Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ערעור על דוחות עקב הגבלות הקורונה

Michael Decker

Gal Magal

ממליץ בחום שירות מקצועי ואוזן קשבת ללקוחות

הגבלות התנועה והפעילות לשעת חירום שנקבעו עקב משבר הקורונה נאכפות בצורה נרחבת על-ידי משטרת ישראל וגורמי האכיפה. מה ניתן לעשות כאשר קיבלתם דו"ח לא צודק? אם ניתן להגיש ערעור כנגד הקנס? במאמר זה, שנכתב ביום 6/4/2020, נסביר על האפשרויות המשפטיות העומדות עבורכם.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מספק ללקוחותיו מענה מקיף במגוון ענפי המשפט כגון: משפט מינהלי, משפט מסחרי, דיני תאגידים, פשיטת רגל וחדלות פירעון, דיני הגירה ודיני עבודה. גם בתקופה זו של משבר הקורונה, המאופיינת בחוסר ודאות ובלבול רבים, משרדנו זמין עבורכם ונשמח לסייע לכם בכל עניין.

דוחות עקב הגבלות הקורונה

המקורות המשפטיים למתן דוחות עקב הגבלות הקורונה

כידוע, ממשלת ישראל פרסמה תקנות וצווים לשעת חירום על מנת להילחם בהתפשטות נגיף הקורונה בארץ. תקנות אלה מתעדכנות כל כמה ימים, ונוספות אליהן עוד ועוד הגבלות על התנועה והפעילות במרחב הציבורי ובמשק. על אכיפת התקנות אחראית בעיקר משטרת ישראל, לצד גורמי אכיפה נוספים, כגון פקחים מוסמכים מטעם משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. הממשלה קבעה עונשי מאסר וקנס בגין הפרת ההגבלות הנ״ל. הקנסות עומדים על הרף הגבוה – עד 5,000 ש״ח בגין כל הפרה.

על מה אפשר לקבל דו"ח בגין הפרה של חוקי הקורונה?

בין העבירות על הגבלות התנועה והפעילות, ניתן למנות הפרת חובת בידוד והתכנסות / התקהלות אסורה (אשר נקבעו בצו בריאות העם), לצד הפרת הגבלות התנועה (אשר נקבעו בתקנות הגבלת הפעילות). האכיפה מתבצעת באופנים שונים, כגון הצבת מחסומים למכוניות ולהולכי רגל, פעילות אכיפה משטרתית שוטפת והפעלת פקחים ייעודיים. כך לדוגמה, יכול אדם לנסוע במכוניתו לצורך חיוני, להיתקל במחסום משטרתי בדרך ולקבל קנס. כך גם אדם שמטייל עם כלבו בסמוך לביתו, עשוי לקבל דו"ח בגין הימצאותו במרחב הציבורי. להלן נפרט מה ניתן לעשות באותם מקרים שבהם מקבלי הדו"ח סבורים שהקנסות שהוטלו עליהם אינם מוצדקים.

אפשרויות הערעור – בקשה לביטול או בקשה להישפט

מדובר בעבירות מינהליות, ולכן חל עליהן חוק עבירות מינהליות, המסדיר את אופן מתן הקנסות והליכי ההשגה עליהם. כמו במקרים אחרים של דוחות שעניינם תשלומי קנסות בגין עבירות מינהליות, עומדת בפני מקבלי הדוח ברירה. באפשרותם לשלם את הדוח, ואז יראו בהם כמי שמודים בביצוע העבירה. לחלופין, באפשרותם לבקש להישפט בגין הדוח ולנסות להוכיח את חפותם או להביא להפחתת גובה הקנס שחויבו בתשלומו. 

אפשרות ביניים להשגה על דוח היא להגיש בקשה לביטולו. את הבקשה ניתן להגיש בתוך 30 יום ממתן הדוח באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משטרת ישראל. הבקשה לביטול תיבחן על-ידי תובע משטרתי, המוסמך לבטלה במקרים בהם העבירה לא נעברה בפועל (או שלא נעברה בידי מקבל הקנס), או כאשר מכלול נסיבות המקרה אינו מתאים להמשך קיום ההליכים. 

כאמור, ניתן גם לבקש להישפט בגין הדוח. יודגש כי כאשר מוגשת בקשה לביטול, יש להמתין קודם כל לתשובת התובע המשטרתי בטרם הגשת בקשה להישפט. במשפט, זכאי מקבל הדוח שלא להודות בביצוע העבירה ולנסות להוכיח את חפותו. לחלופין, באפשרותו להודות בביצוע העבירה ולטעון לנסיבות מיוחדות בגינן היא נעברה. במקרים מיוחדים, בית המשפט רשאי להפחית את גובה הקנס, בשל נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת בעיניו.

צרו קשר עם עורך דין שיסייע לכם בייעוץ וליווי משפטיים

כפי שפירטנו לעיל, מספר אפשרויות השגה עומדות בפני מי שקיבלו דוחות עקב הגבלות הקורונה, וסבורים שאינם מוצדקים. על מנת למקסם את הסיכויים לביטול הדוח או להפחתת גובה הקנסות, מומלץ מאוד להסתייע בשירותי עורך דין מנוסה ובעל בקיאות בטעמים המשפטיים שמאפשרים זאת. משרדנו ישמח לסייע לכם בייעוץ ובייצוג, כך שתוכלו לעמוד על מלוא זכויותיכם.

Notarized Translator Statement

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/[email protected]

צרו קשר

Scroll To Top