Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

כניסת פלסטינים לישראל – מידע משפטי

Joshua Pex

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

כניסת פלסטינים לישראל נדרשת לעיתים קרובות, ולצרכים שונים. לא פעם נדרש היתר לכניסה ושהיית פלסטינים בישראל במסגרת בקשות לאיחוד משפחות, ביקורים של קרובי משפחה, כניסה לצורך עבודה, מסחר, עניינים רפואיים, הליכים משפטיים וכיו״ב. קיימים הליכים שונים לצורך הסדרת הכניסה והשהייה בישראל, בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה. לשם כך, ועל מנת להימנע מעיכובים מיותרים, חשוב לפעול נכון. במאמר זה יפרט עורך דין מומחה לענייני הגירה וכניסה לישראל ממשרדנו על הנהלים השונים, אופן הגשת הבקשות לכניסה ושהייה בישראל ובחינתן. 

משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה וכניסה לישראל. עורכי הדין ממשרדנו מייצגים ומלווים משפטית לקוחות המעוניינים להיכנס ולשהות בישראל. למשרדנו ניסיון בטיפול בעניינם של פלסטינים המבקשים להיכנס לישראל, וכן בהזמנת בני זוג ממדינת אויב ומדינות המוגדרות כמדינות סיכון (כגון ירדן, מצרים ומרוקו).

כניסת פלסטינים לישראל - מידע משפטי

באילו מקרים נדרשת כניסת פלסטינים לישראל?

מדינת ישראל והרשות הפלסטינית שוכנות, כידוע, זו לצד זו. עד כה טרם נקבע הסדר קבע בדבר הגבולות בין הטריטוריות של ישראל והרשות, והתנועה ביניהן מוגבלת. לא פעם, תושבים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון או רצועת עזה מעוניינים להיכנס לישראל למטרות שונות, וביניהן: ביקור או שהייה עם קרובי משפחה מישראל (איחוד משפחות), עבודה בישראל, מסחר וצרכים רפואיים. על מנת שהכניסה והשהייה בישראל תתאפשר, יש צורך בהגשת בקשות כניסה לישראל. התהליך של הגשת הבקשות ובחינתן עשוי להיות מורכב, ולא פעם היעזרות בעורך דין המתמחה בדיני הגירה וכניסה לישראל תוכל לסייע מאוד להצלחתו. 

לאור כמות הבקשות הרבה אשר מוגשות על-ידי פלסטינים לצורך כניסתם לישראל, נקבעו נהלים המסדירים את הליך הגשת הבקשות ובחינתן. הנהלים נקבעו בהתאם לחוקים העוסקים בנושא, ובראשם חוק האזרחות והכניסה לישראל. להלן נסביר על המקרים השונים במסגרתם מוגשות בקשות כניסת פלסטינים לישראל ועל דרכי בחינתן.

כניסת בני זוג וקרובי משפחה על רקע הומניטרי 

הנוהל מאפשר הגשת בקשה לכניסת פלסטינים ושהייתם בישראל על רקע הומניטרי. ככלל, הבקשה נועדה עבור בני זוג וקרובי משפחה. על מנת לבקש כניסה על רקע זה, יש להגיש טופס בקשה להיתר שהייה או רישיון ישיבה בישראל. במסגרת הבקשה, יש להצביע על טעמים הומניטריים המצדיקים שהיה בישראל. תנאים אלה כוללים נסיבות מיוחדות הנובעות ממצב רפואי של התושבים הפלסטינים או בני המשפחה או התאלמנות מבני הזוג השוהים בישראל ומצריכים טיפול בילדים המשותפים. כמו כן, יש להראות כי לא קיימת אפשרות לקבל היתר ממפקד האזור.

את הבקשה יש להגיש במסירה אישית בלשכת רשות האוכלוסין הקרובה. אם לא ניתן לעשות זאת, יש להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין. בחינת הבקשה נעשית על-ידי ועדה הומניטרית ובשיתוף עם שר הפנים. ככלל, ההחלטה בבקשה תינתן על-ידי שר הפנים בתוך 6 חודשים. במקרים של דחיית הבקשה, ניתן לעתור על החלטת שר הפנים בפני בית המשפט לעניינים מינהליים.

באילו מקרים ניתן לבקש היתר כניסה ושהייה ממפקד האזור?

במקרים מסוימים ניתן לקבל היתר ממפקד האזור, באופן המייתר את הצורך לקיים את ההליך הנ״ל בפני הוועדה ההומניטרית. לגבי בני זוג, הדבר יתאפשר כאשר הבקשה מוגשת לגבי גבר בן מעל גיל 35 או אישה בת מעל גיל 25. לגבי הורים, הדבר יתאפשר כאשר הבקשה מוגשת לגבי קטין אשר רישיון הישיבה בארץ נועד למנוע הפרדה מהורהו המשמורן השוהה כדין בישראל. כאשר הקטין מעל גיל 14, ההיתר לא יוארך אם הקטין אינו מתגורר באופן קבוע בישראל.

היתרי כניסה ושהייה בישראל במקרים נוספים

ניתן לבקש היתרי שהייה או רישיונות ישיבה בישראל לצרכים נוספים, כגון צרכים רפואיים, תעסוקה בישראל, מסחר, ביקורי קרובים השוהים בבתי הסוהר בישראל, השתתפות בהליך משפטי, שירותים קונסולריים ועוד. ככלל, בקשות אלה מוגשת ללשכות רשות האוכלוסין ונבחנות במסגרתן. בכל מקרה של קושי בטיפול בבקשה, רצוי לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ההגירה והכניסה לישראל.

כניסת פלסטינים לישראל – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

לסיכום, לצורך כניסת פלסטינים לישראל, על רקע הומניטרי או במקרים נוספים עליהם פירטנו לעיל, נדרשת הגשת בקשה מיוחדת. מומלץ מאוד להיעזר בייעוץ וליווי משפטיים לצורך הטיפול בבקשה, על מנת להבטיח כי היא תוגש ותיבחן באופן מיטבי. לכל שאלה בנושא, עורך דין מומחה לדיני הגירה ממשרדנו ישמח לסייע בידכם. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

סתירות בראיון במשרד הפנים

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top