Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מידע שימושי על ידי עורך דין בנושא ייפוי כוח בישראל

Alex Brosh

KitePride International

ממליצים בחום ! שירות וחם ומקצועי אמין ומהיר. תודה שאתם עומדים לצידינו 🙏

ייפוי כוח נדרש כשאדם אחד מרשה לאחר לעשות בשבילו ובמקומו כל פעולה משפטית. במקרה זה, בין הצדדים יש מערכת יחסים של אמון, ומבחינה משפטית, פעולות בעל ייפוי הכוח מחייבות את זה אשר נתן לו את הייפוי. ללא קבלת יפוי כוח חתום ורשמי, אין לכל אדם בישראל, בין אם עו"ד או אזרח מן השורה, זכות לפעול משפטית בשם אדם אחר. מאמר זה של אלכס ברוש, ממשרד עו"ד בירושלים ובתל אביב, יסביר מעט על נושא הוצאת ושימוש בייפוי הכוח.

מה הוא ייפוי כוח?

יפויי הכח ממלא תפקיד חשוב בחיינו והוא משמש בתחומים שונים של החוק, מן הייצוג של הצדדים בבית המשפט, דרך מתן סמכויות לבצע סוגים שונים של פעולות משפטיות, ועד לחתימת עסקאות נדל"ן. ישנן סוגיות בהן ייפוי הכוח לפעולה משפטית מוגבל לעו"ד – כך לדוגמה, רק עורך דין יכול לייצג את מייפה הכוח בבית משפט. מצד שני, יש מקרים בהם ניתן להסמיך כל אדם כמיופה כוח, ובמקרה זה, הייפוי מצריך אישור נוטריוני. ייפוי הכוח שנחתם מחוץ לישראל מצריך תרגום נוטריוני לעברית ואימות כמסמך ציבורי.

ייפוי כוח - עו"ד בפתח תקווה

מה היא חשיבות ייפוי הכוח לפעולה משפטית?

חשיבותו של יפוי הכוח ניתן להדגים באמצעות מקרה אחד מהפרקטיקה שלנו. בדיון בבית המשפט, הצד השני לא הופיע, ובמקומו הגיע ​​עורך דין הטוען כי הוא מוסמך על ידי הצד שני לייצגו בבית המשפט. הייתה לנו הזדמנות לעיין בייפוי הכח, שצורף למסמכי המשפט, וידענו שהופיע שם עורך דין אחד בלבד (אותו אנו הספקנו להכיר). לאותו עו"ד הייתה הזכות לייצג את הצד השני בבית המשפט, ואילו העורך הדין המחליף לא היה גורם מוסמך בעל זכות כזאת. לפיכך, דרשנו מן השופט להכריז על אי-הגעה של הצד האחר, עם כל ההשלכות המשפטיות.

ייפוי כוח רגיל לעומת ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח רגיל ("כללי") מתבטל באופן אוטומטי באחד המקרים הבאים: מותו של אחד הצדדים, אובדן היכולת המשפטית של אחד הצדדים, פשיטת הרגל של אחד הצדדים או ביטול ייפוי הכח על ידי כל אחד מן הצדדים. יפוי כוח מתמשך נועד להבטיח הגנה על זכויות האדם המורשה או של צד שלישי, וזכויות אלה תלויות בביצוע המשימה שהוטלה על מיופה הכח. לכן, סוג זה של ייפוי הכוח אינו מבוטל בכל המקרים הנ"ל.

הבדל נוסף בין יפוי כוח כללי ויפוי כוח בלתי חוזר הוא העובדה כי בייפוי כוח רגיל, לא ניתן לבצע פעולה משפטית,שכניסתה לתוקף תלוי ברישום בפנקס מסוים, לאחר שחלפו 10 שנים מיום חתימתו.

במקרים כאלו, חייבים לקבל הסכמה בכתב של המייפה כוח, אולם גם אז יפוי הכוח תקף למשך שנה אחת נוספת בלבד, מיום קבלת ההסכמה. אפשרות נוספת להמשך שימוש בייפוי הכוח כללי לאחר שפג תוקפו, היא לאחר קבלת אישור מבית המשפט.

צור קשר עם משרד עורכי דין בירושלים ובתל אביב, לייעוץ בנושאי ייפוי הכוח, מסמכים משפטיים, ונושאי נדל"ן.

ייפוי כוח

 : 03-3724722

            055-9781688

   : [email protected].il

צרו קשר

Scroll To Top