Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסכם משבצת באגודות שיתופיות

Michael Decker

רוני עמנואל

משרד עורכי הדין מיכאל דקר ויהושוע פקס עזרו לנו במאמצנו לרשום את בתי כאזרחית ישראלית (היא נולדה לשני הורים גאים, אחד מהם אזרח ישראלי, בהליך פונדקאות בחו"ל, המוסדר בחוק של המדינה בה בוצע ההליך). עורכי הדין עמדו בתוקף מול סחבת של קרוב לשנה ודרישות בלתי רלוונטיות של משרד הפנים. לבסוף הורתה השופטת למשרד הפנים לרשום את הילדה כאזרחית ישראלית (לאחר בדיקת ד.נ.א שהיא מספיקה לפי התקנות!). אנו מודים לעורכי הדין ולעוזרות המשפטיות מאיה ונטע-לי על עזרתם המקצועית, סבלנותם והעניין האישי שגילו במשך התהליך.

מהו הסכם משבצת באגודות שיתופיות? הסכם משבצת מוגדר בתור הסכם או חוזה חכירה אשר נחתם בין אגודות שיתופיות (בעיקר מושבים וקיבוצים) ובין רשות מקרקעי ישראל. הם מכונים בשם זה לאור כך שרשות מקרקעי ישראל מעניקה לאגודות רשות שימוש במשבצת קרקע, והרשות מוקנית מהאגודות לחבריהן. פסיקת בתי המשפט קבעה כי לא מדובר בזכות קניינית של ממש, אלא ברישיון שימוש, שתנאיו מעוצבים במסגרת ההסכם. במאמר זה יסביר על נושא חשוב זה והסוגיות המשפטיות העולות במסגרתו עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה לדיני תאגידים ואגודות שיתופיות.

הסכם משבצת באגודות שיתופיות

הסכם משבצת מגדיר את האפשרות של אגודות שיתופיות וחבריהן לעשות שימוש בקרקעות שהוקצו עבורן

הרעיון של אגודות שיתופיות נוצר בתקופה שקדמה לקום המדינה, תקופה שבה היהודים בארץ ישראל הרבו לעסוק בפיתוח קרקעות ובחקלאות מקומית. כחלק מתהליכים אלה, הוקצו לקיבוצים והמושבים בישראל (המאוגדים כאגודות שיתופיות) נחלות ומכסות קרקע באותן נחלות. הקצאה זו הובילה ליצירתם של הסכמים מול האגודות השיתופיות לגבי השימוש באותן נחלות, אשר מכונים ״הסכמי משבצת״. כיום הסכמים אלה רשומים ומנוהלים מול רשות מקרקעי ישראל, או שמדובר בהסכמי משבצת ״משולשים״, בין רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והאגודה השיתופית. העמדה המקובלת בפסיקת בית המשפט היא כי ההסכמים אינם מעניקים בבסיסם זכויות קנייניות בקרקעות שהוקצו לאגודות השיתופיות, אלא מעין זכויות אישיות או רישיונות שימוש בקרקעות. בהתאם, מכונה מי שמוענק לו רישיון שימוש במסגרת הסכם משבצת בשם ״בר שימוש״, ובאפשרותו לעשות שימוש בקרקעות, הכפוף לתנאי ההסכם.

חידוש הסכם משבצת – שינוי בגישת בתי המשפט העשוי להשפיע על גדר הזכויות של אגודות שיתופיות

בדרך כלל, הסכמי משבצת נכרתים בין אגודות שיתופיות ובין רשות מקרקעי ישראל לתקופה של 3 שנים. אחרי תקופה זו, הצדדים נדרשים לחדש את ההסכמים. לא פעם ההסכמים אינם מחודשים לאחר שמסתיים תוקפם, מסיבות שונות, וביניהן חובות שצוברות האגודות בתשלום לרשות או חוסר הסכמה לעניין תנאים שונים בהסכם. הדבר עלול לעורר קשיים משפטיים שונים, לאור כך שההסכמים מגדירים את זכויות האגודות וחבריהן ותנאי ההחזקה בקרקעות בתחומי האגודות. נטיית בתי המשפט בעבר הייתה להכיר בחידוש אוטומטי של ההסכמים, כך שכאשר מגיעים סכסוכים הקשורים להסכמי המשבצת, סוגיית היעדר תוקפם לא תקשה על מורכבות ההליכים בנושא.

לאחרונה מסתמן שינוי בגישת בתי המשפט לנושא. דוגמה לכך היא החלטה של בית משפט השלום בנצרת משנת 2008 (בתיק שמספרו ת"א 4074-02-08) אשר דנה בבקשה לצו מניעה זמני בסכסוך בין מפעילי אתר החרמון ובין מדריכי סקי במקום. במסגרת הדיון שערך בית המשפט לגבי ראיות הצדדים, הוזכרה העובדה כי ההסכם על ההחזקה באתר בין נווה אטיב (שהיא אגודה שיתופית) ובין רשות מקרקעי ישראל לא חודש מזה כשנתיים במועד הדיון בתיק. אף שההליך העיקרי בתיק זה לא הוכרע באופן סופי, עמדת בית המשפט בנושא לא הייתה כי ההסכם מתחדש באופן אוטומטי. עמדה זו מלמדת על שינוי מגמה, אשר עשויות להיות לו השלכות מרחיקות לכת בעתיד. על מנת להימנע מהשלכות שליליות העשויות להיות להיעדר הסכם תקף, רצוי כי אגודות יפעלו לחידוש הסכמי משבצת במועד, ויעזרו לשם כך בעורך דין המתמחה בדיני תאגידים ואגודות שיתופיות במקרה הצורך.

סוגיות ירושה לעניין הסכמי משבצת

סוגיה משפטית נוספת שעולה בנושא הסכמי משבצת נוגעת למידת היכולת של חברי אגודות שיתופיות להוריש זכויות בקרקעות שהוקצו להם מכוח הסכמי משבצת, והשלכות אפשריות של סתירה בין צוואות ובין הסכמי המשבצת. סוגיה זו נדונה לאחרונה בפסק דין של בית המשפט העליון משנת 2019. פסק הדין עסק בסכסוך ירושה על זכות במשק חקלאי שבתחומי אגודה שיתופית במרכז הארץ. במסגרת הצוואה, הורשו זכויות במשק לבן מאומץ של בעלת הזכויות במשק, אחותה ואחיינה. בנה של בעלת הזכויות טען כי הצוואה עומדת בסתירה להסכם המשבצת, לאור כך שהיא קובעת כי כאשר אין בן זוג לבעל הזכויות במשק, הזכות בה עוברת לילדו. בית המשפט דחה את הטענות וקבע כי הוראות הצוואה אינן סותרות את האמור בהסכם המשבצת, ובהתאם יש למכור את הזכויות בנחלה ללא חלוקתה, ולחלק את כספי התמורה בין היורשים. מקרה מעניין זה ממחיש את הקושי בפרשנות של צוואות כאשר הוראותיהן אינן תואמות לחלוטין את הוראות הסכמי המשבצת, ואת המורכבות המשפטית המאפיינת את מקרים אלה.

הסכם משבצת באגודות שיתופיות – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני תאגידים ואגודות שיתופיות

במאמר זה סקרנו סוגיות מרכזיות העולות באופן תדיר בנושא הסכמי משבצת. אם יש לכם שאלות פרטניות בנושא, או בסוגיות נוספות מתחום האגודות השיתופיות, נשמח לעזור. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני תאגידים ומעניק מגוון שירותים משפטיים לאגודות שיתופיות, חבריהן וצדדים נוספים לסכסוכים וסוגיות משפטיות המערבות אגודות שיתופיות. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top