Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הגדלת אחוזי נכות בביטוח לאומי (מידע משפטי)

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס וטל אופיר, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

כיצד ניתן לבקש הגדלת אחוזי נכות בביטוח לאומי? מי שנקבעו להם אחוזי נכות במסגרת תביעה להכרה בנכות במוסד לביטוח לאומי, רשאים לבקש בחינה מחדש של עניינם, ככל שחלה החמרה במצבם הרפואי. החוק מאפשר למוסד לביטוח לאומי לשנות את גובה אחוזי הנכות או דרגת אי הכושר של המבוטחים, במקרים בהם חלה החמרה בכושר העבודה של התובעים. לצד זאת, קיימת אפשרות לבקש מעמד של נכה נזקק במקרים מסוימים בהם נקבעה נכות זמנית. במאמר זה תסביר על הנושא בהרחבה עורכת הדין נירית פליישמן, מומחית לדיני נזיקין וביטוח ממשרדנו.

 נקבעו לכם אחוזי נכות ומצבכם הרפואי החמיר לאחר מכן – מה עושים?

נכות רפואית היא במקרים רבים דינמית, במובן זה שמצבם הרפואי והתפקודי של נכים עשוי להחמיר עם הזמן. המוסד לביטוח לאומי, האחראי על הכרה בנכות ומתן קצבאות למי שאינם מסוגלים לעבוד בשל נכותם, מכיר בכך שמצבם הרפואי של נכים הוא דינמי ועשוי להשתנות לאורך זמן. בהתאם לכך, החוק ותקנות הביטוח הלאומי מאפשרים הגדלת אחוזי נכות ודרגת אי כושר של מבוטחים, העשויים להעניק הרחבה של מסגרת הזכאויות במוסד לביטוח לאומי ובתחומים נוספים (למשל, פטור ממס הכנסה). לצד זאת, למוסד לביטוח הלאומי קיימת סמכות להורות על בחינת עניינם של מבוטחים מחדש והקטנת גובה הקצבה הנקבעת להם, במקרים של החמרה במצבם. להלן נפרט על האופן שבו נקבעים אחוזי וקצבת נכות באופן כללי, ולאחר מכן על הדרכים לבקש הגדלת אחוזי נכות.

כיצד נקבעים אחוזי נכות וקצבת נכות במוסד לביטוח לאומי?

מי שסובלים מנכות רפואית על רקע ליקויים פיזיים/נפשיים הפוגעים בכושר העבודה שלהם עשויים להיות זכאים לקצבת נכות במוסד לביטוח לאומי. לצורך מימוש זכאותם, יש להגיש תביעה במוסד לביטוח לאומי, אשר תיבחן על-ידי ועדה רפואית. ככל שייקבעו לתובעים אחוזי נכות בגובה משמעותי במסגרת התביעה, עניינם יובא בפני ועדה נוספת, אשר תקבע את דרגת אי כושר ההשתכרות שלהם. דרגת אי הכושר נקבעת על פי פרמטרים שונים, המביאים בחשבון הן את הנכות הרפואית והן את המקצוע בו עבדו התובעים, סוג השכלתם, ניסיונם התעסוקתי וכיו״ב. קצבת הנכות תינתן בהתאם לדרגת אי הכושר שתיקבע לתובעים. יש לציין כי מי שאחוזי הנכות שייקבעו להם יהיו נמוכים (פחות מ-19%) עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי מהמוסד לביטוח לאומי. ככל שתחול החמרה במצבם לאחר מכן, ניתן יהיה לבקש הגדלה של אחוזי הנכות בהמשך, באופן שעשוי לאפשר קבלת קצבת נכות.

באילו מקרים עשויה להתאפשר הגדלת אחוזי נכות?

תקנות הביטוח הלאומי קובעות מספר מקרים בהם ניתן לבקש לדון מחדש בעניינם של מבוטחים שנקבעה להם נכות זמנית או קבועה (לצמיתות). מקרה אחד בו הדבר מתאפשר הוא כאשר חלה ירידה ניכרת וקבועה בהכנסותיהם של תובעים אשר שינתה לרעה את מצבם הכלכלי. התנאים לשם כך הם כי נקבעה לתובעים דרגת נכות לצמיתות בשיעור 20% או יותר, וכי חלפו בין שנה (12 חודשים) ל-5 שנים (60 חודשים) ממועד קביעת דרגת הנכות האחרונה שלהם.הגדלת אחוזי נכות בביטוח לאומי (מידע משפטי)

בנוסף, קיימת אפשרות להגדלת אחוזי הנכות עבור מי שנקבעה להם דרגת נכות לצמיתות אשר נכותם מונעת מהם לחזור לעבוד בעבודה שבה עבדו טרם הפגיעה שנגרמה להם. התנאי לכך הוא כי גובה הכנסותיהם של התובעים ירד ב-20% ומעלה באופן קבוע. בהתחשב במקצועם וגילם של התובעים, הוועדה הרפואית רשאית להגדיל את אחוזי הנכות שלהם בגובה של עד מחצית מדרגת הנכות הקודמת שנקבעה להם. כך לדוגמה, מי שנקבעה להם דרגת נכות קבועה של 20% ויוחלט להגדילה ברבע, יהיו זכאים לדרגת נכות של 25%. במקרים חמורים עשויה להתאפשר הגדלת אחוזי הנכות לשיעור של 100%. מדובר במקרים בהם מי שאינם מסוגלים כלל לחזור לעבוד בעקבות הליקוי הרפואי ממנו הם סובלים ונקבעה להם דרגת נכות בשיעור 65% או יותר. פירטנו על כך במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו בנושא קצבת נכות מיוחדת.

מי שלאחר 6 חודשים או יותר ממועד קביעת דרגת הנכות האחרונה שלהם חלה החמרה במצבם הרפואי, יוכלו לבקש מהמוסד לביטוח לאומי לדון מחדש בעניינם. הדבר יתאפשר ככל שהתגלתה פגיעה חדשה הנובעת מהפגיעה שבגינה נקבעו להם אחוזי נכות, או כאשר חלה החמרה בפגיעה זו. לצורך הגשת תביעה להגדלת אחוזי נכות במקרים אלה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי  טופס ב.ל. 228. לטופס יש לצרף אישור רפואי בחתימת רופא בתחום הרלוונטי, המאשר כי חלה החמרה במצבם הרפואי של התובעים.

הגדלת אחוזי נכות במקרים של נכות זמנית

במקרים רבים מי שנקבעה להם נכות זמנית אינם מסוגלים לעבוד לאורך תקופת הנכות. במקרים בהם לנפגעים אין כל הכנסה מעבודה במהלך התקופה, הוועדה הרפואית רשאית לקבוע להם מעמד של נכים נזקקים. מעמד זה יקנה להם שיעור נכות זמנית של 100% למשך 4 חודשים, ובהתאם לכך זכאות לקצבת נכות זמנית בשיעור המקסימלי. לצורך תביעת זכאות זו, יש להגיש טופס תביעה להכרה כנכה נזקק. לטופס זה יש לצרף אישור סיכום מחלה (במקרים בהם הנפגעים מאושפזים במהלך תקופת הנכות הזמנית). לחלופין, ניתן לצרף אישור מרופא תעסוקתי, המצהיר על תקופת הזמן בה לא יתאפשר לנפגעים לחזור לעבודתם או לעבוד בעבודה חלופית. כמו כן, יש להגיש אישור מטעם המעסיק של הנפגעים, המצהיר על מועד חזרתם הצפויה לעבודה.

הגדלת אחוזי נכות בביטוח לאומי – צרו קשר עם עורכת דין מומחית לדיני נזיקין וביטוח

במאמר זה הסברנו בהרחבה על דרכים שונות להגשת בקשת הגדלת אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי. לצד המקרים שתיארנו לעיל, עשויים להיות מקרים נוספים בהם קיימת זכאות, בהתאם לנסיבות הפרטניות של כל מקרה ומקרה. אם יש לכם שאלות נוספות בנושא, ניתן לפנות אל משרדנו ונשמח לעזור. עורכי ועורכות הדין ממשרדנו מתמחים בדיני נזיקין וביטוח, ולהם ניסיון רב בייצוג נכים בהליכי מימוש זכויות במוסד לביטוח לאומי ובבית הדין לעבודה. ניתן לפנות אלינו באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ עם עורכת דין מומחית לנושא במשרדנו, בירושלים ובתל אביב.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top