Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

זכויות דייר מוגן בישראל – מידע בסיסי על ידי עורך דין מקרקעין

Alex Brosh

דויד תורגמן

רוצה להמליץ לכל מי שמעוניין בשירותי המשרד על שירות מעולה ומקצועי מאוד
ובמיוחד למזל שהייתה מושלמת.

שימוש נכון בזכויות דייר מוגן תעזור בשמירה על זכות חכירה או לחליפין תוודא קבלת פיצוי פינוי הגון. מאמר זה של משרדנו, מתאר בקצרה את חוק הגנת הדייר, ואת השימוש בו למניעת פינוי של דייר מוגן.

Защита арендатора דייר מוגן

מה קובע חוק הגנת הדייר?

חוק הגנת הדייר התקבל בתקופה של מחסור חמור בדיור בישראל, כאשר הביקוש לדיור להשכרה היה גבוה בהרבה מן ההיצע. לפיכך, המחוקק, מחשש שאנשים רבים ימצאו את עצמם ברחוב ללא קורת גג, בגלל האינפלציה של מחירי דיור להשכרה, חוקק את חוק הגנת הדייר, המגביל את חופש המשכיר לקבוע את מחיר השכירות. החוק העניק הגנה עבור דיירים מוגנים מפני פינוי שרירותי מן הדיור בשכירות .

היום המצב בארץ הוא שונה לגמרי, ורבים בעד ביטול חוק זה. כפי שניתן לראות מפסקי הדין, היום קיימת נטייה להגביל את הגנת הדייר (במיוחד לאחר אישור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אשר מגן על זכות הקניין כזכות בסיסית, אשר מהווה חלק בלתי נפרד של החוקה הבלתי כתובה שלנו).

מקרה של שימוש בחוק הגנת הדייר למניעת פינוי:

מדובר היה בבן הבוגר של הדייר המוגן המנוח, שגם טען כי יש לו מעמד של דייר מוגן לאחר פטירת אביו. הבית היה ביתו של אביו המנוח, אולם נרכש לחלוטין על ידי חברת בנייה, על מנת לבנות במהלך חייו של אביו המנוח בניין רב קומות חדש במקום המבנה הישן הקיים. מובן כי הימצאות דיירים מוגנים בבניין הנ"ל היו בעיה רצינית עבור חברת הבנייה בדרך להגשמת מטרתם להרוס את הבניין הישן ולבנות במקומו בניין חדש.

יצוין כי מעמד של הדייר המוגן אינו עובר בירושה, בניגוד לזכויות מקרקעין אחרות. קבלת מעמד דייר מוגן היא אך ורק בהתאם לחוק הגנה על דיירים. מיד לאחר מותו של אביו, חברת הבנייה פעלה על מנת לפנות את הלקוח שלנו מהדירה שבה התגורר בשנים האחרונות עם אביו, זאת ללא כל תשלום או פיצוי. חברת הבנייה טענה כי הבן (בניגוד לאביו) אינו דייר מוגן, ולכן אין לו זכויות בדירה.

החלטת בית המשפט לגבי שאלת מעמד דייר מוגן:

הסוגיה הגיע אל בית המשפט. בבית המשפט הצלחנו להוכיח כי, בהתאם לחוק הגנת הדייר, לבן יש גם כן מעמד של דייר מוגן, זאת מפני שהוא חי עם אביו בדירה יותר משישה חודשים לפני מותו של אביו, ובעת  מותו לא היה לבן זכויות בעלות או שכירות של שום נכס אחר.

יצוין כי ללקוח שלנו היו בנים בוגרים שחיו בדירה שכורה. חברת הבנייה ניסתה לשכנע את בית המשפט כי מאחר וללקוח יש אפשרות לחיות בדירה של בניו, יישלל מעמדו כדייר מוגן. אבל בית המשפט קיבל, ובצדק, את הטיעונים של לקוחנו, הכיר במעמדו כדייר מוגן, ודחה את תביעת חברת בנייה.

פנו למשרדנו לשאלות בנושא נדל"ן ומעמד דייר מוגן, ולמניעת פינוי מנכס שכור:

דייר מוגן

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

      : 053-7471900

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top