Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פיטורים והתפטרות של עובדי סיעוד זרים – חובות, זכויות, פיצויים ותשלומים

Michael Decker

איתן ברנס

אחרי שלוש וחצי שנים ושני משרדי עורכי דין שלא הצליחו לעזור בסכומים מטורפים שהשקעתי ולשווא. הגעתי אל המשרד של עורך דין מיכאל דקר, ותוך חודשים ספורים הצלחנו יחד להגיע לכך שיש לבן שלי מעמד במדינת ישראל. ועוד לקחו על עצמם לעזור בדברים נוספים. תודה ענקית לכל המשרד ובמיוחד לנטעלי שעזרה והסבירה על כל דבר עם המון המון סבלנות!

במאמר זה נתמקד בסיום יחסי העבודה בין עובדי סיעוד זרים ובין מעסיקיהם, שהם לרוב המטופלים עצמם. במקרים של פיטורים והתפטרות עובדי סיעוד, חלות על הצדדים חובות שונות, כגון: מתן הודעה מוקדמת, שחרור כספי פנסיה שנחסכו עבור עובדי הסיעוד הזרים וחובות וגם זכויות נוספות בהתאם לדיני העבודה בישראל. להלן נציג סקירה של עיקרי אותן חובות, וכן את ההשלכות בגין אי עמידה בהן.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתחום עובדי סיעוד ודיני העבודה החלים בו. אנו מספקים ללקוחותינו מענה וליווי, בין היתר, בהסדרת יחסי העבודה בין המטפלים למטופלים, קבלת היתרי העסקה ושהייה בישראל והארכתם, מעבר עובדים בין מטופלים ומתן ייעוץ וליווי משפטי לעובדים ולמעסיקים בענף.

פיטורים והתפטרות עובדי סיעוד

חובת הודעה מוקדמת (ופיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת)

החוק מחייב מתן הודעה מוקדמת בגין פיטורים, על מנת לאפשר לעובדים להתארגן בהתאם. תקופת ההודעה משתנה בהתאם לוותק העובדים ולכל היותר תהא חודש ימים. אם לא ניתנה הודעה מוקדמת, חלה חובה לתת פיצוי / תמורה בשל כך. התמורה מחושבת לפי שכר העובדים ביחס לתקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

גם כאשר עובדי הסיעוד הזרים מתפטרים, חלה עליהם חובה לתת הודעה מוקדמת ועליהם להמשיך לעבוד בתקופה זו. הפרת חובה זו (הן במקרה של פיטורים והן כאשר העובדים התפטרו מיוזמתם), עשויה להקים עילת תביעה בבית הדין לעבודה. עם זאת, המעסיקים אינם רשאים לקזז מכספי העובדים על דעת עצמם, ועשיית דין עצמי שכזו עלולה בהחלט לגרור השלכות משפטיות.

שחרור כספי פנסיה

כפי שהסברנו במאמר אחר בסדרה חלות על מעסיקי עובדי סיעוד זרים חובות להסדרת ביטוחים שונים, לרבות ביטוח פנסיוני. עם סיום עבודתם, זכאים העובדים למלוא כספי הפנסיה שנחסכו עבורם. במקרים של העסקה משותפת (על ידי המטופלים וחברות סיעוד) ההפרשה נעשית בהתאם לחלק היחסי של כל מעסיק.

יש לציין כי הכספים מועברים לעובדי הסיעוד הזרים עם עזיבתם את הארץ. במקרים של שיהוי בעזיבת הארץ, ככלל ינוכו אחוזים מסוימים מתוך סכום הכספים המגיע להם. עם זאת, קיים חריג המאפשר לעובדים במקרים מסוימים (דוגמת טעות שנעשתה בתום לב) לבקש כי האחוזים מפיצוייהם לא ינוכו. 

פיצויי פיטורים – האם קיים הבדל בתשלום פיצווי פיטורים בין עובד ישראלי לעובד אזרח זר?

החובה לשלם פיצויי פיטורים אינה שונה ביחס לעובדי סיעוד זרים לעומת יתר העובדים במשק. ואולם, חשוב לדעת כי פטירת המטופלים או אשפוזם הקבוע במוסד סיעודי נחשבים כפיטורים. לכן חשוב להיערך מראש ובהתאם לתרחישים מעין אלה. פיצויי הפיטורים מחושבים על פי מכפלת שכר העובדים האחרון במספר שנות העסקתם. יש לציין כי בהתאם להסדר העדכני של הפרשות כספים לקרנות פנסיה, חלק מההפרשות משמשות כפיצויי פיטורים, ומשולמות ישירות לעובדים בעת שחרור הכספים. ככל שנותר הפרש בין פיצויי הפיטורים שהופקדו ובין סכום הפיצויים הנדרש, הוא ישולם ישירות על ידי המעסיקים. אי תשלום פיצויי פיטורים במועדם מהווה עילת תביעה בבתי הדין לעבודה, בגין הלנת פיצויי פיטורים, שם עשויים להיפסק פיצויים משמעותיים בגין כל חודש עיכוב.

חובות נוספות במקרים של פיטורים או התפטרות

לצד החובות שהצגנו לעיל, קיימות חובות נוספות, כגון החובה לספק לעובדי הסיעוד הזרים מגורים הולמים למשך 7 ימים לאחר סיום העסקתם; החובה לשלם תוספות שונות (כגון דמי הבראה, פדיון ימי חופשה ומחלה וכו') ביחד עם שכרם האחרון של העובדים; והחובה לאפשר ניצול זכאות לימי חופשה. לאור גישתם המחמירה של בתי הדין לעבודה בנושא, חשוב להכיר את זכויות עובדי הסיעוד הזרים במלואן ולדאוג לקיומן. במקרים של ספקות או תהיות, מומלץ להיוועץ עם מומחים בתחום ולחסוך התמודדות עם השלכות שהיו יכולות להימנע באמצעות בדיקת המצב המשפטי לאשורו.

צרו קשר עם עורך דין מומחה להעסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד

אם ברצונכם לקבל ייעוץ וליווי משפטיים בכל הנוגע להיתר העסקה, הסדרת מעמדם החוקי או פיטורים והתפטרות של עובדי סיעוד, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, לקבלת ייעוץ וליווי משפטיים. אנו מתמחים בתחום עובדי הסיעוד, הסדרת מעמדם וייצוג עובדים ומעסיקיהם בפני הערכאות השונות.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top