Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ברית זוגיות – שווה ערך נישואים אזרחיים לחסרי דת

Joshua Pex

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

ברית זוגיות מאפשרת לזוגות חסרי דת בישראל, אזרחים ישראלים, לקבל מעמד שווה ערך לנישואין. זהו ההליך הדומה ביותר לנישואין אזרחיים בארץ.

משרדנו מתמחה בקבלת מעמד חוקי לבני זוג בישראל. במאמר זה, עורך הדין יהושע פקס יסביר כיצד לבוא בברית זוגיות על פי חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, 2010, ומה זכויות בני הזוג מול משרד הפנים.

ברית זוגיות - שווה ערך נישואים אזרחיים לחסרי דת

למה לבקש "ברית זוגיות" במקום נישואין?

במדינת ישראל אין הפרדה בין דת למדינה, ואין מוסד נישואין אזרחיים. ניתן להתחתן רק בבית דין של קהילה דתית המוכרת על ידי המדינה. בתי הדין הדתיים בישראל מקפידים שכל מוסד יערוך נישואין רק בין בני אותה הדת של בית הדין.

כך נוצרי יכול להתחתן אך ורק עם נוצרייה, ורק בכנסייה. יהודי יוכל להתחתן רק עם יהודייה, ורק בחופת נישואין שנערכת על ידי רב אורתודוקסי או רב המוכר למדינה. לבני זוג חד-מינים אין כלל אפשרות להינשא בתחומי ישראל, גם בברית זוגיות.

אם שני בני הזוג הם חסרי דת או משתייכים לעדה דתית שאינה מוכרת, מובן שאין מוסד דתי רשמי שיערוך את חתונתם. הם יכולים להתחתן בחו"ל, כמו בני זוג בני דתות שונות, או לבוא בברית זוגיות במקום נישואין.

האם מדובר בשווה ערך לנישואין אזרחיים?

נישואין אזרחיים, בהגדרתם, יכולים להיערך בין בני זוג מכל דת או חוסר דת. כל ההבט הדתי של הנישואין הוא עניינם הפרטי של בני הזוג, ולא של המדינה.

ברית הזוגיות לחלוטין אינה דומה לנישואין אזרחיים מבחינה זו. אם אחד מבני הזוג משתייך לעדה דתית מוכרת (יהדות אורתודוקסית, נצרות קתולית, איסלאם) והשני לא, אין באפשרותם לבוא בברית זוגיות. ברית הזוגיות אינה פותרת את הבעיה של פסולי חיתון ביהדות (ממזרים, כהנים הרוצים להינשא לגרושות ועוד) ובני זוג חסרי דת מאותו מין. גם מבחינת קבלת מעמד בישראל, ברית הזוגיות אינה שוות ערך לנישואין.

ישנם טענות שהתערבות והגבלות מדינת ישראל בנושא משאירות את נציגי העדות הבלתי-מוכרות – כולל מרבית יהודי העולם, אשר אינם אורתודוכסיים ולא מוכרים בישראל – במצב בעייתי בו עליהם להצהיר על עצמם כחסרי דת רק על מנת לקבל אפשרות לעבור הליך רישום זוגיות.

כיצד ניתן לבוא בברית זוגיות?

במידה ושני בני הזוג נמצאים בישראל, עליהם להגיש בקשה לעריכת ברית זוגיות במשרד המשפטים. שני בני הזוג חייבים להיות חסרי דת שמתגוררים בישראל דרך קבע (לפחות 3 שנים מתוך ה-5 האחרונות).

במידה ושני ישראלים חסרי דת, או ישראלי חסר דת ואזרח זר, נמצאים בחו"ל, ניתן להגיש בקשה ל"נישואין קונסולריים". מדובר בשווה ערך של עריכת טקס נישואין בחו"ל, אישור ברית הזוגיות בקונסוליית ישראל בארץ הזרה.

בני הזוג נדרשים להציג מסמכים בדבר המצב האישי ו\או תמצית הרישום אשר יאשר כי שניהם חסרי דת ובני 18 ומעלה. אף אחד מבני הזוג אינו יכול להיות נשוי לאדם אחר, ושינוי רישום סעיף הדת לצורך עריכת הברית אינו מקובל.

מה קורה אחרי שמגישים את הבקשה?

  • הבקשה מתפרסמת לעיון הציבור באתר ברית הזוגיות ובעיתון יומי, כך שלציבור הרחב תהיה הזדמנות להתנגד לברית הזוגיות (לדוגמא, במידה ואחד מבני הזוג כבר נשוי)
  • הבקשה מועברת לשיקול גורמים דתיים, אשר בעלי הסמכות לדחות את הבקשה (לדוגמא, במידה ויחליטו כי אחד מבני הזוג נרשם כחסר דת רק על מנת לבוא בברית זוגיות)
  • ייתכן ובני הזוג יזומנו לראיון למתן הבהרות, מידע, ואישורים.
  • רישום במרשם הזוגיות עשוי לארוך כ- 150 יום.

מה הן הזכויות של ברית זוגיות?

בני זוג אשר נרשמו יחדיו במרשם הזוגיות לא נרשמים כ"נשואים" במרשם האוכלוסין אולם נחשבים לזוג נשוי לכל דבר, פרט למספר הבדלים. ההבדלים הרלוונטיים מבחינת הגירה באים לידי ביטוי לצרכי כניסה וקבלת מעמד \ אזרחות בישראל עבור בן זוג זר. למטרת קבלת מעמד חוקי בישראל, בני זוג במרשם זוגיות נחשבים כידועים בציבור.

צרו קשר עם עורך דין לקבלת עצה

התקשרו כדי לקבוע פגישה עם עורך דין להגירה ממשרדנו בירושלים או בתל אביב. משרדנוישמח לעזור בנושא רישום זוגיות או כל שאלה אחרת של קבלת מעמד בישראל.

ברית זוגיות - שווה ערך נישואים אזרחיים לחסרי דת

: 03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top