Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עבודת ילדים ונוער (מידע משפטי חשוב)

Joshua Pex

Maya Dan

אנשים מקסימים ומקצועיים!
ממליצה בחום!

עבודת ילדים ונוער כבר לא מתרחשת רק בתקופת חופשת הקיץ (אז היא נפוצה במיוחד), אלא בכל ימות השנה, ובמגוון תחומי עיסוק. לא פעם מעסיקים, הורים וגם העובדים הקטינים בעצמם אינם יודעים מה אסור ומה מותר בכל הנוגע להעסקה של בני נוער וילדים. במאמר זה נציג מידע משפטי חשוב ונענה על שאלות כגון: מאיזה גיל ניתן להתחיל לעבוד? אילו עבודות מותרות על פי חוק? ומה השכר שישולם לקטינים?

משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני עבודה. המשרד מספק מענה משפטי מקיף עבור מעסיקים ועובדים במגוון נושאים ושאלות כגון זכויות עובדים ותנאי העסקה, הסכמי עבודה, קבלת היתרים לעבודת קטינים, פיצויי פיטורים ועוד.

 מה קובע החוק לעניין העסקת ילדים ונוער?

עבודת ילדים ונוער הפכה לנפוצה מאוד בישראל בשנים האחרונות. לא מעט מעסיקים שוכרים קטינים לעבודות כגון מלצרות, עבודות גינון, עבודות הדרכה בקייטנות ובמסגרות אחרות ועוד. אחד הגורמים שתרמו לכך הוא העלאת שכר המינימום. הדבר גרם למעסיקים (ובעיקר לעסקים קטנים) לחפש דרכים לצמצום עלויות בעסק שלהם, כולל עלויות העסקה. גם העסקת ילדים מתחת לגיל הנעורים הפכה לנפוצה מאוד, אך ככלל החוק מאפשר עבודת ילדים רק במסגרת הופעות, השתתפות בפרסומות וצילומים. 

בחוק נקבעו הגבלות רבות לעניין העסקת קטינים, וחשוב לפעול בהתאם להוראות החוק השונות. למשל, באופן כללי, העסקת ילדים (כלומר, העסקת קטינים מתחת לגיל 15) אינה חוקית אם היא לא נעשית בהתאם להוראות הייחודיות החלות בנושא. הכרחי לדעת כי מי שאינם פועלים כחוק בעניין זה חושפים עצמם לסנקציות שונות ולתביעות פיצויים בסכומים גבוהים. בייחוד בתקופת הקיץ, אנו מקבלים אל משרדנו, המתמחה בדיני עבודה, פניות שונות בנושא עבודת ילדים ונוער. להלן ניתן מענה לשאלות נפוצות בנושא.

מאיזה גיל ניתן להעסיק נערים?

ככלל ולאורך ימות השנה, ניתן להעסיק נערים מגיל 15 ובהתקיים אחד מהתנאים הבאים בלבד: אישור ממפקח משרד החינוך על סיום לימודי חובה או קבלת פטור מלימודי חובה לפי חוק לימוד חובה או שמדובר בהעסקה לפי חוק החניכות, כלומר העסקה לצורך רכישת מקצוע (לרוב בבתי ספר מקצועיים) ובמסגרת הדרכה מאושרת כחוק.

במהלך חופשת הקיץ, לאור כך שנערים אינם לומדים בבתי הספר לרוב וניתן להיעזר בהם לעבודות שונות (דוגמת קייטנות, עבודות תחזוקה עירונית, מלצרות ועוד), החוק מגלה גמישות רבה יותר לעניין עבודות נערים. בתקופה זו, ניתן להעסיק ילדים מגיל 14. ואולם, החוק בנושא קובע מכסת שעות וחובה שהעסקה תהיה בעבודות קלות יחסית עבור הילדים, כאלו שלא יזיקו לבריאותם או התפתחותם.עבודת ילדים ונוער

מה השכר שניתן לשלם לנערים? 

שכר המינימום לילדים נמוך יותר מזה של בגירים, ומשתנה בהתאם לגילם. למעשה, השכר מהווה נגזרת באחוזים של שכר המינימום לבגירים, הנקבע לפי חוק שכר מינימום. נכון לשנת 2021, ילדים ונערים עד גיל 16 זכאים לשכר מינימום בגובה 70% משכר המינימום לבגירים. מי שמלאו להם 16 שנים, יהיו זכאים עד גיל 17 לשכר מינימום בגובה 75% משכר המינימום לבגירים. מי שמלאו להם 17 שנים, יהיו זכאים עד גיל 18 לשכר מינימום בגובה 83% מגובה שכר המינימום לבגירים. 

יש לציין כי כאשר מדובר בקטינים המועסקים לפי חוק החניכות, שכר המינימום אשר ישולם להם יהיה בגובה 60% משכר המינימום לבגירים. עוד חשוב להדגיש כי מטבע הדברים, לא ניתן להעסיק קטינים בשכר הנמוך משכר המינימום המגיע להם על פי חוק, גם אם הם מסכימים לכך. מנגד, אין זה אומר כי לא ניתן לשלם לקטינים סכומים גבוהים יותר.

עבודת ילדים – באילו מקרים היא מתאפשרת?

ככלל, העסקת ילדים אפשרית רק לצורך השתתפות בפרסומות, הופעות וצילומים. נדרש לשם כך לקבל היתר ממשרד העבודה והרווחה, וכן אישור של ההורה או האפוטרופוס. הילדים יהיו מחויבים לעבור בדיקה רפואית. כמו כן, יהיה צורך לעמוד בתנאים שנקבעו בתקנות לעניין זה. בנוסף, נקבעו על-ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כללים שונים בנושא. הכללים מחייבים, בין היתר, היעדר הרשעה בעבירות מסוימות של ההורים, תוכן הולם של ההופעה ועוד. היתר להעסקת ילדים ניתן בכפוף להחלטת ועדה ייעודית, ולכן חשוב לוודא מראש עמידה בתנאי החוק לצורך אישור הבקשה. במידת הצורך ועל מנת לוודא כי הבקשה תטופל באופן מיטבי, מומלץ להסתייע בייעוץ מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.

עבודת ילדים ונוער – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה

לסיכום, עבודת ילדים ונוער שונה מבחינת החוקים והנהלים החלים עליה, לעומת עבודת בגירים. חשוב כי מעסיקים, הורים והעובדים הקטינים בעצמם יכירו את הכללים החלים בנושא ויפעלו בהתאם להם. אם יש לכם כל שאלה או סוגיה פרטנית בנושא, עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרדנו ישמח לתת לכם מענה מקיף ומקצועי. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top