Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מיזוג חברות

Michael Decker

Andreas Stutz

לקחו את התיק שלי ברצינות המלאה ונתנו לי שירות מיקצועי ואיכותי. התרשמתי מבקיאותו של המשרד ואני יכול רק להמליץ את משרד עו"ד זה במצפון שלם ובחום!

במאמר זה נדון בשאלה איך לבצע מיזוג של חברה בישראל. אם אתם רוצים ללמוד על מיזוג חברות, הגעתם למקום הנכון. משרדנו מסייע ללקוחות רבים, בארץ ובחו"ל, בכל הצרכים התאגידיים והמסחריים שלהם.

סיבות למיזוג חברות

ישנן סיבות רבות לפעול למזג חברות שונות – על מנת להעביר את נכסיהן, זכויותיהן וחובותיהן לחברה קיימת אחרת. מהלך כזה עשוי להועיל כאשר רוצים, בין השאר:

  • להגדיל את נתח השוק של החברה באמצעות קליטת חברה מתחרה
  • לחסוך בעלויות ייצור
  • לפשט את שיתוף הפעולה בין שתי החברות באמצעות יצירת מבנה יחיד
  • להשתלט על חברה החווה קשיים פיננסיים או אחרים

מיזוג חברות

הצורך באישור כפול

החוק בישראל מחייב הליך של אישור כפול, שבמסגרתו גם החברה הרוכשת וגם החברה הנרכשת יביעו את מחויבותן להצעת המיזוג. על פי החוק, שתי החברות חייבות לאשרר את המיזוג באמצעות ועד מנהל באסיפה כללית. לאחר מכן, יש להביא את הצעת המיזוג לחתימה משותפת בידי באי-כוחן של שתי החברות.

שלבים במיזוג

ישנם כמה שלבים חשובים בתהליך מיזוג חברות.

פרסום המיזוג

בהמשך לאישור המיזוג על ידי שתי הישויות, חובה ליידע את רשם החברות בעניין. בנוסף, אם יש נושים שהובטחו להם ערובות כלשהם, יש לעדכן אותם בתהליך המיזוג המתמשך, ואילו נושים שאין להם ערובות יעודכנו באמצעות מודעות שיפורסמו בשני עיתונים יומיים לפחות.

התנגדות נושים

אם נושיהן של החברות המתמזגות מרגישים כי ההליך מאיים על האינטרסים שלהם, יכולים להתנגד באמצעות פנייה לערכאות המשפטיות הרלוונטיות. באופן ספציפי, אם לנושים ישנה סיבה מוצדקת להאמין כי החברה הרוכשת כבר לא תוכל לשלם את חובותיה, בית המשפט עשוי להורות על ביטולו של הליך המיזוג.

השלכותיו של המיזוג

בהיעדר התנגדות מצד נושים פוטנציאליים, ובהינתן כי הוועדים המנהלים של שתי הישויות אישרו את ההליך, המיזוג ייכנס לתוקף ויירשם ברשם החברות. הנכסים, הזכויות והחבויות של החברה הנקלטת, כמו משכנתאות שנרשמו ברשם החברות, יהיו כעת חלק אינטגרלי מן החברה הקולטת. החברה הקולטת תישא באחריות לכל סוגיה חוקית הנוגעת לחברה הנקלטת.

פנו אלינו

אם אתם זקוקים לסיוע בנושא הקמת, פירוק או מיזוג חברה בישראל, אל תהססו לפנות אלינו. אנחנו מספקים סיוע משפטי ללקוחות רבים בארץ ובעולם בכל הנוגע לחוק החברות הישראלי. למידע נוסף על עניינים הנוגעים לחוק החברות, ראו רשימת מאמרינו בנושא.

 :  :
03-3724722
055-9781688

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top