Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פיצוי כספי לנפגעי תאונת עבודה

יהודה אלחרר

אתאר דיוואני

״תודה עמוקה לעו״ד במשרד על הליווי המקצועי והייעוץ בתהליך קבלת הויזה המורכב, זה יכול היה להיות הרבה יותר קשה בלעדיו. העו״ד עשה עבודה נפלאה, עם אופטימיות ושירות מסור לאורך כל הליווי״.

 

לאיזה פיצוי כספי זכאים נפגעי תאונת עבודה? החוק קובע זכאות לפיצוי כספי והטבות נוספות עבור נפגעי תאונות עבודה, אותן ניתן לתבוע במוסד לביטוח הלאומי. גובה הפיצוי הניתן לנפגעי תאונות עבודה נקבע בהתאם לשיעור הנכות שייקבע לתובעים. הפיצוי עשוי להשתנות בהתאם לפרמטרים כגון סוג ושיעור הנכות, גיל הנפגעים, מצבם הרפואי קודם לתאונה וכיו״ב. להלן תסביר עורכת הדין נירית פליישמן, מומחית לדיני עבודה וביטוח ממשרדנו, על האופן שבו מחושב פיצוי כספי לנפגעי תאונת עבודה.

פיצוי כספי לנפגעי תאונת עבודה

חישוב פיצוי בגין תאונת עבודה – מנגנון מתוחכם ומורכב

תאונות עבודה עלולות לקרות לכל אחד, בכל מקום. הפגיעות מתאונות עבודה משתנות בחומרתן בין כל מקרה ומקרה. הן עשויות להיות מינוריות וזמניות, אך לעיתים הן מותירות צלקות לכל החיים, ולהקנות זכאות לפיצויים אשר יאפשרו להתמודד עם הנזקים ואובדן כושר העבודה שנגרם כתוצאה מהן. לצד האפשרות לקבל כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה פרטי, החוק בישראל קובע מנגנון פיצוי מתוחכם, אשר מטרתו לפצות נפגעי תאונות עבודה באופן זמני, וכן להקנות במקרים מסוימים זכאות לפיצויים בדמות קצבת נכות. קיימים פרמטרים שונים אשר מובאים בחשבון בעת קביעת הפיצויים, ובהתאם קשה לנבא מראש מה יהיה גובה הפיצוי המדויק שייפסק בעת הגשת התביעה. ואולם, היכרות עם פרמטרים אלה עשויה לסייע לנפגעי תאונות עבודה להבין את מלוא הזכויות המגיעות להם. הדבר חשוב משום שהפיצויים בגין תאונות עבודה עשויים להגיע לסכומים גבוהים במיוחד, כאשר מחשבים אותם בצורה מצטברת. לעיתים מדובר בסכומים של מאות אלפי ואף מיליוני שקלים.

פיצוי זמני בגין תאונת עבודה (דמי פגיעה)

מי שנגמרה להם פגיעה פיזית או נפשית כתוצאה ממחלה, תאונה או כל אירוע אחר, והפגיעה מונעת מהם את היכולת לעבוד באופן זמני, עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי המכונה ״דמי פגיעה״. מדובר בתשלום המפצה על אובדן הכנסה למשך עד 90 ימים קלנדריים. המוסד לביטוח לאומי מחויב על פי חוק לשלם דמי פגיעה מיום ההיעדרות הרביעי מהעבודה. כדי לתבוע קבלת דמי פגיעה, יש למלא טופס תביעה באתר המוסד לביטוח לאומי, ולצרף אליו את כלל המסמכים הרלוונטיים בנסיבות המקרה, כגון אישורים רפואיים, תצהירים וכיו״ב.

קצבת נכות – מה הפרמטרים העשויים להשפיע על גובה הפיצוי?

מי שנותרה להם נכות עקב פגיעה בעבודה, עשויים להיות זכאים לקצבת נכות. תביעות לקצבת נכות הנבחנות על-ידי הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי נפסקות בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי. הוועדות נוטות להביא בחשבון פרמטרים רלוונטיים לתביעה. אחד מפרמטרים אלה הוא סוג הנכות שנגרמה בעקבות תאונת העבודה ומידת השפעתה על יכולת התפקוד של עובדים. ככל שאופי הנכות מגביל יותר את כושר עבודתם של התובעים, כך ייטה הפיצוי להיות גבוה יותר. לדוגמה, תאונה שגרמה לנזק ברגליהם של התובעים ומגבילה את יכולתם ללכת תוביל לפסיקת פיצוי גבוה יותר ביחס לתאונה שגרמה לנזק שאינו מגביל את התפקוד המוטורי. כך גם חומרת הנכות ישפיע על שיעור אחוזי הנכות שייפסקו לתובעים. נזק שנגרם ליכולת ההליכה באופן זמני ומינורי יוביל בדרך כלל לפסיקת פיצויים זמניים, בעוד שנזק קבוע המצריך התניידות בכיסא גלגלים יוביל לפסיקת פיצויים גבוהים יותר בהתאם.

גורם משמעותי נוסף שישפיע על הפיצויים שייפסקו הוא גיל הנפגעים. הפיצוי מחושב לפי שנות העבודה שנותרו לנפגעים. בהתאם, מי שנפגעו בגיל צעיר יותר, ייפסקו להם בדרך כלל פיצויים לפרק זמן ממושך יותר, ובהתאם סכום הפיצוי המשוקלל יהיה גבוה יותר. הפיצויים יהיו מושפעים גם מגובה שכרם של הנפגעים. ככל שהוא היה גבוה יותר בפרק הזמן הסמוך למועד התאונה (3 חודשים קודם לכן), הפיצוי שייפסק לתובעים יהיה גבוה יותר. לכל אלה יש לצרף גם את מצבם הרפואי הקודם של הנפגעים. שיעור הפיצוי בגין תאונת עבודה נקבע על בסיס הנזקים שנגרמים לתובעים בתאונה עצמה. הוועדות הרפואיות נוטות לקזז מהפיצוי את הערך של מצבים רפואיים לא תקינים קודם לתאונה. חריג לכך הוא האפשרות לתבוע צירוף נכויות, המתאפשר במקרים מסוימים בלבד.

מהו אופן חישוב הפיצוי במוסד לביטוח הלאומי?

קיימות שתי קבוצות עיקריות של פרמטרים לפיהם מחושבים הפיצויים. פרמטר אחד הוא גובה אחוזי הנכות שייקבעו לנפגעים בגין אובדן כושר עבודה. מי שייקבעו להם אחוזי נכות בגובה עד 19%, יוענק להם מענק חד פעמי בגין נכות זו. לעיתים ניתן יהיה להגדיל את גובה הפיצוי בהמשך, אם ניתן יהיה להוכיח כי חלה החמרה במצבם של התובעים. מי שהוועדה הרפואית תקבע להם אחוזי נכות בגובה 20% ומעלה, יינתן להם פיצוי בצורת קצבה חודשית לכל החיים. גובה הקצבה תלוי בגובה האחוזים שייפסק לתובעים.

פרמטר נוסף הוא חישוב הנעשה על פי השכר הממוצע של התובעים בסמוך למועד התאונה. תעריפי הזכאות מבוססים על השכר הממוצע ועל דמי הפגיעה הניתנים לעובדים. קצבאות נכות לנפגעי תאונות עבודה מחושבות לפי סכום דמי הפגיעה המגיעים לעובדים בתקופה הראשונית לאחר תאונת עבודה, כפול 30 (בהתאם לימי החודש בממוצע). שיעור הקצבאות המרבי לנכי תאונות עבודה נכון לשנת 2022 עומד על 34,234 ש״ח. חשוב לדעת כי קיימת חשיבות רבה לאופן ההכנה להגשת התביעה במוסד לביטוח הלאומי בהקשר זה. איסוף כלל המסמכים הנדרשים והצגת המידע המלא אודות המצב הרפואי של התובעים עשוי להשפיע באופן משמעותי על גובה הפיצויים שייפסקו להם בסופו של דבר. לכן, מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה לדיני עבודה וביטוח, המנוסה בייצוג עובדים בתביעות למימוש זכויות בביטוח הלאומי, על מנת לוודא כי התביעה תוגש ותטופל כראוי.

פיצוי כספי לנפגעי תאונת עבודה – צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני עבודה וביטוח

לעיל פירטנו על האופן שבו מוחשב פיצוי כספי לנפגעי תאונת עבודה בתביעות להכרה בנכות ואובדן כושר עבודה. אם יש לכם שאלות פרטניות בנושא בירור זכאויותיכם והדרכים לממשן, ניתן לפנות אל משרדנו ונשמח לסייע. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, עוסק באופן שוטף בייצוג עובדים בהליכי מימוש זכויות מול חברות הביטוח, מעסיקיהם, המוסד לביטוח הלאומי ובתי הדין לעבודה. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ עם עורכת דין מומחית לדיני עבודה וביטוח במשרדנו, בירושלים ובתל אביב.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top