Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הפרת הסכם שכירות – מה קורה כששוכר נכס מפר את ההסכם ואינו רוצה לעזוב?

Alex Brosh

מני מירום

ברצוני להמליץ של משרד עורכי דין דקר, פקס, אופיר. השירות מעולה, מהיר ואיכותי הייתי צריך תרגום נוטריוני ואפוסטיל, אחד מעורכי הדין יצר איתי קשר במהירות והתכתב איתי בווטסאפ גם בימי שישי בכדי לוודא שהמסמכים יטופלו תוך יומיים.

הפרת הסכם שכירות היא בעיה ידועה היטב לבעלי נכסים להשכרה. לא קל לפנות דיירים אשר מפרים את ההסכם ואינם רוצים לעזוב את הנכס מרצונם. הבעלים נאלץ לפנות לבית משפט, ורק לאחר בירור ממושך ניתן לקבל צו פינוי. במשך כל הזמן הזה, הדייר יכול לחיות בשלווה בנכס, לא לשלם שכר דירה, לא לשלם הוצאות שוטפות, ואף במקרים הגרועים לטנף ולפגוע בנכס וסביבתו. על פי ניסיוננו בתחום, אנו יכולים לומר כי מספר רב של שוכרים המפרים את הסכם השכירות עושים זאת במטרה קבועה מראש לחיות בדירה "חינם" עד סיום הליך הפינוי הממושך. מאמר זה של עורך הדין אלכס ברוש, ממשרד עורכי הדין שלנו בתל אביב, יסביר כיצד ניתן לפנות דייר במהירות במקרה הפרת הסכם שכירות.

הפרת הסכם שכירות

פינוי דייר אשר השתקע בנכס שכור עלול להיות הליך ארוך ומסובך:

במקרים המתוארים לעיל של שוכר המפר ביודעין את הסכם השכירות יש כמובן סיכוי שבית המשפט יחייב את השוכר המפר את תנאי החוזה לשלם לבעלים של הדירה פיצויים, כולל דמי שכירות ופיצוי על נזקים. עם זאת, הסכומים שמוענקים לבעלי הנכס אינם תמיד מספקים כדי לכסות את הנזק הכספי שנגרם להם בפועל. בינתיים, ככל שעובר הזמן והשוכר נמצא בדירה, כך בעל הדירה סובל יותר מנזק וכסף אבוד.

כיצד לפנות דייר סרבן עקב הפרת הסכם שכירות?

הבעיה הנ"ל קיבלה חשיפה בתקשורת וכחלק מהניסיונות לפתור אותה, חוקק תיקון לחוק המאפשר להגיש תביעה לפינוי דיירים מנכס שכור, זאת באמצעות הליך משפטי מקוצר מיוחד. ההליך ידוע "כסדר דין מיוחד בתובענה לפינוי מושכר בלתי מוגן".
הליך מואץ זה מאפשר פינוי דייר אשר אינו מוכן לקיים את תנאי הסכם השכירות בזמן הקצר האפשרי. בצורה זו אפשר לצמצם הן את ההפסדים הכספיים והן את הטרחה של בעל הנכס המושכר. לכל בעלים של נכס מושכר יש אפשרות להגיש תביעה בהתאם לנוהל ("נוהל פינוי דייר סרבן"), או לפי נהלים אחרים המוצעים על פי חוק.

ומה בנוגע לקבלת פיצויים מהדייר?

יצוין כי הליך משפטי על פי הנוהל המואץ, נוגע אך ורק לזכותו של בעל הדירה לפנות את הדייר מהנכס. עבור בעלי הנכס נשמרת הזכות באופן אוטומטי (ללא צורך לבקש אישור מיוחד של בית המשפט) להגיש תביעה נזיקית נפרדת לקבלת פיצוי על הפסדים כספיים ונזק לדירה. בצורה זו, בעל הנכס יכול לפנות את הדייר הלא רצוי בקלות ומהירות יחסית, וכך לצמצם את הפסדיו למינימום. לאחר הפינוי וצמצום הנזקים, בעל הנכס המושכר רשאי להגיש תביעה לקבלת החזר כספי עבור הנזקים שנגרמו לו בראש שקט.

מומלץ לנסח הסכם שכירות נכון מלכתחילה

בנוסף, יש לציין שניתן בדרך כלל למנוע את הבעיות של הפרת חוזה שכירות ולהימנע מהטרחה שבפינוי דייר, זאת באמצעות הסכם שכירות מסודר. עורך דין לענייני נדל"ן יוכל לעזור בעריכת חוזה שכר דירה אשר מחייב את הדייר לפצות את בעל הנכס במקרה של הפרת חוזה השכירות.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בתל אביב לעזרה משפטית בנושאי הפרת הסכם שכירות, נדל"ן ושכירות.

הפרת הסכם שכירות

: 03-3724722

        053-7471900

 : [email protected] 

צרו קשר

Scroll To Top