Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תביעה נגררת לפיצויים עבור נפגעי עבירה – כיצד זה מתנהל?

Nirit Flaishman

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס וטל אופיר, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

תביעה נגררת מהווה מסלול מהיר עבור נפגעי עבירה לתבוע פיצוי כספי בסכום אשר גובהו אינו מוגבל ומחושב לפי גובה הנזק. לצד יתרונות אלה של הליך זה, עליהם הרחבנו במאמר נוסף אשר פורסם באתר משרדנו, חשוב לדעת מה אופן ניהול התביעה הנגררת ובפני מי הוא פתוח. על כך ועוד תוכלו לקרוא להלן.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני נזיקין ובייצוג נפגעי עבירה בתביעות אזרחיות. אנו מספקים ללקוחותינו מענה וליווי לאורך ההליך, לשם שמירה על זכויותיהם כנפגעי עבירה. אנו מתמחים בייצוג נפגעי עבירה בפני כל הערכאות המשפטיות. 

התביעה הנגררת תלויה בתוצאות ההליך הפלילי

נפגעי עבירה המעוניינים לתבוע פיצוי כספי זכאים, במקרים המתאימים לכך, להגיש תביעה נגררת. מדובר במסלול מהיר יותר לעומת תביעה אזרחית רגילה. כפי ששם ההליך אכן מרמז, התביעה הנגררת תלויה בהליך הפלילי. לכן נפגעי העבירה נדרשים לעקוב אחר ההליך הפלילי אשר מתנהל על ידי גורמי אכיפת החוק (פרקליטות המדינה ומשטרת ישראל), והם רשאים לשכור את שירותיו של עורך דין לשם כך. 

רק כאשר ההליך הפלילי מסתיים בהרשעה, ופסק הדין הפלילי הופך לחלוט (כלומר, שלא ניתן עוד להגיש ערעור בגינו או שהוגש ערעור והוא נדחה) ניתן להגיש את התביעה הנגררת. בחוק בתי המשפט נקבע פרק זמן של שלושה חודשים לשם כך. לאחריו לא ניתן עוד להגיש תביעה נגררת, ובפני נפגעי העבירה עשויות לעמוד אפשרויות אחרות. להרחבה אודות אפשרויות אלה, ראו מאמר נוסף שכתבנו בנושא. ככלל, יש להגיש את התביעה הנגררת בפני אותו בית משפט אשר דן בהליך הפלילי נושא התביעה. מעבר לכך, ניתן להגיש את התביעה נגד מי שהורשעו בהליך הפלילי בלבד ובשל אותן עובדות אשר מהוות את העבירה שבה הורשעו.

מידע על ניהול תביעה נגררת עבור נפגעי עבירה

נדרש מנפגעי העבירה להוכיח רק את התרחשות הנזק וגובהו

בעת ניהול התביעה הנגררת נחסך מנפגעי העבירה הצורך להוכיח את אחריות העבריין. זאת משום שהחוק קובע כי יראו את הממצאים והמסקנות שנקבעו בהליך הפלילי, כאילו נקבעו בהליך התביעה הנגררת. הדבר חוסך כפל דיונים והוכחה מחדש של אותם ממצאים. עם זאת, נדרש להוכיח כי נגרם לצד התובע נזק, וכן להוכיח את גובהו. על פסק הדין בתביעה נגררת ניתן לערער בפני ערכאה גבוהה יותר בתוך 45 יום. כמו כן, פסק דין המחייב בתשלום פיצויים ניתן למימוש בהוצאה לפועל.

כאמור, תביעה נגררת מהווה אמנם מסלול מהיר יותר עבור נפגעי עבירה לתבוע פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהעבירה נושא ההליך הפלילי. יחד עם זאת, נדרשת הכרה עם הפרוצדורות הייחודיות להליך, מעקב צמוד אחר ניהול ההליך הפלילי ועמידה בתנאים להגשת תביעה נגררת. לכן מומלץ תמיד לקבל ייעוץ וסיוע משפטיים מעורך דין מומחה בתחום, על מנת לפעול באופן מיטבי למימוש זכויות נפגעי העבירה.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני נזיקין ותביעות אזרחיות

אם ברצונכם להבין מה זכויותיכם כנפגעי עבירה וכיצד תוכלו לתבוע פיצוי כספי, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, לקבלת ייעוץ וליווי משפטיים. אנו מתמחים במתן מענה משפטי עבור נפגעי עבירה וייצוגם בפני הערכאות המשפטיות השונות.

תביעה נגררת עבור נפגעי עבירה

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top