Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מיסוי חברות ישראליות

Michael Decker

דנה פלד

יהושוע מיקצועי , מטפל ללא דיחוי ואדיב . תודה רבה על הטיפול!

מאמר זה דן בסוגיית מיסוי חברות בישראל. משרד עורכי הדין שלנו, מתמחה בדיני תאגידים ומסחר. בישראל, תחום זה נמצא תחת חסותה של רשות התאגידים.

מע"מ וחברות ישראליות

בניגוד לארצות הברית, בה למדינות שונות יש שיטות שונות לחישוב מע"מ, מס הערך המוסף בישראל מחושב באופן זהה לזה של ארצות אירופה, כדוגמת צרפת. החברה גובה מס ערך מוסף (מע"מ) על מחזור העסקאות שלה ומנכה את המע"מ ששולם על הוצאותיה. שיעור המע"מ הנוכחי בישראל הוא 17% (מאז דצמבר 2018). את המע"מ יש לשלם עד ה-15 בחודש העוקב – עבור חברות שמחזור העסקאות שלהם עולה על 1.5 מיליון ₪ (או אלה שמחויבות על פי חוק בהנהלת חשבונות כפולה), ופעם בחודשיים עבור שאר החברות. יחידים בעלי מחזור שנתי של פחות מ-99,000 ₪ פטורים ממס (עוסק פטור). כל החברות, ללא קשר לרמת הכנסותיהן, חייבות לדווח על הכנסתן השנתית בסוף השנה.

מיסוי וחברות ישראליות

המשרד שלנו עוזר לחברות רבות לפתוח תיק במע"מ בסיועו של רו"ח ישראלי מוסמך, וגם למלא הצהרה מקוונת ולבצע תשלום מקוון מדי חודש. חברה זרה חייבת למנות נציג מס עבור הצהרת מע"מ ותשלום מע"מ בישראל. משרד עורכי הדין שלנו יכול לסייע בכל אחד מהצעדים האלה, בעת הצורך.

מס חברות בישראל

מס החברות בישראל עומד על 23%, ושיעור מס הדיבידנדים הוא 30%. זו הסיבה שחלק מהחברות הזרות מבקשות לבסס פעילות עסקית בישראל, שבה שיעור המס נמוך מבארצות מוצאן.

שיעורי מס מופחתים (בגובה של 10-15%) תלויים במיקום החברה. משרדינו יכולים לספק מידע נוסף בעניין, שיסייע לחברות להחליט היכן הן רוצות לנהל את עסקיהן.

מיסוי דיבידנדים בחברות ישראליות

הדיבידנדים שמשלמות חברות ישראליות לחברת-האם הישראלית שלהן פטורים ממס. הדיבידנדים המשולמים ליחידים כפופים למס בשיעור 25-30% אם בעלי המניות מחזיקים ביותר מ-10% מההון בחברה המשלמת.

צרו קשר

אם יש לכם שאלות בנושא מס וחברות ישראליות, או כל דבר אחר הקשור לחוק החברות הישראלי, אל תהססו לפנות אלינו. באתר האינטרנט שלנו תמצאו מידע נוסף על נושאים אחרים הקשורים לדיני התאגידים והחברות בישראל.

מיסוי וחברות ישראליות03-3724722, 055-9781688 

[email protected]

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top