Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עורך דין – סירוב כניסה לישראל

Michael Decker

רוני עמנואל

משרד עורכי הדין מיכאל דקר ויהושוע פקס עזרו לנו במאמצנו לרשום את בתי כאזרחית ישראלית (היא נולדה לשני הורים גאים, אחד מהם אזרח ישראלי, בהליך פונדקאות בחו"ל, המוסדר בחוק של המדינה בה בוצע ההליך). עורכי הדין עמדו בתוקף מול סחבת של קרוב לשנה ודרישות בלתי רלוונטיות של משרד הפנים. לבסוף הורתה השופטת למשרד הפנים לרשום את הילדה כאזרחית ישראלית (לאחר בדיקת ד.נ.א שהיא מספיקה לפי התקנות!). אנו מודים לעורכי הדין ולעוזרות המשפטיות מאיה ונטע-לי על עזרתם המקצועית, סבלנותם והעניין האישי שגילו במשך התהליך.

סירוב כניסה לישראל - אין כניסה

למדינת ישראל נכנסים כ – 3 מיליון מבקרים בשנה, לפי נתונים שפרסם משרד התיירות בשנת 2012. רוב המבקרים בארץ נכנסים דרך נמל תעופה בן גוריון (נתב"ג) אולם קיימים מעברי גבול יבשתיים ואוויריים נוספים. לא כל מי שמעוניין לבקר בישראל מורשה להיכנס אליה. חלקם מקבלים סירוב כניסה לישראל ובעקבותיו צו הרחקה מן הארץ. ההחלטה לגבי סירוב כניסה לישראל מתקבלת על ידי נציגי משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה במעבר הגבול.

מבקר בישראל, אשר שהה בעבר באופן לא חוקי בישראל, כניסתו לארץ תסורב, אלא אם כן קיבל אישור כניסה לישראל מראש. לפי פרסומי רשות האוכלוסין וההגירה, אוכלוסיית השוהים הלא-חוקיים בישראל נחלקת לשלוש קבוצות עיקריות:

  • מסתננים – זרים שנכנסו לישראל שלא כחוק ושלא דרך מעבר גבול מסודר ושנתפסו בגבול או בתוך ישראל. בסוף שנת 2012 היו בישראל כ-56,150 מסתננים.

  • עובדים זרים לא-חוקיים – זרים שהיו בעבר עובדים חוקיים, אך במשך הזמן הפכו ללא-חוקיים. בסוף שנת 2012 עמד מספרם על כ-14,400.

  • תיירים שאשרתם פגה – זרים שנכנסו למדינה באשרת תייר ונותרו בה לאחר המועד שבו פג תוקף האשרה. , בסוף שנת 2011 שהו בישראל כ-92,000 תיירים ללא אשרה בתוקף.

עורך דין סירוב כניסה לישראל

סירוב כניסה לישראל – סמכות פקידי ביקורת גבולות – נתב"ג ומעברי גבול

סירוב כניסה לישראל מבוצע לעתים כי הכניסה לא עומדת בדרישות חוק הכניסה לישראל, נהלי העבודה והתקנות, של משרד הפנים ורשות האוכלוסין וההגירה. אך כדאי לדעת כי בשערי הכניסה לישראל מוצבים פקידי רשות האוכלוסין וההגירה, שגם להם יש סמכות להפעיל שיקול דעת ולהוציא סירוב כניסה לישראל. חוק הכניסה לישראל קובע כי קציני ביקורת גבולות במשרד הפנים רשאים לעכב ולמנוע כניסה לישראל, ואף להרחיק מישראל מי שנמצא כי אינו רשאי להיכנס למדינה. נוהל הטיפול בסירוב כניסת מבקרים במעבר הגבול נתב"ג קובע כי באם לדעת פקיד משרד הפנים, כניסת המבקר לישראל אינה למטרה המוצהרת באשרה – כניסתו תסורב.

נוהל הטיפול בזרים המבקשים להיכנס ארצה ממדינות הפטורות מאשרת כניסה מיום 1.12.2009 קובע כי ככלל זרים העובדים בישראל כחוק, אינם רשאים להזמין לארץ בני משפחה מקרבה ראשונה, אלא במקרים חריגים לאחר הפקדת ערבות והתחייבות לצאת את הארץ בזמן. לפיכך, כניסת קרוב משפחה מדרגה ראשונה של זר העובד בישראל בצורה חוקית יסורב כניסה לישראל.

ישנן מדינות שאזרחיהן פטורים מבקשת אשרת ביקור בישראל. יחד עם זאת, יש לשים לב כי פקידי ביקורת גבולות במעברי הגבול ובנתב"ג רשאים לסרב כניסה לישראל גם בעבור אותם מדינות אשר פטורות מאשרות כניסה לישראל מראש, כמו גם לאותם אזרחי מדינות אשר מחויבים באשרה, אשר קיבלו אשרת כניסה לישראל מראש.

סירוב כניסה לישראל – שהייה במעצר עד לגירוש

מבקר אזרח זר אשר כניסתו לישראל סורבה יוחזק במתקן מעצר עד להרחקתו מישראל. בעת השהות במתקן מעצר אין אפשרות לביקורים מלבד ביקור של עורך דין לצורך חתימה על ייפוי כוח והכנת מסמכים להגשת התנגדות / ערעור כנגד ההחלטה לגבי סירוב כניסה לישראל.

סיוע משפטי של עורך דין הגירה לישראל ממשרדנו

בית דין לעררים - בקשה דחופה לביטול סירוב כניסה לישראל

ערעור כנגד הסירוב לכניסה לישראל – בקשה דחופה בפני בית הדין לעררים

בכל מקרה, סירוב כניסה לישראל וצו הרחקה מהארץ אינם סוף פסוק, היות וניתן לערער כנגד ההחלטה בבית המשפט (הערר מוגש בדחיפות אל בית הדין לעררים על פי חוק הכניסה לישראל לדיון בפני דיין מטעם משרד המשפטים). משרד עורכי הדין שלנו אשר מומחה להגירה לישראל, בעל ידע וניסיון בכל הקשור לטיפול בהתנגדות להחלטת פקידי משרד הפנים לסרב כניסת מבקר זר בישראל, ואנו פועלים במהירות ונחישות למנוע הרחקה מישראל. להצלחת הערר חשוב כי הבקשה תכלול נימוקים משכנעים לביטול צו ההרחקה מישראל. עורך דין הגירה לישראל, בעל ידע וניסיון בתחום ביטול סירוב כניסה לישראל, פועל גם מול נציגי משרד הפנים – עורכי דין מטעם משרד הפנים, אשר מייצגים את רשות האוכלוסין וההגירה – מחלקת ביקורת גבולות בכל הקשור לבקשה בפני בית הדין לעררים.

אם אתם מעוניינים לקבל ייעוץ משפטי לגבי סירוב הכניסה לישראל או עורך דין הגירה לישראל, צרו קשר:

 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top