Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פיצוי בגין צו מניעה שבוטל או הוצא שלא כדין

Michael Decker

Nir Plesser

לאחר שבחנתי מספר משרדים לייצוג, בחרתי במשרד דקר, פקס, ושות' ולא התחרטתי. זכיתי ליחס אישי בטיפול המשפטי בתיק שלי, ומורן אשר ליוותה אותי בייצוג גילתה בקיאות וחריצות בתיק ותמיד הייתה זמינה לשאלותיי. לאור שביעות רצוני המלצתי גם למכרים נוספים לפנות למשרד

האם וכיצד ניתן לקבל פיצוי בגין צו מניעה שבוטל או הוצא שלא כדין? צווי מניעה זמניים, הנפסקים במסגרת תביעות אזרחיות, עלולים לפגוע מאוד בנתבעים שהצווים הוצאו נגדם. לעיתים הם אף עלולים לפגוע בצדדים שלישיים, שכלל לא היו מעורבים בתביעה. לא פעם מתברר כי לא היה צורך בצו מלכתחילה, או שהוא הוצא על רקע טיעוני שווא ויש לבטלו. להלן יסביר עורך דין מומחה למשפט אזרחי ממשרדנו בהרחבה על הדרכים לתבוע פיצויים כספיים במקרים אלה.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה במגוון תחומי המשפט האזרחי השונים. המשרד בעל ניסיון מקצועי רב בייצוג לקוחות בתביעות חוזיות ונזיקיות, תביעות השבה ופיצויים, הליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים וכיו״ב.

פיצוי בגין צו מניעה

צווי מניעה ותג המחיר שבצידם

צו מניעה זמני או הוא כלי משפטי רב עוצמה. הוא מאפשר להשהות או למנוע ביצוע פעולות עתידיות, או כאלה המתרחשות בהווה. נעשה שימוש בצו זה במגוון סוגי תביעות אזרחיות. למשל: הפעלת עסק הגורם למטרד עבור תושבים המתגוררים בסמוך אליו; כריתת חוזה הפוגע בצדדים שלישיים; הקצאת מניות על-ידי חברה בצורה לא הוגנת כלפי חלק מבעלי המניות; הפרת זכויות יוצרים או סימני מסחר. הסברנו בהרחבה על צו זה במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו. 

בעיה מרכזית העולה בקשר לצו מניעה זמני הוא שהצו ניתן לרוב בתחילת ההליך המשפטי. בית המשפט נותן את הצו לפני שמוגשות ראיות, נשמעות עדויות ונסיבות המקרה נבחנות לעומק. הדבר מהווה פוטנציאל לפגיעה חמורה בצד השני בעקבות כך. לעיתים אף עלולים להיפגע מהצו צדדים שלישיים. לדוגמה, כאשר נחתם חוזה בין שני צדדים, ואדם חיצוני לחוזה תובע מאחד הצדדים צו מניעה נגד קיום החוזה. הצד האחר לחוזה עשוי להיפגע מכך גם כן, אף שהוא לא מהווה צד לתביעה.

זו הסיבה העיקרית לכך שהתקנות בנושא קובעות כי בקשה לצו מניעה זמני כפופה להתחייבות עצמית של מבקש הצו לפיצוי הצד השני במקרה הצורך. בנוסף, במרבית המקרים יהיה צורך גם בהפקדת ערובה לפיצוי הצד השני, במידה והצו יפקע/יבוטל או שהיקפו יצומצם בהמשך. להלן נפרט על ההשלכות של צו מניעה זמני על הצד השני וכיצד ניתן לתבוע במקרים בהם נגרם נזק בפועל. 

מה קובע החוק בעניין צו מניעה שבוטל או הוצא שלא כדין?

החוק מגדיר את זכותו של מי שנפגע מצו מניעה זמני שבוטל לתבוע פיצויים בשל כך. הדבר בא לידי ביטוי הן בהתחייבות העצמית והערובה שהבקשה לצו כפופה אליהן, והן בתקנה נוספת, העוסקת בהחזרת הערובה. התקנה קובעת כי הערובה תוחזר למבקש הצו אם לא הוגשה בתוך 90 יום תביעה לפיצוי בגין נזקים עקב מתן הצו. כלומר, החוק מכיר בזכות לתבוע פיצויים בגין נזקים מצו מניעה זמני, ואף בזכות להיפרע מהערובה לשם כך.

כיצד מתייחס בית המשפט לנושא?

בית המשפט מכיר בזכות לתבוע פיצויים בגין נזקים עקב צווי מניעה. כך קרה, למשל, במקרה שהגיע עד בית המשפט העליון בשנת 2016. המקרה עסק בהתנגדות של בעלי דירה בבניין משותף לתכנית להרחבת דירות בבניין. בעלי הדירה הגישו תביעה לצו מניעה קבוע נגד ביצוע העבודות. במסגרת התביעה ניתן צו מניעה זמני, אשר אסר על ביצוע העבודות. זאת בכפוף להפקדת ערבות בסך 250 אלף ש״ח על-ידי בעלי הדירה. הערבות נועדה לשמש לצורך פיצוי פוטנציאלי עבור נזקים שייגרמו בעקבות זאת.

תביעת בעלי הדירה נדחתה בסופו של דבר, ובשל כך התבטל תוקף צו המניעה הזמני. בעלי הדירות האחרים הגישו תביעה בשל הנזקים שנגרמו להם בשל צו המניעה הזמני שהוביל לעיכוב בביצוע העבודות (שהיו אף כרוכים בתשלום פיצויים לקבלן המבצע). תביעת הפיצויים התקבלה ובעלי הדירה ערערו על כך. בית המשפט העליון דחה את הערעור, וקבע כי צו מניעה זמני כרוך בסיכון מפני נשיאה בנזקים שייגרמו בעקבותיו. האמור ממחיש את נכונות בית המשפט לפסוק פיצויים במקרים המתאימים בגין צווי מניעה.

צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי

כפי שהסברנו לעיל, תביעת פיצוי עקב נזקים שנגרמו בגין צו מניעה היא פתרון אפשרי. אם יש לכם שאלות פרטניות בנושא, ניתן לפנות אלינו ועורך דין מומחה למשפט אזרחי ממשרדנו ישמח לסייע. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה במשפט אזרחי, ובעל ניסיון רב בטיפול ובייצוג בהליכים משפטיים בנושא.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top