוא מה העלות של ייצוג בתיקים אלה. כך לדוגמה, לא כולם מודעים לכך שבחלק מהמקרים נקבעו תעריפים מקסימליים, אשר עורכי דין אינם יכולים לגבות מעבר להם, ואף ניתן לתבוע השבה של תשלום עודף ששולם במקרים מסוימים. שאלה חשובה נוספת היא מי יישא בעלויות אלה – התובעים (כלומר, מי שנגרמו להם נזקי גוף) או הנתבעים (אשר עשויים להיות מי שגרמו לנזק, חברות הביטוח המייצגות אותם וכיו״ב). להלן נציג כללי אצבע שיסייעו להבין טוב יותר כיצד נקבע שכר הטרחה לייצוג של עורך דין בתיקי תאונות ונזקי גוף.

ייצוג בתיקי פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – שכר טרחת עו״ד נקבע לפי מחירון קבוע

ראשית, חשוב מאוד להבחין בין תיקים העוסקים בתאונות דרכים ובין תיקים שאינם מהווים תיקי תאונות דרכים. זאת משום שלגבי תיקי תביעת פיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (המכונים ״תיקי פלת״ד״) קיים מחירון קבוע של תעריפי שכר טרחה, אשר לא ניתן לחרוג מהגובה המקסימלי שלו. מחירון זה נקבע בכללים של לשכת עורכי הדין, והוא מחושב לפי אחוזים מתוך הסכום שישולם לנפגעי תאונות הדרכים בפועל.שכר טרחת עו״ד לנפגעי תאונות ונזקי גוף

למעשה, המחירון קובע 3 דרגות אחוזים של סכום מקסימלי מתוך הפיצויים המשולמים לנפגעי התאונות. הדרגה הראשונה נוגעת לשכר טרחה במקרים בהם טיפול עורך הדין בתיק הסתיים עוד לפני שהוגשה תביעה בבית המשפט, כלומר בפשרה בין מי שנתבעו (לרוב, חברות הביטוח) ובין נפגעי התאונה. במקרים אלה, התעריף המקסימלי שישולם לעורך הדין יעמוד על 8% מתוך הסכום שהוסכם לשלמו לנפגעים. הדרגה השנייה עוסקת בתיקים שהגיעו לבית המשפט, אך הסתיימו בפשרה, מבלי שנערך דיון מלא בתיק. במקרים אלה, התעריף המקסימלי שישולם לעורך הדין יעמוד על 11% מתוך סכום הפיצויים שהוסכם עליהם במסגרת הפשרה. הדרגה השלישית והמקסימלית נוגעת לתיקים שנוהלו במלואם ובית המשפט פסק במסגרתם את סכום הפיצוי לאחר שהושלם הדיון בתביעה. במקרים אלה הסכום המקסימלי שישולם לעורך הדין יעמוד על 13% מתוך הסכום שפסק בית המשפט.

יש לציין כי שיעורי התעריפים הנ״ל אינם כוללים מע״מ. עוד חשוב להוסיף כי על אף שהמחירון מחושב באחוזים, אין מניעה להסכים על תשלום של מחיר קבוע (fixed price) לניהול התיק על-ידי עורכי הדין. אך גם כאן, סכום זה לא יכול לעלות על התעריפים באחוזים שנקבעו בכללים הנ״ל על-ידי לשכת עורכי הדין. בהתאם, ייתכן מאוד כי מי שנאלצו לשלם שכר טרחה החורג מהסכום הקבוע בכללים בגין ניהול תביעות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, יוכלו לתבוע השבה של ההפרש בין סכום התשלום שהיו מחויבים בו ובין הסכום המקסימלי שנקבע בכללים. כמו כן, פעמים רבות עלות עורך הדין משולמת ע"י הצד הנתבע בתיק באופן מלא או חלקי, לאור ההבנה כי אין הצדקה שהעלות תקוזז מתוך סכום הפיצויים המגיע לנפגעי התאונה.

ייצוג בתיקי תאונות אחרות ורשלנות רפואית – שכר טרחת עו״ד תלוי בנסיבות העניין

בשונה מתיקי פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, לגבי תאונות אחרות או אירועים בהם נגרמו נזקי גוף לתובעים, החוק אינו קובע תעריפים מקסימליים. קיים אמנם מחירון עם סכומי מינימום מומלצים שנקבעו בכללי לשכת עורכי הדין, אך מדובר בהמלצה בלבד, שאינה מחייבת את עורכי הדין. גם במקרים אלה קיים נוהג לחשב את שכר הטרחה באחוזים מתוך הסכום שייפסק לנפגעים, כאשר גובה האחוזים נע סביב כ-20% מתוך סכום הפיצוי בתביעות נזיקין, וסביב כ-25% בתביעות רשלנות רפואית. ואולם, עשויים להיות מקרים בהם יוסכם על מחיר קבוע לניהול התיק, כמו גם מקרים בהם גובה האחוזים או המחיר הקבוע עשויים להשתנות בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה. בנוסף, גם בתיקי תביעות פיצויים בגין תאונות שאינן תאונות דרכים ותיקי רשלנות רפואית, נהוג לעיתים קרובות לקבוע כי הצד הנתבע יישא בעלות שכר טרחת עורך הדין, במקרים בהם תיקבע אחריותו להתרחשות נזקי הגוף.

שכר טרחת עו״ד לנפגעי תאונות ונזקי גוף – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני נזיקין

במאמר זה הסברנו על כללי אצבע חשובים לצורך הבנת אופן חישוב שכר הטרחה לייצוג עורך דין בתביעות פיצויים בגין נזקי גוף עקב תאונות דרכים, תאונות אישיות, רשלנות רפואית וכיו״ב. חשוב לסייג ולהבהיר כי גובה שכר הטרחה עשוי להיות שונה במקרים פרטניים, בהתאם לנסיבות המקרה הספציפיות. לכל שאלה נוספת בנושא, או צורך בייעוץ או בסיוע, ניתן ליצור עמנו קשר ונשמח לספק עבורכם מענה מקיף ומקצועי. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני נזיקין, דיני תעבורה ובייצוג נפגעי תאונות דרכים בתביעות מול כל הערכאות המשפטיות וחברות הביטוח.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top