Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עלייה לישראל – מה הם המסמכים הנדרשים?

Joshua Pex

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

מה הם המסמכים הנחוצים להגיש למשרד הפנים בהליך עלייה לישראל?

האם אתה או מי מבני משפחתך מעוניינים לעשות עלייה לישראל, אבל לא יודעים אם יש לכם את המסמכים הדרושים לכך?

במאמר זה, יהושע פקס, עורך דין העוסק בענייני הגירה לישראל לרבות עלייה לישראל ממשרדנו, יסביר מה הם המסמכים הדרושים על ידי משרד הפנים, לצורך הגשת בקשת עלייה, על פי חוק השבות – 1950, על מנת להשלים את תהליך העלייה לישראל בהצלחה.

מי שנמצא בארץ, אולם מבקש לעשות עלייה לישראל רשאי להגיש בקשה לשינוי מעמד מתייר לעולה, בהתאם לנוהל משרד הפנים.

הליך בקשת עלייה לישראל – החוק ונוהל משרד הפנים

על פי חוק השבות, כל יהודי זכאי לבצע עלייה, ולפיכך לקבל אזרחות ישראלית. אולם החוק אינו אומר כיצד אדם יכול להוכיח את היותו יהודי. נוהל משרד הפנים להגשת בקשת עלייה לישראל מפרט רשימת מסמכים הדרושים לשם בקשת עליה לישראל.

המסמכים הדרושים לבקשת עלייה לישראל בחלקם מסמכים דתיים, להוכחת יהדותו של המבקש, וחלקם מסמכים אזרחיים, להוכחת זהותו של המבקש.

הכנת המסמכים הנדרשים לשם הגירה לישראל

המנון - התאזרחות - עלייה לישראל

עלייה לישראל – מסמכים דתיים

יש לציין כי נוהל בקשת עלייה לישראל אינו מפרט רשימה מסוימת של המסמכים דתיים הדרושים להגיש בהליך עלייה לישראל. יחד עם זאת, הנוהל מציין באופן כללי כי חובה להגיש מסמכים להוכחת יהדות או קשר ליהדות. כל מסמך המוכיח השתייכות דתית הוא מסמך קביל, כגון: תעודת נישואין או כתובה, תעודת בר מצווה, או אישור על קבורה של הורים או הורי הורים בבית קברות יהודי, חברות בבית כנסת, חברות בארגון יהודי, או כל מסמך המוכיח את יהדותו של המבקש או של אחד מהוריו או של אחד מהורי הוריו. בנוסף, פקידי משרד הפנים ידרשו מכתב מרבי או מארגון יהודי אחר, התומך בבקשת העליה לישראל.

 מסמכים אזרחיים הדרושים לתהליך בקשת עלייה לישראל

המבקש לעשות עליה לישראל נדרש להציג לפקידי משרד הפנים את דרכונו ואת תעודת הלידה שלו על מנת להוכיח את זהותו ואת זהות הוריו והורי הוריו. רצוי גם להציג תעודת לידה של הוריו.

אדם נשוי המבקש לעשות עליה לישראל צריך להגיש את תעודת הנישואין שלו ואת תעודת הלידה של בן או בת הזוג, ואם יש לו ילדים אז גם את תעודות הלידה והדרכונים של הילדים של מבקש העלייה לישראל.

מסמך חשוב נוסף הוא תעודת יושר, תעודה המעידה על היעדר עבר פלילי. תעודה זו דרושה מן המשטרה בארץ מוצאו של המבקש (אף. בי איי. לדוגמה), על מנת להראות כי האזרח העתידי של מדינת ישראל לא יהווה סכנה לציבור בישראל.

אימות המסמכים שהוצגו בבקשת העלייה לישראל

כל המסמכים המוצגים על ידי במבקש עלייה לישראל צריכים להיות מקוריים. אם לא, חובה לאמת את המסמכים על ידי אפוסטיל, (בהתאם לאמנת האג – 1961), אימות זה דומה במהותו לאימות נוטריוני אך ברמה בין לאומית. האימות יכול להתבצע גם בשגרירות ישראל בארץ מוצאו של המבקש.

עורכי דין ישראליים מומחים לענייני הגירה ועליה לישראל

בכל שאלה בנושא עלייה לישראל או הגירה לישראל מוזמנים לפנות אלינו:

עלייה לישראל

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: [email protected]

צרו קשר

מאמרים מומלצים

Scroll To Top