Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ירושת נכס בישראל כאשר היורשים נמצאים בחו"ל

James Cohen

Libi Portnov

אומנם באיחור אך עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא... אז רציתי להגיד תודה לנחמה האלופה מהמשרד שלכם שליוותה תמכה ולחמה את מלחמותינו ובפה מלא ניתן להגיד "ניצחנו"
ממליצה בחום , בכל נושא שקשור ברשויות לצערי חוויתי את זה על בשרי ללא עו"ד טוב אין סיכוי להתמודד ... בקיצור לתודה לצוות של אלופים נחמה ומיכאל תודה רבה.

ירושת נכס בישראל על ידי יורש אשר נמצא מחוץ לארץ – איך זה עובד? נניח שאמריקאי נפטר בארצות הברית וכולל נכס נדל"ן ישראלי בצוואתו; כיצד מקבלים היורשים את המקרקעין? כיצד ימוקם הנכס? איזה חוק של איזו ארץ חל במקרה הזה? על מה משפיעה צוואת הנפטר? משרד עורכי הדין שלנו בתל אביב, מתמחה בדיני ירושה.
למשרד ניסיון רב במקרים בהם הנפטר, הירושה, או היורשים, אינם באותה הארץ. מאמר זה של עורך הדין ג'יימי כהן, יסביר את הליך ירושת נכסי מקרקעין בישראל על ידי יורשים אשר מתגוררים דרך קבע בחוץ לארץ.

ירושת נכס בישראל

מה הוא הבסיס החוקי של ירושת נכס בישראל בארה"ב?

בארצות הברית אין חוק פדרלי המסדיר בעיות ירושה. לפיכך, כל תקנות הירושה בארצות הברית נקבעות על פי חוקי המדינה בארה"ב שיש לה סמכות לדון בעניין. לדוגמה, המדינה שבה היה מקום המגורים האחרון (מרכז חיים) של הנפטר, או המדינה שבה נמצאים נכסיו, תהיה המדינה בעלת סמכות השיפוט.

בארצות הברית כל מקרה ירושה יוחלט בהתאם לחוקי המדינה הרלוונטית בארה"ב. יחד עם זאת, ביחס לנכסי מקרקעין הנמצאים במדינה זרה (כגון נדל"ן בישראל) יש כלל מסוים שאליו לרוב מצייתים. כלל זה קובע כי הנכס עובר בירושה על פי חוקי המקום שבו ממוקם הנכס. ראוי להזכיר כי בהתייחסות לירושת נדל"ן מחוץ לארה"ב (כגון נכסי מקרקעין בישראל), פועלים על פי חוקי הירושה המקומיים בלי קשר לכתוב בצוואה או לקיומה של צוואה.

חוק של איזו מדינה תקף במקרה ירושת נכסי נדל"ן בחו"ל?

עיקרון כללי זה משקף את הכלל החל ברוב המדינות בארצות הברית ביחס לנכסי מקרקעין הנמצאים מחוץ למדינה הספציפית שבה היה מקום מגוריו האחרון של הנפטר. כלל זה מבוסס גם על עקרונות של המשפט הבינלאומי, אשר על פיהם שופטים נושאי ירושת נדל"ן.

העקרונות הנ"ל קובעים כי קרקע, או נכס מקרקעין, כפופים אך ורק לחוקי המדינה שבה נמצא הנכס הספציפי. עקב עקרון ריבונות המדינה, אין לחוקי מדינה אחרת הזכות להתערב. לפיכך, כל מה שנוגע לבעלות ולמימוש של המקרקעין, מוסדר על פי הדין המקומי במדינה בה ממוקם הנכס. רק הדין המקומי יכול לקבוע כיצד הבעלות מועברת ברכישה או ירושה, או כיצד אדם יהיה זכאי או חסר זכות לקבל נכס נדל"ן.

עקרונות כלליים אלו הם הכללים הקובעים בסוגיות הירושה. לסיכום, נכס מקרקעין הנמצא בישראל אשר בבעלותו של תושב ארצות הברית יירש בהתאם לחוק הירושה (1965) של ישראל. לא מיותר לציין כי גם מהצד השני, חוקי הירושה בישראל קובעים כי ירושה בישראל של נכסים בחו"ל היא על בסיס חוקי הירושה במקום בו נמצא הנכס.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בתל אביב למידע משפטי ועזרה בנושאי ירושה ורכישת נדל"ן.

ירושת נכס בישראל בחוץ לארץ

ייעוץ משפטי https://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          053-7471900

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, https://lawoffice.org.il/: [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top