Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פתרון סכסוכים במסגרת אגודות שיתופיות (מידע משפטי)

Michael Decker

Omri Levin

תודה רבה לענת ולריבה,
על הטיפול המסור והמקצועי.
100/100

כיצד ניתן לפתור סכסוכים במסגרת אגודות שיתופיות? בהיותן תאגידים בבעלות כלל חבריהן, מתעוררים לעיתים קרובות סכסוכים משפטיים מורכבים במסגרת אגודות שיתופיות, לרבות סכסוכים פנימיים (בין האגודות לחבריהן או בין החברים לבין עצמם) או סכסוכים בין האגודה לגורמים חיצוניים. כאשר סכסוכים אלה מגיעים לבית המשפט, הם עלולים להימשך שנים רבות ולהקשות מאוד על הצדדים. לכן, ועל מנת לפתור את הסכסוך בצורה יעילה, ניתן במקרים רבים לפנות לדרך של פתרונות אלטרנטיביים, כגון גישור או בוררות. לעיתים בוררות אף עשויה להיות הפתרון המתחייב בנסיבות העניין. במאמר זה יסביר על הנושא בהרחבה עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה לדיני תאגידים ואגודות שיתופיות.

פתרון סכסוכים במסגרת אגודות שיתופיות (מידע משפטי)

במסגרת אגודות שיתופיות עלולים להתעורר סכסוכים משפטיים רבים

אגודות שיתופיות מהוות סוג ייחודי של תאגידים. מדובר בגופים הדומים לקואופרטיבים, בשל כך שהפעילות הכלכלית במסגרתו כוללת היבטים שיתופיים ושוויון בזכויות בין חברי האגודה. לאור היעדר ההיררכיה המשפטית בין אגודות, וכן העובדה כי המסגרת המשפטית בנושא (הקבועה ברובה בפקודת האגודות השיתופיות – חקיקה שנוצרה עוד לפני קום המדינה) אינה סדורה ומפורטת מספיק, נוצרים סכסוכים משפטיים בתחום בתדירות גבוהה למדי. סכסוכים אלה עוסקים במגוון נושאים, לרבות ענייני נדל״ן, ענייני ירושה וסוגיות הנוגעות לזכויות החברים באגודה. לדוגמה, בתי המשפט עוסקים רבות בשאלת הזכות של חברי אגודה לצאת מהחברות באגודה. מלבד הסוגים השונים של סכסוכים מבחינת נושא הסכסוך, קיימים סוגים שונים של צדדים לסכסוכים אלה. להלן נפרט על הצדדים האפשריים לסכסוך, וכן על דרכי הפתרון האפשריות.

מי עשויים להיות צדדים במסגרת סכסוכים במסגרת אגודות שיתופיות

סוג עיקרי של סכסוכים הנוצרים בתחום הוא של סכסוכים בין חברי האגודה לבין עצמם. סכסוכים אלה מתעוררים לא פעם, על רקע מחלוקות הנוגעות לניהול השוטף של האגודה, סכסוכי ירושה או סכסוכים הקשורים לתקנון האגודה. סוג נוסף של סכסוכים עשוי להתעורר בין חברי האגודה ובין האגודה, למשל לעניין זכויות החברים במסגרת האגודה, לרבות הזכות לצאת ממנה. סוג נוסף של סכסוכים הוא סכסוכים בין אגודה ובין גורמים חיצוניים לאגודה. דוגמה לכך היא תביעות ייצוגיות המוגשות נגד אגודות, סכסוכים הסכמיים בין אגודות שיתופיות לרשות מקרקעי ישראל ועוד.

דרכי פתרון אפשריות עבור סכסוכים במסגרת אגודות שיתופיות

בדומה לכל סוג של סכסוכים משפטיים, ניתן לפנות ברבים ממקרים אלה אל בית המשפט באמצעות הגשת תביעה. הליכים משפטיים בנושא עשויים להיות מורכבים ולקחת זמן רב. מעבר לכך, הדבר אינו תמיד אפשרי מבחינה פרקטית. למשל, לא פעם תקנון האגודה קובע כי יש לפתור סכסוכים מסוימים באמצעות הליך בוררות. פקודת האגודות השיתופיות אף מסמיכה במקרים מסוימים את רשם האגודות השיתופיות למסור סכסוכים לבורר. פתרון אפשרי נוסף הוא פנייה של הצדדים לגישור. פתרון זה מצריך הסכמה בין הצדדים, אך הוא עשוי להיות יעיל לשם הגעה להסכמות שיפתרו את הסכסוך מחוץ לבית המשפט. מובן כי לא ניתן להגדיר כללי אצבע לגבי הדרך הנכונה לפתור כל סכסוך וסכסוך. בהתאם, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני תאגידים ואגודות שיתופיות לגבי הפתרון המתאים במקרים ספציפיים.

פתרון סכסוכים במסגרת אגודות שיתופיות – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני תאגידים

במאמר זה הסברנו על סוגים שונים של סכסוכים העשויים להתגלע בין אגודה שיתופית לבין חבריה, בין חברי האגודה לבין עצמם ובין אגודה ובין גורמים חיצוניים לאגודה. כמו כן, הסברנו על דרכי פתרון אפשריות לסכסוכים מעין אלה. אם יש לכם שאלות פרטניות בנושא, צרו קשר ונשמח לעזור. משרדנו, בירושלים ובתל אביב מתמחה בדיני תאגידים ובתחום האגודות השיתופיות, ומעניק מענה משפטי מקיף לאגודות, חברי אגודות וגורמים נוספים במגוון רחב של נושאים וסוגיות משפטיות. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top