Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ויתור על אזרחות ישראל

Joshua Pex

רוני עמנואל

משרד עורכי הדין מיכאל דקר ויהושוע פקס עזרו לנו במאמצנו לרשום את בתי כאזרחית ישראלית (היא נולדה לשני הורים גאים, אחד מהם אזרח ישראלי, בהליך פונדקאות בחו"ל, המוסדר בחוק של המדינה בה בוצע ההליך). עורכי הדין עמדו בתוקף מול סחבת של קרוב לשנה ודרישות בלתי רלוונטיות של משרד הפנים. לבסוף הורתה השופטת למשרד הפנים לרשום את הילדה כאזרחית ישראלית (לאחר בדיקת ד.נ.א שהיא מספיקה לפי התקנות!). אנו מודים לעורכי הדין ולעוזרות המשפטיות מאיה ונטע-לי על עזרתם המקצועית, סבלנותם והעניין האישי שגילו במשך התהליך.

ויתור על אזרחות ישראל דרוש לאזרחים ישראלים אשר יורדים לארצות אשר אינן מאפשרות כפל אזרחות, או לאחרים שעוזבים את ישראל ללא כוונה לחזור. משרדנו מתמחה בהגירה לארה"ב, אנגליה, קנדה ועוד. לעתים קרובות לקוחות אשר עוברים למדינה אחרת מבקשים לדעת כיצד אפשר "לבטל" את האזרחות הישראלית. מאמר זה של עורך הדין יהושע פקס יסביר את הליך הויתור על אזרחות ישראלית, הסיבות לויתור, והסיבוכים האפשריים.

ויתור על אזרחות ישראל

מה זה אומר – לוותר על אזרחות ישראלית?

כל אזרח ישראל בעל אזרחות נוספת רשאי להגיש בקשה לבטל את אזרחותו הישראלית לפי סעיף 10 לחוק האזרחות. לאחר שהבקשה מאושרת, אותו אדם כבר אינו אזרח ישראל, אלא רק תושב קבע. במידה והוא שוהה בחו"ל עד לפקיעת התושבות, הוא רשאי לבקר ולעבוד בישראל בעתיד רק כתייר \ עובד זר.

חשוב לציין – ויתור על אזרחות ישראל כרוך באישור שר הפנים. כפי שניתן להבין מסעיף 12 לחוק האזרחות, הוויתור על אזרחות אינו מאושר אוטומטית. המוותר מאבד את זכויותיו כאזרח, אך במידה ויש לו חובות כלפי המדינה (מסים שלא שולמו \ חייב בשירות צבאי) ויתור על אזרחות ישראל לא יפתור אותו מחובות אלו. מועמדים לגיוס לצה"ל אשר עוזבים לחו"ל ומנסים לוותר על אזרחות ייתפסו כעריקים \ משתמטים בחו"ל על ידי צה"ל ורשויות המדינה. למידע נוסף בנושא הסדרת מעמד מול צה"ל עבור מועמדים לשירות בעלי אזרחות כפולה או שמרכז חייהם בחו"ל, ראה את המאמר שלנו בנושא.

לצורך ויתור על אזרחות ישראלית, חייב הפונה להוכיח כי יש לו אזרחות נוספת. הן חוקי ישראל והן האמנות הבינלאומיות בנושא אינן מאפשרות להשאיר אדם ללא כל אזרחות, אפילו אם זהו רצונו.

למה לוותר על אזרחות?

ישנן מדינות (כגון גרמניה) אשר פשוט אינן מאפשרות כפל אזרחות, פרט למקרים מיוחדים. אזרח ישראלי אשר רוצה לקבל מעמד כאזרח מדינות אלו יידרש לוותר על אזרחות הישראלית. גם במדינות שאינן שוללות אזרחות כפולה, ישנן נסיבות המעודדות וויתור על האזרחות הקודמת. ארגוני ביטחון או ארגונים ממשלתיים חוששים שאזרחות כפולה גוררת נאמנות כפולה, ומבקשים מעובדים בארגונים אלו להחליט באופן נחרץ על אזרחות אחת. ישנם גם אנשים אשר מבטלים את האזרחות הישראלית כדרך "לשרוף את הספינות" אחרי הגירה לארץ חדשה. מי שאין לו אזרחות אחרת חש שאין באפשרותו לסגת חזרה לישראל, והוא חייב לסלול את דרכו בארץ החדשה.

בעלי אזרחות כפולה אשר משתקעים או מבקרים בארץ יכולים לוותר על האזרחות הישראלית. יש מי שעושה זאת מטעמים אידיאולוגיים, מתוך חוסר רצון לשרת במילואים ועוד. הורים יכולים לבקש לוותר על אזרחות ילדיהם הקטינים, על מנת שלא יהיו חייבים לשרת בצה"ל. במקרים כאלו עדיף להגיש את בקשת הוויתור מה שיותר מוקדם, ולא סמוך לגיל 18. החל מגיל 15, על קטין המוותר על אזרחותו להסדיר את מעמדו מול צה"ל.

מהו הנוהל של ויתור על אזרחות ישראל?

על המבקש להגיע לנציגות ישראל הקרובה למקום מגוריו עם המסמכים הנדרשים. בנציגות יש להצהיר בפני פקיד כי ברצון המבקש לוותר על אזרחות ישראל. בין המסמכים שיש צורך להמציא: הדרכון הישראלי, הדרכון הזר, וצילום הדרכון הישראלי, כולל כל העמודים הריקים, ומכתב הסבר לוויתור. יש לחתום על טופס בקשה לוויתור על אזרחות לבוגר או לקטין. הורה המבקש לוותר על אזרחות קטין חייב לקבל את הסכמת ההורה השני, אלא אם הוא בעל משמורת בלעדית. בנוסף, יש להסדיר את פרטי הרישום במרשם האוכלוסין (פרטים אישיים ופרטי הילדים של המבקש) והמעמד מול צה"ל.

קטין אשר הוריו ויתרו על האזרחות בשמו רשאי לבקש את החזר האזרחות הישראלית \ שחזור האזרחות עד גיל 22. לאחר מכן, קטינים אלו אינם יכולים להגיש בקשה לקבלה מחדש של האזרחות, אך ייתכן ויוכלו לקבל אזרחות ישראלית לפי חוק השבות, במידה ונחשבים כזכאי עליה.

המבקש לוותר על אזרחות ישראלית נדרש להוכיח כי מרכז החיים שלו הוא בארץ שאינה ישראל וכי הוא בעל אזרחות שאינה ישראלית. במידה וקבלת האזרחות תלויה בוויתור על אזרחות ישראל, יש להמציא אישור משלטונות המדינה כי בכוונתם להעניק אזרחות לאחר הוויתור (באנגלית או בתרגום לעברית). הוויתור על אזרחות ישראל כרוך באישור שר הפנים. שר הפנים יכול שלא לאשר את הוויתור במידה והוא נעשה מטעמים שאינם נושאים חן בעיני מדינת ישראל. לשם דוגמא, הבקשה תסורב במידה והמבקש מוותר על האזרחות כדי להתחמק משירות צבאי.

לבסוף, יש צורך לשלם את האגרה הכרוכה בוויתור על אזרחות (345 ש"ח ב2018).

צרו קשר:

משרד עורכי הדין שלנו, מתמחה בנושאי עלייה, הגירה, מעמד ואזרחות. התקשרו כדי לקבוע פגישה במשרד עורכי הדין בירושלים או בתל אביב. נשמח לתת סיוע משפטי בנושאי ויתור על אזרחות ישראל או נושאים אחרים הקשורים להגירה.

ויתור על אזרחות ישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

 

צרו קשר

Scroll To Top