Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

כפל פיצויים בתאונת דרכים – באילו מקרים זה אפשרי?

Moti Orange
Moti Orange

יוסי שקולניק

גם אנחנו קיבלנו שרותי תרגום ונוטריון מחברת עורכי הדין. הטיפול היה עניני אדיב ומהיר וענה על כל הציפיות. מצפה להמשך שיתוף פעולה בעתיד

מהו כפל פיצויים בתאונת דרכים, ומתי ניתן לקבל כפל פיצויים? ככלל, במקרים בהם תאונת דרכים גרמה לנכות, אשר הוכרה במוסד לביטוח לאומי (המל״ל) הפיצויים שייפסקו בתביעה בגין התאונה מול חברת הביטוח של הנהג הפוגע יקוזזו עם כספי קצבת הנכות מהביטוח הלאומי. ואולם, עשויים להיות מקרים בהם ביטוחים פרטיים כגון ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אובדן כושר עבודה וכיו״ב, יזכו את נפגעי התאונה בפיצויים נוספים, המהווים בפועל כפל פיצויים בתאונת דרכים. להלן יסביר על נושא חשוב ומורכב זה בהרחבה עורך הדין מוטי אורנג׳, מומחה לדיני תעבורה ונזיקין ממשרדנו.

כפל פיצויים בתאונת דרכים – באילו מקרים זה אפשרי?

תאונת דרכים מותירה לא פעם את נפגעי התאונה עם נכות למשך שנים רבות, ובמקרים מסוימים אף עם נכות לצמיתות. בהתאם, נפגעי תאונה עשויים להיות זכאים לפיצוי בדמות קצבה חודשית או תקופתית מהמוסד לביטוח לאומי. לצד זאת, הגשת תביעה לפיצויים מול חברת הביטוח הפרטית בה היו מבוטחים נפגעי התאונה, או חברת הביטוח של מי שנהגו ברכב הפוגע, עשויה להוביל לפסיקת פיצויים בגין נזקי התאונה, בהתאם לכיסוי הביטוחי. מצב דברים זה עומד, לכאורה, בסתירה למטרה המרכזית של פיצויים הניתנים בגין תאונת דרכים, והיא השבת המצב בו היו מצויים נפגעי התאונה בטרם התאונה לקדמותו. בהתאם, החוק מאפשר עריכת קיזוז בין הפיצויים הנ״ל במקרים מסוימים. על אף זאת, עשויים להיות מקרים בהם יתאפשר לנפגעי תאונת דרכים לקבל פיצויים ממספר גורמים, באופן אשר יהווה בפועל כפל פיצויים. להלן נסביר על כך.

מה קובע החוק לגבי כפל פיצויים בתאונת דרכים?

במקרים רבים בהם נזקי תאונת דרכים גורמים לנכות רפואית, באופן הפוגע בכושר ההשתכרות של נפגעי התאונה, ניתן להגיש תביעה להכרה בנכות בפני המוסד לביטוח לאומי. תביעה זו עשויה לזכות את נפגעי התאונה בקצבת נכות. קצבת הנכות יכול שתינתן למשך תקופה מסוימת, או לכל החיים – כאשר מדובר בנכות לצמיתות. נפגעי התאונה עשויים להיות זכאים לתבוע פיצויים גם מחברת הביטוח של הרכב הנפגע או מחברת הביטוח של הרכב הפוגע, וזאת בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים. על מנת למנוע מצב שבו ישולמו פיצויים לנפגעים באופן המהווה כפל פיצויים בתאונת דרכים, החוק מאפשר למבטחות להגיש תביעה המכונה ״תביעת שיבוב״, במסגרתה באפשרות חברת הביטוח לתבוע השבה של סכומים ששילמה מצד ג׳. חוק הביטוח הלאומי קובע כלל דומה לגבי תשלומים הניתנים על-ידי המל״ל. באופן זה נמנע בפועל כפל פיצוי עבור נפגעי תאונת דרכים.

באילו מקרים בכל זאת ניתן יהיה לקבל כפל פיצויים בתאונת דרכים?

חשוב לדעת כי הכלל הנ״ל לגבי מניעת כפל פיצויים בתאונת דרכים חל לגבי המוסד לביטוח לאומי וחברות ביטוח רכב. עם זאת, הכלל לא בהכרח יחול לגבי ביטוחים פרטיים אחרים אשר נפגעי תאונת הדרכים רכשו, בנפרד מביטוח הרכב. כך לדוגמה, מי שרכשו ביטוח תאונות אישיות או ביטוח נכות מתאונה (להבדיל מביטוח חובה לרכב) עשויים להיות זכאים לקבלת פיצוי מפוליסה זו, בנוסף לפיצויים שיוענקו להם מכוח פוליסת ביטוח הרכב או קצבת ביטוח לאומי. כך גם במקרים בהם תאונת הדרכים מהווה תאונת עבודה, וברשות נפגעי התאונה ביטוח אובדן כושר עבודה, הדבר עשוי לזכות אותם בכפל פיצויים. מידת הזכאות לפיצויים וגובה הפיצויים שייפסקו תלויים בתנאי פוליסות הביטוח הפרטיות במקרים הספציפיים. על מנת להבין טוב יותר באילו מקרים באפשרותכם לקבל כפל פיצויים בפועל, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני תעבורה ודיני נזיקין.

כפל פיצוי בתאונת דרכים – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני תעבורה ונזיקין

במאמר זה הסברנו על הכלל למניעת כפל פיצוי בתאונת דרכים, העשוי לחול לגבי פוליסת ביטוח רכב ובמקרים של קצבת נכות במוסד לביטוח לאומי. כמו כן, הסברנו על המקרים בהם כלל זה לא בהכרח יחול. אם יש לכם שאלות פרטניות בנושא, או צורך בכל ייעוץ או סיוע, נשמח לעזור. עורכי הדין ממשרדנו מתמחים בייצוג נפגעי תאונות דרכים בפני חברות הביטוח, במוסד לביטוח לאומי ומול כל הערכאות המשפטיות. ליצירת קשר וקביעת פגישת ייעוץ במשרדנו, בירושלים ובתל אביב, לחצו כאן.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top