Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

בחירת מסגרות חינוך על ידי הורים בישראל

Michael Decker

דוד וואלעס


שירותי תרגום של משרד עו"ד הנ"ל מצויינים ומקצועי, ממליץ בחום לכל אחד לנסות, בעיקר השירות האדיב מכל הלב של סשה קישקו משאיר את הלקוח בהרגשה טובה ורצון לחזור בעתיד

לא פעם תלמידים נתקלים בקשיים משמעותיים במסגרת החינוכית בה הם שוהים, אך העברה למסגרת חלופית אינה תמיד אפשרית. עם זאת, בשנים האחרונות חלו התפתחויות משמעותיות המרחיבות את יכולת בחירת ההורים בחינוך ילדיהם. במאמר זה נציג כמה מהמרכזיות שבהן.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני חינוך ומשפט מינהלי. אנו עוסקים בליווי משפטי וייצוג הורים ותלמידים בפני בתי ספר, משרד החינוך וכל הערכאות המשפטיות הרלבנטיות, בין היתר בנושא בחירת מסגרות חינוך.  

פתיחת אזורי הרישום

לפי שיטת אזורי הרישום המונהגת בחינוך הציבורי בישראל, הורים רשאים לשלוח את ילדיהם למוסדות חינוך הנקבעים לפי כתובת מגוריהם. על אף היתרונות הגלומים בשיטה זו, לא תמיד מסגרת החינוך אשר נבחרת עבור התלמידים מתאימה לכולם. ישנם תלמידים אשר אינם מצליחים להסתגל חברתית או לימודית למוסד בו הם לומדים. לעתים בית ספר אחר באותו אזור עשוי להתאים יותר, אך לאור השיטה, התלמידים יהיו מנועים מלעבור אליו. 

בשנים האחרונות החל משרד החינוך להרחיב את אזורי הרישום. כתוצאה מכך, באזורים שונים בארץ הורים רשאים לבחור בין מספר מוסדות חינוך רשמיים שאליהם ישלחו את ילדיהם, במקום שהרשות תקבע מראש את זהות בית הספר או הגן עבורם. קיימים הבדלים בין אזורים שונים בהקשר זה. בעיריית תל אביב קיימת מדיניות מבוקרת, לפיה תלמידים מאזור אחד בעיר רשאים לבקש ללמוד באזור אחר. בעיריית ירושלים אף הגדילו ופתחו את אזורי הרישום באופן מוחלט. בתי ספר בעיר מחויבים לקבל את כל התלמידים תושבי העיר, ללא תלות בכתובת מגוריהם. ככל שמתקיימת אפליה בקבלה למוסד חינוך, החוק כולל מספר דרכי התמודדות עם הנושא, כפי שפירטנו במאמר נוסף בסדרת מאמרים זו

בקשת העברה לבית ספר אחר

כפתרון אפשרי נוסף, ניתן לבקש העברה פרטנית. תקנות חינוך ממלכתי (העברה) מסדירות את פרוצדורת הבקשה להעברה ממוסד חינוך אחד לאחר. הבקשה עשויה להיות, בין היתר, להעברה מבית ספר ציבורי (רשמי) אחד למשנהו, מבית ספר ציבורי לפרטי (מוכר שאינו רשמי) ולהיפך. ההחלטה בבקשה מתקבלת על-ידי רשות החינוך המקומית. במקרים של סירוב, ניתן לערער על הבקשה בפני מנהל המחוז. אם גם מנהל המחוז יסרב לבקשה, ניתן לערער על החלטתו בפני מנכ״ל משרד החינוך. לעתים אף ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בשל החלטת המנכ״ל.

בחירת מסגרות חינוך בישראל

חינוך ביתי – מה קובע החוק בישראל לגבי חינוך ביתי?

אפשרות נוספת העשויה לעמוד בפני הורים היא הוצאת ילדיהם ממסגרות החינוך ומעבר לחינוך ביתי. אפשרות זו אינה פשוטה לא רק מבחינת הצורך בביצוע התאמות מצד ההורים, אלא גם בראי הכללים שקובע משרד החינוך בהקשר זה, ומפורטים בחוזר מנכ״ל משרד החינוך בנושא. יש להדגיש כי נדרש אישור ממשרד החינוך לשם מעבר לחינוך ביתי, והורים מחויבים לפעול בהתאם להוראות חוק לימוד חובה כל עוד לא ניתן האישור. בקשה לחינוך ביתי נדרשת לכלול הוכחת עמידה ברשימת תנאים הנוגעים לאופי הלימוד בבית ורמתו. האישור ניתן לשנתיים לכל היותר, אך ניתן לבקש את הארכתו לאחר מכן. במקרים של דחיית הבקשה, ניתן להשיג עליה באמצעות עיון חוזר בפני מנכ״ל משרד החינוך בתוך 14 יום ממועד ההחלטה.

במאמר זה התמקדנו בסוגיית המעבר בין מוסדות וכן בחירת מסגרות חינוך בישראל. יש לציין כי גם בתחום החינוך המיוחד קיימים חידושים והתפתחויות מהשנים האחרונות, עליהם תוכלו לקרוא במאמר נוסף שפורסם באתר משרדנו. כפי שניתן להיווכח, החוק מאפשר דרכים שונות למעבר בין מוסדות חינוך. במאמר זה עמדנו על המרכזיות שבהן. חשוב לזכור שבית ספר שאינו מתאים לתלמיד הוא לא תמיד גזירת גורל, וניתן לעשות שימוש בכלים המשפטיים העומדים לרשות ההורים כדי לשנות זאת במקרים שמצריכים זאת.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני חינוך ומשפט מינהלי

אם הנכם זקוקים לסיוע משפטי בנושא בחירת מסגרות חינוך בישראל, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, לקבלת ייעוץ וליווי משפטיים. אנו מתמחים במתן מענה משפטי עבור הורים, עובדי הוראה ומוסדות חינוך וייצוגם בפני הערכאות המשפטיות השונות.

marque déposée

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

 

צרו קשר

Scroll To Top