Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תרגום נוטריוני עבור בוגרי לימודי רפואה בחו״ל לצורך קבלת רישיון ישראלי

Michael Decker
Michael Decker

מני מירום

ברצוני להמליץ של משרד עורכי דין דקר, פקס ושות'. השירות מעולה, מהיר ואיכותי הייתי צריך תרגום נוטריוני ואפוסטיל, אחד מעורכי הדין יצר איתי קשר במהירות והתכתב איתי בווטסאפ גם בימי שישי בכדי לוודא שהמסמכים יטופלו תוך יומיים.

ישראלים בוגרי לימודי רפואה בחו״ל נדרשים לבצע תרגום נוטריוני של מסמכי לימודיהם לצורך ביצוע סטאז׳ בישראל ולאחריו קבלת רישיון מקצועי. ההליך הנדרש לצורך כך מצריך עמידה בדרישות בירוקרטיות מורכבות, וחשוב להכיר אותן מראש ולפעול על פיהן בכדי להימנע מדחיית הבקשה להכרה בלימודים מטעמים טכניים. להלן עו״ד ונוטריון המתמחה בנושא יציג מידע חשוב לבוגרי לימודי רפואה בחו״ל המעוניינים להתמחות בישראל.

משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מספק קשת רחבה של שירותים משפטיים בענפי המשפט האזרחי השונים. במשרדנו פועלים נוטריונים מורשים המעניקים מגוון שירותי נוטריון. המשרד עוסק, בין היתר, בטיפול בבקשות להכרה בתארים זרים, מתן שירותי תרגום נוטריוני למגוון שפות, אימות מסמכים רשמיים ועוד.תרגום נוטריוני עבור בוגרי לימודי רפואה בחו״ל לצורך קבלת רישיון ישראלי

סיימתם לימודי רפואה בחו״ל ואתם מעוניינים להתמחות בישראל? הנה מידע שחשוב שתכירו

נתוני משרד הבריאות מעלים כי מרבית הרופאים הפועלים בישראל כיום הם בוגרי לימודי רפואה בחו״ל. מגבלת המקום בבתי הספר לרפואה בישראל וסיבות נוספות מביאות לכך שישראלים רבים בוחרים ללמוד רפואה מעבר לים. ניתן למצוא סטודנטים ישראלים לרפואה במדינות כגון צ׳כיה, רומניה, סלובקיה, איטליה והונגריה. רוב הישראלים המסיימים בהצלחה את לימודיהם בחו״ל מעוניינים להגיע לעבוד בישראל עם סיום לימודיהם. לשם כך, עליהם לקבל הכרה בתואר ולגשת למבחני הרישוי הממשלתיים. תהליך זה עשוי להיות רצוף בקשיים בירוקרטיים, והוא מצריך היעזרות בעורך דין ונוטריון ישראלי מורשה לשם כך. להלן נסביר על התהליך בהרחבה.

מהן הדרישות לצורך הבחינה הממשלתית לרישיון עיסוק ברפואה?

מטבע הדברים, מרבית הישראלים המסיימים את לימודי הרפואה בחו״ל שבים ארצה לאחר מכן, ומעוניינים לגשת לסטאז׳ בישראל. לצורך כך, עליהם להגיש בקשה לקבלת רישיון לעיסוק ברפואה. טופס הבקשה זמין באתר משרד הבריאות, ויש להגישו לאגף רישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות. את הבקשה יש להגיש עד 60 יום לפני מועד הבחינה הממשלתית ברפואה. במקרים של אי הגשת הבקשה במועד או הגשה של בקשה שאינה מלאה ועומדת בדרישות משרד הבריאות – הבקשות לא תיבדקנה.

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: צילום תעודת זהות, הכולל ספח וציון של המעמד האזרחי בישראל (ובהיעדר ציון מעמד בתעודת הזהות – אישור ממשרד הפנים על המעמד בישראל); שאלון עבור עובדים מקצועיים בתחום הבריאות; תעודת תואר רפואה מאוניברסיטה מוכרת בחו״ל או אישור זכאות לתואר; אישור רשמי על תאריכי תחילת וסיום הלימודים; ומסמך המפרט את הקורסים שנלמדו במהלך התואר והציונים בכל קורס, לפי חלוקה לסמסטרים.

תרגום ואימות של תעודות התואר ומסמכים רשמיים נוספים – חשוב לפעול נכון

משרד הבריאות דורש משלוח של העתקי תעודות ומסמכים המאושרים בתור העתק נאמן למקור ואשר עברו אימות על-ידי נוטריון מורשה בישראל. אם המסמכים אינם כתובים בעברית – וכך המקרה ברוב המוחלט על התעודות מחו״ל – יש לתרגמם על-ידי מתרגם מוסמך בישראל. חשוב להגיש העתק של המסמך המקורי לפי הנהלים ותרגום רשמי העונה על הדרישות. משרדנו מעניק שירותי אימות רשמי של המסמכים, וכן תרגום נוטריוני העומד בדרישות משרד הבריאות. אנו עובדים עם מתרגמים למגוון רב של שפות ועם משרדים מקבילים במגוון מדינות באירופה.

שירותי תרגום נוטריוני עבור בוגרי לימודי רפואה בחו״ל

לעיל הסברנו על התהליך שנדרשים אליו בוגרי לימודי רפואה בחו״ל לצורך הגשת בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית לרישוי עיסוק ברפואה וביצוע סטאז׳ בישראל. לכל שאלה פרטנית או צורך בסיוע בנושא, תוכלו ליצור קשר עם משרד עורכי הדין שלנו. עורך דין ונוטריון מורשה, המנוסה בטיפול בתרגום מסמכים זרים ובהליכים לקבלת רישיון לעיסוק ברפואה בישראל, ישמח להעניק לכם מענה משפטי מקיף בעניין. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדוא״ל המופיעים מטה. 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top