Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אפליה בעסקים קטנים – מידע חשוב למעסיקים ועובדים

Joshua Pex

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

החוק מעניק לא מעט הקלות לעסקים קטנים, מתוך הבנה כי רבים ההם נאנקים תחת הנטל ומתקשים לשרוד. עם זאת, גם בעסקים קטנים חשוב לשמור על סביבת עבודה נאותה ועל זכויות עובדים. קיימות הוראות ייחודיות אשר נועדו למנוע אפליה בעסקים קטנים, אשר הן בעלי עסקים והן עובדים צריכים להכיר. במאמר זה יפרט על כך עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרדנו. 

משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני עבודה. משרדנו מעניק מגוון שירותים משפטיים לעובדים ובעלי עסקים. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון רב בייצוג בהליכים משפטיים ותביעות בבתי הדין לעבודה ובהליכי גישור ובוררות, והם מעניקים סיוע משפטי במגוון נושאים וסוגיות בדיני עבודה.אפליה בעסקים קטנים

אין לטעות – גם בעסקים קטנים חל איסור על אפליה!

בישראל יש מאות אלפי עסקים קטנים. בעלי עסקים קטנים מתקשים לא פעם לשמור על יציבות העסק, ולעיתים הם נאלצים לשמור על מצבת עובדים מצומצמת כדי לשרוד. זו אחת הסיבות לכך שהמחוקק החריג עסקים קטנים (בהם מועסקים עד 6 עובדים) מתחולת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. עם זאת, רבים טועים לחשוב כי לאור כך שהחוק אינו חל במקומות קטנים, הם לא חשופים לתביעות בגין אפליה. 

אף שהאיסור על אפליה בעסקים קטנים אינו נובע מהוראות החוק, אין זה אומר כי החוק לא חל על עסקים קטנים. בתי המשפט קבעו לא פעם כי עקרון השוויון שבחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו חל על כל מקום עבודה, לרבות במקומות בהם עובדים פחות מ-6 עובדים. מסיבה זו, חשוב כי הן בעלי עסקים קטנים והן עובדים בעסקים קטנים יכירו היטב את הוראות החוק על מנת שתימנע אפליה בהם, או שעובדים ידעו מה באפשרותם לעשות על מנת להתמודד עם אפליה כשהיא מתקיימת בפועל.

רקע על אפליה בעבודה

החוק אוסר על אפליה בשל מגוון מאפיינים אישיים ושיוכים קבוצתיים של עובדים. בין היתר, האיסור על אפליית עובדים חל במקרים של אפליה מחמת מגדר, נטייתם המינית של העובדים, מעמדם האישי, הריון או טיפולים נלווים להריון (כגון טיפולי פוריות), הורות, דת, ארץ מוצא, גיל ועוד. גם אפליה בגין שירות מילואים פעיל אסורה כיום על פי חוק.

האיסור על אפליה חל לאורך כל תקופת העבודה ואף לפני כן. האמור כולל אפליה בתנאי העבודה של העובדים, הזדמנויות הקידום שלהם בעבודה, יציאה להכשרה או השתלמות מקצועית ואף על פיטורים ומימוש זכויות עם סיום העבודה. האיסור אף תקף לגבי אפליית מועמדים לעבודה, ואוסר על אפליה בקבלה לעבודה ובמודעות דרושים. הסברנו בהרחבה על נושא חשוב זה כאן

לא פעם בעלי עסקים קטנים יטענו כי החוק אינו חל עליהם, לאור ההחרגה מהחוק של עסקים בעלי פחות מ-6 עובדים. טענות מעין אלה אינן מדויקות, שכן החוק עדיין חל במקרים מסוימים, דוגמת פגיעה מינית בעבודה. מעבר לכך, בתי הדין לעבודה אימצו פרשנות מרחיבה לגבי תחולת האיסור על אפליה גם בעסקים קטנים, כפי שנדגים להלן.

כיצד מתייחס בית הדין לעבודה לאפליה בעסקים קטנים?

לא פעם הדגיש בית הדין לעבודה כי על אף שהאיסור על אפליה בחוק מחריג באופן חלקי מהחוק עסקים קטנים, אין זה אומר כי באפשרותם להפלות עובדים או מועמדים לעבודה. למשל, לאחרונה קבע בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע כי אין להפלות עובדת בהריון שפוטרה ממשרד אדריכלים קטן, ופסק לטובת העובדת פיצויים בסך כ-34 אלף ש״ח. זאת על אף שבמשרד עובדים בין 3-4 עובדים בסך הכל. בית הדין הדגיש כי ערך השוויון הקבוע במספר חוקים בישראל מחייב יחס שוויוני ומניעת אפליה כלפי העובדת, חרף היות המשרד מצומצם במצבת העובדים שלו. מדובר במקרה אחד מיני רבים, המדגים כיצד בית הדין פועל למניעת אפליה גם בעסקים קטנים.

אפליה בעסקים קטנים – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה

לסיכום, אפליה של עובדים אסורה גם בעסקים קטנים, וחשוב להכיר היטב את הוראות החוק על מנת להימנע מאפליה, או לדעת כיצד להתמודד עם מקרים של אפליה. אם יש לכם שאלות בנושא זה או בכל עניין פרטני נוסף, תוכלו לפנות למשרדנו ונשמח לעזור. עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני עבודה ומסייעים באופן שוטף במגוון סוגיות משפטיות בתחום.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top